Teamunivers - vejen til et bedre team

Teamunivers giver den totale udviklingspakke til teams: Seks cases fra statslige arbejdspladser, 20 procesværktøjer, teori og en handlingsanvisende test, der både viser udviklingsområder og giver forslag til, hvad der kan gøres.

Teamunivers er først og fremmest et værktøj til teams, der ønsker at udvikle deres kompetencer i forhold til at arbejde i teams.  Det kan give bedre opgaveløsning, samarbejde eller trivsel i teamet. Men det er også en let måde at få viden om teams, grupper og samarbejde i almindelighed. Teamuniverset kan bruges af alle, der arbejder med eller i teams.

Teamuniversets indhold

Hjemmesiden teamunivers.dk består af fire overordnede elementer:

 1. Temperaturmålingen: Teamuniversets test og teamets stifinder i universet. Testen viser teamets tilstand og giver bud på, hvad teamet kan gøre for at blive bedre. Testen byder på en række udsagn, som teamet skal forholde sig til og besvare ud fra en skala fra 1 til 10 og dermed i hvor høj grad udsagnet stemmer overens med teamets tilstand. Teamet skal fx vurdere udsagn som: ”I vores team beder vi organisationen om feedback på teamets resultater og samspil med andre.”
   
  Når alle 16 udsagn er gennemgået, får teamet en tilbagemelding med forslag til hurtige og grundige handlinger samt forslag til konkrete procesværktøjer med øvelser til teamet. Du finder temperaturmålingen her.
   
 2. Procesværktøjer: Teamuniversets værktøjskasse. Her finder du den fuldstændige samling med alle 20 procesværktøjer til teamet. Hver øvelse er udvalgt og tilpasset til de forskellige udfordringer, der kan opstå i teams. Hver øvelse består af et ark, hvor hele øvelsen er beskrevet med formål, procesbeskrivelse og tidsestimat. Du finder procesværktøjerne her.
   
 3. Cases: Eksempler på teamudviklingsprojekter. Her finder du seks korte beskrivelser af inspirerende projekter, hvor statslige arbejdspladser har kompetenceudviklet sig til bedre teams. Alle projekterne er støttet af Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser. Du finder siden med cases her.
    
 4. Teori: Er teamuniversets bagtæppe. Her præsenteres forskellige tanker om team og teamsamarbejde. Der er desuden henvisninger til relevant litteratur. Har du lyst til at stikke et spadestykke dybere i udviklingsarbejdet, så kan denne komprimerede oversigt være brugbar. Det er også her du kan se Teamuniversets teoretiske afsæt.  Du finder teori og litteraturhenvisningerne her.
      

Nyttig viden før du går i gang

Teamuniverset er et selvhjælpsværktøj. Det er lavet så enkelt og lettilgængeligt som muligt. Formålet er, at alle teams selv kan bruge universet – evt. med hjælp fra en procesleder i egen organisation. Er der behov for hjælp til at bruge temperaturmålingen eller værktøjerne, så kan man som statsligt ansat altid kontakte Kompetencesekretariatet. Vi kan både yde fjernhjælp eller bistå med afviklingen af et møde om teamudvikling.

Kontakt os på 33 18 69 69 eller info@kompetenceudvikling.dk