Teamunivers.dk

Et værktøj til teamets udvikling

Velkommen til Kompetencesekretariatets Teamunivers. Teamunivers.dk er til dig, der på den ene eller anden måde arbejder med eller i teams.

Teamunivers.dk er anvendelig i alle teams – fra de nyetablerede til de veletablerede – fra undervisningsteams til teams i en styrelse.

Teamunivers.dk består af fire dele: Temperaturmåling, procesværktøj, teori og cases.

Vi anbefaler, at I starter med at tage teamets temperatur og finder ud af, at om arbejdet i teamet har behov for ekstra opmærksomhed og udvikling, eller om samarbejdet i det store hele er helt efter bogen.

Du kan læse mere om det samlede indhold af Teamunivers.dk her.

Spænd hjelmen og tag teamet ud på nye højder med Kompetencesekretariatets Teamunivers.

Teamunivers.dk tilhører Kompetencesekretariatet og er målrettet statsligt ansatte. Materialet må gerne deles, blot du husker at kreditere Kompetencesekretariatet.

Kompetencesekretariatet er nedsat af overenskomstparterne på statens område (Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes Fællesudvalg/CFU) til at bistå statslige arbejdspladser med kompetenceudvikling.