Driftssikker sekretariatschef der brænder for udvikling af statens arbejdspladser søges til Kompetencesekretariatet

Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg søger ny sekretariatschef til de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling i staten, Kompetencesekretariatet.

Om Kompetencesekretariatet og den partsfælles kompetenceindsats i staten 

Ved overenskomstforhandlingerne i 2018 blev parterne enige om en omlægning af den partsfælles kompetenceindsats. Der etableres således en ny fond, Den Statslige Kompetencefond, som skal fremme og understøtte de statslige arbejdspladsers kompetenceudviklingsindsats og sikre medarbejderne et øget kompetenceniveau gennem økonomisk støtte til individuel kompetenceudvikling. Denne omlægning er i færd med at blive implementeret.  
 
Herudover ønsker parterne fortsat via Kompetencesekretariatet at tilbyde de statslige arbejdspladser rådgivning og videndeling om kompetenceudvikling med udgangspunkt i Aftale om kompetenceudvikling.  

Opgaver

Sekretariatschefen får ansvaret for at sikre, at Kompetencesekretariatet løbende arbejder effektivt og målrettet med de opgaver, som parterne i fællesskab finder af væsentlig betydning i arbejdet med kompetenceudvikling i staten.  

I 2019 bliver en væsentlig opgave at få Den Statslige Kompetencefond godt fra start. Herudover bliver det en væsentlig opgave at udmønte og implementere den rådgivningsindsats over for statens arbejdspladser, som den partsfælles styregruppe beslutter. Endeligt bliver det en væsentlig opgave at sikre, at Kompetencesekretariatet fortsat er en effektiv organisation med engagerede medarbejdere. 
 
Sekretariatschefen refererer til den partsfælles styregruppe og får personaleansvaret for kompetencesekretariatets medarbejdere.

Personen

Parterne lægger vægt på, at den nye sekretariatschef har: 

  • politisk tæft og erfaring med at implementere mål og strategier 
  • forståelse for og kan navigere i partssamarbejdet 
  • kendskab til den danske model fra centralt til decentralt niveau 
  • erfaring med rådgivning og interesse for kompetenceudvikling 
  • gode samarbejdsevner 
  • ledelsesmæssig erfaring. 

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelse vil ske på vilkår svarende til rammeaftalen om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i løngruppe 1. Stillingen ønskes besat på åremål på overenskomstvilkår. Ansættelsesområdet er Kompetencesekretariatet. 

Ansøgning

Ansøgning med CV og eventuelle bilag skal sendes via statens e-rekrutteringssystem (HR-Manager) senest 29. januar 2019.  
 
Alle interesserede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge stillingen.  

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til vicedirektør Linda Nordstrøm Nissen, Moderniseringsstyrelsen på mobil 29 13 17 53, sekretariatschef Michael Jespersen, Centralorganisationernes Fællesudvalg på mobil 27 58 87 07 eller til konstitueret sekretariatschef Luise Sanderhoff Østerlund, Kompetencesekretariatet på mobil 61 82 70 14. 
 
Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Sekretariatet er beliggende i Kristen Bernikows Gade 4, 4. sal, 1105 København K.