Rita Smedegaard Andersen

Titel: 
Chefkonsulent
Telefon: 
Telefon: 33 18 69 69 Direkte: 61 82 70 28

Hovedopgaver

 • Rådgivning og sparring om kompetenceudvikling
 • OAO- og SKAF målgrupperne generelt
 • Kompetencefonden
 • Kontaktperson til Moderniseringsstyrelsen
 • Fokuseret MUS-indsats
 • Strategisk kompetencetjek

Indstationeret fra Moderniseringsstyrelsen. 

Erfaringer

 • Moderniseringsstyrelsen 2014-2016. Deltaget i OK-15 overenskomstforhandlinger med indgåelse af de 4 kompetenceudviklingsaftaler, medlem af Kompetenceudvalget og deltaget i OK15-projektet om psykisk arbejdsmiljø
 • Undervisningsministeriet 1979-2014. Dagligt ansvar for en række større byggesager, suppleant for ministersekretæren, sekretær for ministeriets topledelse, skrivende medarbejder på ministeriets nyhedsbrev, ansvarlig for tilskud til og indkøb af undervisningsmidler til undervisningsbrug, deltagelse i to større IT-udviklings- og læringsprojekter i folkeskolen (It, medier og folkeskolen (ITMF) og IT i folkeskolen (ITiF)) og HR-medarbejder

Uddannelse

 • Cand.jur. fra Aarhus Universitet 1979
 • Merkonomuddannelser i organisationsudvikling og personaleadministration 1988
 • Master i IKT og Læring fra Aalborg Universitet 2006