Sekretariatets bistand til samarbejde & teams

Læs her hvordan I kan få rådgivning og inspiration til indsatser om tillid, samarbejde, teamudvikling og social kapital på jeres statslige arbejdsplads.

Kompetencesekretariatet er sat i verden for at understøtte kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser. Det gælder også udvikling af kompetencer, der fremmer tillid, samarbejde og social kapital.

Rådgivning

Der er mulighed for at få rådgivning om tillid, samarbejde og social kapital fra Kompetencesekretariatet. 

Inspirationsoplæg 

Sekretariatet kommer gerne ud på din arbejdsplads og holder et møde med samarbejdsudvalget, hvor der kan udvikles og sparres på idéer til projekter om tillid, samarbejde og social kapital. 

Vi kommer også gerne ud og holder et oplæg af et par timers varighed om, hvordan man kan arbejde med samarbejde eller social kapital. Vi deler desuden gerne erfaringer fra andre statslige arbejdspladsers projekter og indsatser om tillid, samarbejde og social kapital.

Du finder vores kontaktoplysninger her