Temamøde om kompetenceudvikling

Kender din arbejdsplads alle mulighederne for rådgivning og værktøjer til kompetenceudvikling? Eller har I brug for en opdatering på indholdet i Kompetenceaftalen? Så kom til temamøde om kompetenceudvikling.

Kom til temamøde om kompetenceudvikling, og få en indføring i, hvordan medarbejdere og ledere i fællesskab skaber retning på kompetenceudviklingen.

Formålet med arrangementet er at skabe fokus på anvendelsen af Kompetenceaftalen i praksis og hvilke understøttende tiltag, som kan anvendes - herunder Kompetencesekretariatets forskellige værktøjer.

Samarbejdsudvalget har en central rolle i at få Kompetenceaftalen til at virke i praksis. Derfor er arrangementet målrettet medlemmer af samarbejdsudvalg. Andre nøglemedarbejdere, som arbejder med kompetenceudvikling, er også velkomne til at deltage.

Tid og sted

Arrangementet afholdes i tidsrummet 12 til 15.30 på tre lokaliteter:

Tilmeldingsfrist

Fristen for tilmeldingen til temamøderne er som følger. 

  • Frist for tilmelding til arrangementet i Aarhus: d. 20. september
  • Frist for tilmelding til arrangementet i København: d. 9. oktober
  • Frist for tilmelding til arrangementet i Odense: d. 25. oktober

Ved alle tre arrangementer er der begrænsede pladser. 


 

Program

12.00-12.30
Ankomst og en sandwich

12.30-12.45
Velkomst, præsentation og formål med dagen (check ind)

12.45-13.45
Kompetenceaftalen i praksis
Hvordan får vi kompetenceaftalen til at virke i SU og på arbejdspladsen?
Hvilke udfordringer opleves og hvilke løsninger kan anvendes?

13.45-14.00
Pause med kaffe/kage/frugt

14.00-14.30
Præsentation af Kompetencesekretariatets ydelser og værktøjer

  • Kompetencestrategi og gruppeudviklingssamtale (GRUS) - Kompetencespillet
  • Det offentlige uddannelsessystem og dets muligheder
  • Få mere ud af MUS – MUS test og MUS hjul
  • Læringsmiljø – læringsmiljøtest.
  • Teamsamarbejde og teamuniverset.dk
  • Udvikling af digitale kompetencer

14.30-15.00
Første runde hvor der gås i dybden med en ydelse/værktøj (deltagerne har ved tilmeldingen booket sig ind på 2 emner)

15.00-15.30
Anden runde hvor der gås i dybden med en ydelse/værktøj (deltagerne har ved tilmeldingen booket sig ind på 2 emner)


Kompetenceaftalen:

Finansministeriet og CFU har indgået aftale om kompetenceudvikling. Aftalen fastlægger de overordnede rammer for kompetenceudviklingsindsatsen i staten. Af forliget ved OK18 fremgår det, at aftalen er et godt udgangspunkt for den partsfælles kompetenceindsats, og parterne viderefører aftalen med tilpasninger grundet omstruktureringen af den partsfælles kompetenceindsats.


 

Tilmelding
Emner du gerne vil vide mere om

Kompetencesekretariatet opbevarer dine indtastede oplysninger ind til arrangementerne har fundet sted. Herefter sletter vi din indtastning. Se desuden Kompetencesekretariatets privatlivspolitik: www.kompetenceudvikling.dk/privatlivspolitik