Særlig digitaliseringsindsats til akademikere i september

Digitaliseringsindsats for akademikere åbner for ansøgninger den 28. september kl. 10.

Arbejdsmarkedet undergår i disse år store forandringer med øget brug af digital teknologi. Som konsekvens styrkes behovet for udvikling af kompetencer inden for digitalisering. Derfor har parterne afsat midler til en særlig indsats for akademikere. Der gives støtte til kompetenceudvikling inden for digitalisering og it med fokus på Strategi & forretningsudvikling samt Data & sikkerhed.

Formålet er at give akademikere et individuelt kompetenceløft så deres bidrag til den digitale omstilling styrkes.

Der tages afsæt i de beskrivelser, som findes i Digitaliseringsstyrelsens model for digitale kompetencer.

Vi informerer yderligere via vores website samt LinkedIn og Facebook i løbet af september.

Digitaliseringsindsatsen påvirker ikke Den Statslige Kompetencefonds puljer, hvor Akademikernes fondspulje har for vane at blive tømt meget kort tid efter, nye midler er blevet tilført. Den 2. juni blev puljen således tømt på et døgn - der tilføres nye midler 1. september kl. 10.

Derudover er der stadig fondsmidler i puljerne til: