Teamunivers.dk – et værktøj til teamets udvikling

Hvornår har du sidst set dit eget team efter i sømmene? Mon der er områder, hvor der er behov for kompetenceudvikling? Teamunivers.dk hjælper med at tage temperaturen på jeres teamsamarbejde og giver konkrete anvisninger til, hvordan I kan styrke og forbedre samarbejde og opgaveløsning i teamet.

Samarbejde styrker opgaveløsningen. Derfor er teamsamarbejde også meget udbredt på statslige arbejdspladser. Men teamsamarbejde kan blive endnu bedre, hvis teamet løbende forholder sig konstruktivt til dets styrker og svagheder og har fokus på kompetenceudvikling af teamet. Til det formål har Kompetencesekretariatet udviklet Teamunivers.dk.

Teamunivers.dk er et selvhjælpsværktøj, der kan bruges af alle, som på den ene eller anden måde arbejder med eller i teams.

Fra måling til behandling

Omdrejningspunktet for Teamunivers.dk er temperaturmålingen. På baggrund af besvarelse af 16 spørgsmål får teamet en tilbagemelding på teamets tilstand.

Målingen hjælper til at identificere, hvilke udfordringer teamet står med, og hvilke udviklingsmuligheder som teamet med fordel kan fokusere på. Målingen giver også anvisninger til konkrete handlinger - enten i form af dialogspørgsmål eller konkrete procesværktøjer, der kan bruges til at udvikle teamet og imødekomme de udfordringer, som målingen viser. Teamunivers.dk indeholder i alt 20 procesværktøjer, der kan bruges til udvikling af teamet i form af gruppeøvelser.

Målingens resultater kan både bruges til drøftelser på almindelige teammøder og/eller ved anvendelse af anbefalede procesværktøjer.

Nyttig viden før du går i gang

Teamunivers.dk er primært et selvhjælpsværktøj. Det er lavet så enkelt og lettilgængeligt som muligt. Det er anvendeligt i alle teams – fra de nyetablerede til de veletablerede og fra undervisningsteams til teams i en styrelse.

Teamunivers.dk kan anvendes på mange forskellige måder, afhængig af teamets behov, størrelse, mulighed for at afsætte tid, og om der i teamet er personer, der kan facilitere processer og øvelser.

Målet er, at alle teams selv kan bruge universet – evt. med hjælp fra en procesleder i egen organisation. På Teamunivers.dk finder du en facilitorguide med gode råd til facilitering af processen.

Få hjælp fra Kompetencesekretariatet

Er der behov for hjælp til at bruge temperaturmålingen eller værktøjerne, så kan man som statsligt ansat altid kontakte Kompetencesekretariatet og høre om mulighederne.

Se en nærmere beskrivelse af Kompetencesekretariatets tilbud om hjælp til teamsamarbejde og Teamunivers.dk.