Temamøde om kompetenceudvikling

Advarselsmeddelelse

Submissions for this form are closed.
Kender din arbejdsplads alle mulighederne for rådgivning og værktøjer til kompetenceudvikling? Eller har I brug for en opdatering på indholdet i Kompetenceaftalen? Så kom til temamøde om kompetenceudvikling.

Kom til temamøde om kompetenceudvikling, og få en indføring i, hvordan medarbejdere og ledere i fællesskab skaber retning på kompetenceudviklingen.

Formålet med arrangementet er at skabe fokus på anvendelsen af Kompetenceaftalen i praksis og hvilke understøttende tiltag, som kan anvendes - herunder Kompetencesekretariatets forskellige værktøjer.

Samarbejdsudvalget har en central rolle i at få Kompetenceaftalen til at virke i praksis. Derfor er arrangementet målrettet medlemmer af samarbejdsudvalg. Andre nøglemedarbejdere, som arbejder med kompetenceudvikling, er også velkomne til at deltage.

Tid og sted

Arrangementet afholdes i tidsrummet 12 til 15.30 på tre lokaliteter:

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmeldingen til temamøderne er som følger. 

  • Frist for tilmelding til arrangementet i Aarhus: d. 20. september
  • Frist for tilmelding til arrangementet i København: d. 9. oktober
  • Frist for tilmelding til arrangementet i Odense: d. 25. oktober

Ved alle tre arrangementer er der begrænsede pladser. 


 

Program

12.00-12.30
Ankomst og en sandwich

12.30-12.45
Velkomst, præsentation og formål med dagen (check ind)

12.45-13.45
Kompetenceaftalen i praksis
Hvordan får vi kompetenceaftalen til at virke i SU og på arbejdspladsen?
Hvilke udfordringer opleves og hvilke løsninger kan anvendes?

13.45-14.00
Pause med kaffe/kage/frugt

14.00-14.30
Præsentation af Kompetencesekretariatets ydelser og værktøjer

  • Kompetencestrategi og gruppeudviklingssamtale (GRUS) - Kompetencespillet
  • Det offentlige uddannelsessystem og dets muligheder
  • Få mere ud af MUS – MUS test og MUS hjul
  • Læringsmiljø – læringsmiljøtest.
  • Teamsamarbejde og teamuniverset.dk
  • Udvikling af digitale kompetencer

14.30-15.00
Første runde hvor der gås i dybden med en ydelse/værktøj (deltagerne har ved tilmeldingen booket sig ind på 2 emner)

15.00-15.30
Anden runde hvor der gås i dybden med en ydelse/værktøj (deltagerne har ved tilmeldingen booket sig ind på 2 emner)


Kompetenceaftalen:

Finansministeriet og CFU har indgået aftale om kompetenceudvikling. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for kompetenceudviklingsindsatsen i staten. Af forliget ved OK18 fremgår det, at aftalen er et godt udgangspunkt for den partsfælles kompetenceindsats, og parterne viderefører aftalen med tilpasninger grundet omstruktureringen af den partsfælles kompetenceindsats.