Styregruppen

Styregruppen blev nedsat ved OK13 og fortsætter i OK15.

Centralorganisationerne udpeger hver 1 medlem og Moderniseringsstyrelsen udpeger 3 medlemmer.

Styregruppens opgaver:

  • Løbende drøftelse af strategiske indsatsområder, partsprojekter mv.
  • Overordnet ledelse af Kompetencesekretariatet.

Styregruppens medlemmer er:

  • Poul Taankvist, Moderniseringsstyrelsen
  • Linda Nordstrøm Nissen, Moderniseringsstyrelsen
  • Maja Maar Outzen, Moderniseringsstyrelsen
  • Flemming Vinther, OAO (formand CFU)
  • Lars Qvistgaard, Akademikerne
  • Jesper Korsgaard Hansen, LC/CO10