Teamets temperaturmåling og recept til behandling

Temperaturmålingen er Teamuniversets omdrejningspunkt. Den hjælper teamet til at finde frem til dets styrker og udviklingsområder. Men testen giver også konkrete bud på, hvordan og med hvilke metoder man kan udvikle sit team.

Temperaturmålingen er Teamuniversets ’Big Bang’. Det er her turen starter. Med testen bliver teamet målt og vejet og ud fra teamets tilstand, giver testen forslag til øvelser, der kan hjælpe teamet til at blive bedre.

Temperaturmålingen består af en test med 16 udsagn, som teamet skal forholde sig til. Hvert udsagn besvares ud fra en skala fra 1 til 10 og dermed i hvor høj grad, udsagnet passer overens med teamet. Et udsagn er fx ”Vi forstår og accepterer vores forskellige funktioner og ansvar i teamet.”

Allerede mens teamet udfylder temperaturmålingen vil de første gevinster vise sig. Det skaber en god dialog og en del ’aha-oplevelser’, når teamet både skal dele de individuelle syn på teamet med hinanden og efterfølgende blive enige om et passende svar på temperaturmålingens udsagn.

Når alle 16 udsagn er gennemgået, får I en specifik tilbagemelding på jeres teams styrker og udviklingsområder. Som en del af den individuelle tilbagemelding til jeres team, vil der også være handlingsforslag og links til forskellige procesværktøj, som I kan anvende, når teamet skal arbejde videre. Testens resultater kan herefter printes.

Brug Teamuniverset i en fælles teamsession

Teamuniverset er udviklet til brug for det samlede team. Det er derfor meningen, at temperaturmålingen laves i fællesskab. Afsæt derfor tid til at drøfte de enkelte besvarelser i testen, og prøv at nå til enighed. Det vil i sig selv skabe en vedkommende og relevant dialog, som kan rykke ved samarbejdet i teamet.

Vi anbefaler, at temperaturmålingen gennemføres i fire faser:

  1. Teamet indleder med en dialog om at anvende gennemføre en temperaturmåling.
  2. Temperaturmålingen gennemføres individuelt af alle teamets medlemmer.
  3. Fælles dialog i teamet hvor individuelle besvarelser sammenlignes.
  4. Temperaturmålingen gennemføres i fællesskab.

   
Erfaringen viser, at man skal regne med at bruge et par timer på at udfylde temperaturmålingen sammen og identificere, hvad teamet gerne vil arbejde videre med. Hvor meget tid der derefter skal bruges til at arbejde med de indsatsområder teamet har fundet, er helt op til teamets ambitioner og muligheder.

Start med at gå på opdagelse i teamuniverset og prøv evt. selv temperaturmålingen af inden du samler teamet til den indledende dialog.

Få et rådgivningsmøde om teamudvikling

Er der behov for hjælp til at bruge temperaturmålingen eller værktøjerne, så kan man som statsligt ansat altid kontakte Kompetencesekretariatet. Vi kan både yde fjernhjælp eller bistå med afviklingen af et møde om teamudvikling.

Kontakt os på 33 18 69 69 eller info@kompetenceudvikling.dk