Skabeloner: ansøgning, status og afrapportering

Find skabeloner til ansøgning om økonomisk støtte og til den afrapportering, I skal sende os, når projektet er afsluttet.

Hent skabeloner til ansøgning om økonomisk støtte:

 
Hent skabeloner til status og evt. ændringer undervejs i projektet:

  

Hent skabeloner til afrapportering:

  
Introduktionstillinger for akademiske medarbejdere

Ansøg om tilskud til uddannelsesaktiviteter:

  
OBS!

Skabelonerne kan ikke bruges til at ansøge om støtte til individuel kompetenceudvikling. Se i stedet mulighederne under Kompetencefonden.

  

Send ansøgning, status eller afrapportering til udvalg@kompetenceudvikling.dk