Strategi for MUS

circle Opfølgning Udviklingsmål Evaluering Feedback Hvem gør hvad- hvornår? Den gode dialog Koncept og samtaleskema Forberedelse Strategi Før Under Efter
En god MUS er strategisk og tager udgangspunkt i arbejdspladsens mål og opgaver.

Arbejdspladsens strategi, mål og opgaver skal indtænkes i hele MUS-processen både før, under og efter samtalen. Det kan også ses på det klikbare MUS-hjul ovenfor, hvor de tre faser har fået hver deres farve. 

Før MUS

Før samtalen kan arbejdspladsens strategi med fordel præsenteres for medarbejdere og ledere sammen med det valgte MUS-koncept. Det er med til at understrege vigtigheden af, at MUS kobles til strategien. 

Under MUS

Under selve samtalen er det vigtigt, at strategien kobles til snakken om opgaver og kompetenceudvikling. Det kan fx gøres ved, at samtalen indeholder et spørgsmål, som konkret lægger op til en drøftelse af, hvordan den enkelte medarbejder bidrager til at arbejdspladsen får opfyldt strategien.  

Efter MUS

Efter samtalen kan strategien med fordel indgå i opfølgningen på MUS. Det kan fx drøftes, hvordan aftalte kompetenceudviklingsaktiviteter medvirker til, at den enkelte bidrager til de strategiske målsætninger i den daglige opgaveløsning. 

Kompetencestrategi

En kompetencestrategi kan være en hjælp til at oversætte kompetencebehovet til arbejdspladsens overordnede strategi samt mål og opgaver.

Der kan findes inspiration til fastlæggelse af kompetencestrategi her