Uddannelse af vagter i FBE

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) oplever en stor udvikling i opgaverne for vagtpersonalet. Det stiller krav med medarbejdernes kompetencer, og derfor tilbyder FBE at ufaglærte vagtmedarbejdere kan få en faglært uddannelse.

Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) oplever en stor udvikling i opgaverne for vagtpersonalet:

  • Publikum får i stigende grad adgang til områderne,
  • Kravene til serviceniveauet er øget, og vagtopgaverne skal ses i sammenhæng med FBE’s øvrige opgaver
  • Der bruges i stigende grad elektronisk overvågning.

 

Alt det stiller krav til vagtpersonalets kompetencer. Samtidig har vagtpersonalet ikke fået ret meget efteruddannelse tidligere. Derfor tilbyder FBE at ufaglærte vagtmedarbejdere kan få en faglært uddannelse med et løft i både de almene og de faglige kompetencer.

Det er bare om at slå til

Barkan Christensen har været igennem en individuel kompetenceafklaring og skal nu i gang med Sikkerhedsvagtuddannelsen ved AARHUS TECH. Han er vagt ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste på Hjørring Kaserne og er også tillidsrepræsentant.

Hvorfor vælger du at blive faglært sikkerhedsvagt?

”Det er helt frivilligt, om man vil deltage i uddannelsesforløbet. Jeg var ikke i tvivl. Når vores arbejdsgiver vil betale for, at vi dygtiggør os, så er det bare om at slå til.”

”Jeg vil bruge uddannelsen til at stå stærkere, hvis vi bliver ramt af nedskæringer, og jeg mener generelt, at det er en fordel at have papir på det, man kan. Det er jo fx også godt at stå med et svendebrev i hånden ved lønforhandlingerne.”

Hvor er du i forløbet lige nu?

”Jeg har været igennem den individuelle kompetenceafklaring på AARHUS TECH og har fået merit, så jeg kan tage en uddannelse, der ellers varer 1½ år på 7½ uge. Jeg ved, at det er forskelligt, hvor meget uddannelse, vi skal have. Der er kolleger, der først skal igennem en grundlæggende vagtuddannelse på 3 uger i et AMU-forløb og andre kurser, inden de kan gå i gang med selve erhvervsuddannelsen.”

”Jeg går i gang med sikkerhedsvagtuddannelsen lige om lidt. Vi er 6 vagter fra Forsvaret på det første hold, og jeg forventer at møde kolleger fra andre arbejdspladser også.”

Har du et godt råd til andre?

”Som tillidsrepræsentant har jeg været med til alle informationsmøderne og har talt med kollegerne om fordele og ulemper. Vi er to ud af tolv, der starter på forløbet nu her i første omgang fra vores afdeling i Hjørring.”

”Mit gode råd til tvivlerne er lige nu, at de skal vente en omgang og så høre os to, der har taget uddannelsen, om det nu er så farligt, som de tror. Vi vil også tilbyde at hjælpe andre kolleger igennem uddannelsesforløbet fx med det skriftlige arbejde og den slags.”

Opgaverne ændrer sig

"Vi lægger vægt på, at vores vagter bliver faglærte, fordi opgaverne ændrer sig og fordi vi gerne vil sikre, at vagter på kontrakt, står bedst muligt rustet til et civilt arbejdsmarked"

Det siger Betina Rasmussen, der er afdelingsleder i FBE's HR-afdeling og ansvar for projektet.
Betina Rasmussen er projektleder for projektet med at gøre ufaglærte vagter til faglærte sikkerhedsvagter ved Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE). Hun er afdelingsleder i FBE’s HR-afdeling

Hvorfor lægger Forsvaret vægt på, at vagterne bliver faglærte?

”Det gør vi blandt andet, fordi opgaverne ændrer sig. Vi har fx åbnet vores meget naturskønne områder for et offentligt publikum. Ud over at have fokus på sikkerhed skal vagterne nu også give service og vejlede dem, der bevæger sig rundt på stierne i vores områder. Vi vil gerne klæde dem på til de nye opgaver.”

”Samtidig har vi at gøre med en faggruppe, der ikke har fået så meget uddannelse tidligere. En del af dem har en kontrakt med FBE, der slutter, inden de kan træde ud af arbejdsmarkedet, og vi ser det som vores ansvar, at de står bedst muligt rustet til at skulle ud på et civilt arbejdsmarked.”

Hvordan har interessen været for at deltage?

”Det har været en længere proces. Vi har skullet arbejde med at motivere både den enkelte vagt og dennes chef. Chefen skal jo kunne se en fordel af at medarbejderne får et kompetenceløft, og det er ham, der skal få driften til at hænge sammen, når nogle medarbejdere må undværes.”

”For medarbejderne kan det være svært at se sig selv på skolebænken efter mange års praktisk arbejde. Det har nok været vigtigt, at vi derfor gav mulighed for, at man ikke behøvede at binde sig til et uddannelsesforløb, før man havde været igennem en individuel kompetenceafklaring og fandt ud af, hvor meget uddannelse, der skal til.”

”Og så er det vigtigt med det gode eksempel fra kollegerne. Vi kan jo se, at det virkelig flytter noget, når en kollega kommer hjem efter de 3 ugers grunduddannelse og siger, at han faktisk har lært noget nyt.”