Uddannelsesdating for Folkekirken

Skriv dig op til en uddannelse og få besked, når der er kursister nok til at oprette et hold.

Med uddannelsesdating kan du sætte dig selv i spil som mulig deltager til det AMU-uddannelse, du gerne vil på. Du får direkte besked, når vi har samlet nok til at oprette et hold.

De udvalgte uddannelser på denne side er målrettet ansatte i Folkekirken. 

Uddannelserne finder sted på AMU Fyn.

Forhåndstilkendegivelsen er gældende inden for et år, hvor vi forsøger at sætte dig op med et undervisningshold. Der er ikke tale om en bindende tilmeldning.

Pris

Den daglige deltagerpris for AMU-uddannelserne er som følger:

 • For AMU-målgruppen: mellem ca. 110 og 190 kr. pr uddannelsesdag.
 • Udenfor AMU-målgruppen: mellem ca. 700 og 1.200 kr. pr uddannelsesdag. 

Kontakt

Har du spørgsmål omhandlende uddannelserne målrettet Folkekirken, så kontakt: Elsebeth Høyer på e-mail: eh@amu-fyn.dk eller  tlf.: 63135382

 • Vælg et kursus:

  Kirkefunktionærens møde med mennesker i sorg/krise

  Efter uddannelsen kan deltageren i forbindelse med begravelser, gudstjenester, gravstedsbesøg og øvrige arbejdssituationer i kirken og på kirkegården håndtere mødet med mennesker i sorg og krise professionelt og kan henvise til præstens rolle som sjælesørger.
   
  Målgruppe
  Uddannelsen er udviklet til kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som graver, gravermedhjælper, kordegn, kirketjener m.fl.
   
  Mål
  Deltageren kan i forbindelse med begravelser, bisættelser, urnenedsættelser, indgåelse af gravstedsaftaler, gudstjenester, gravstedsbesøg og øvrige arbejdssituationer i kirken og på kirkegården håndtere mødet med mennesker i sorg og krise.Deltageren forstår betydningen af egen adfærd over for den sorg- og kriseramte og kan agere professionelt i overensstemmelse hermed. Deltageren forstår afgrænsningen til præstens rolle som sjælesørger og kan kende de situationer, hvor det vil være relevant at henvise til denne.

  • Kursusvarighed: 3 dage  
  • Uddannelsessted: AMU-Fyn
  • Kursusnummer: 48064

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Rundvisning i kirke og på kirkegård

  Deltageren kan tilrettelægge, arrangere, gennemføre guidede ture i kirke og på kirkegårde for foreninger, konfirmander, skoleklasser, turister m.fl. og kan søge og formidle information af kultur- og lokalhistorisk interesse.

  Målgruppe
  Kirkefunktionær eller ledige, der søger arbejde indenfor området.
    
  Mål
  Deltageren kan tilrettelægge, arrangere og gennemføre guidede ture i kirke og på kirkegårde for foreninger, konfirmander, skoleklasser, turister m.fl. og kan i den forbindelse søge og formidle information af kultur- og lokalhistorisk interesse.

  • Kursusvarighed: 2 dage 
  • Uddannelsessted: AMU-Fyn
  • Kursusnummer: 40780

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Hygiejne for fødevarehåndtering under bagatelgrænsen - målrettet Folkekirken

  Deltageren vil kunne anvende almindelige hygiejneprincipper samt opretholde god personlig hygiejne og rengøring ud fra kendskab om mikroorganismers forekomst og betydning for fødevaresikkerheden. Deltageren får kendskab til gældende love og regler for fødevarehygiejne.
    
  Mål
  Deltageren kan håndtere fødevarer på forsvarlig måde ud fra kendskab om mikroorganismers forekomst og betydning for fødevaresikkerheden. Deltageren kan anvende viden om almindelige hygiejneprincipper ved tilberedning og opbevaring af mad samt opretholde god personlig hygiejne og rengøring. Deltageren har kendskab til gældende love og regler for fødevarehygiejne - såvel over som under bagatelgrænsen for fødevarevirksomheder.

  • Kursusvarighed: 1 dag 
  • Uddannelsessted: AMU-Fyn
  • Kursusnummer: 47313

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Pasning af kirkens udendørsarealer

  Efter kurset kan du passe kirkens udendørsarealer (kirkeplads, fortove, mindre grønne anlæg). Du kan betjene mindre maskiner og overholde sikkerhedsmæssige forskrifter og har kendskab til ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse, lettere beskæring mv.
   
  Målgruppe
  Kirkefunktionærer med arbejdsfunktion som kirketjener, graver og gravermedhjælper.
   
  Mål
  Deltageren kan passe kirkens udendørsarealer i henhold til gældende regler og vejledninger. Arbejdet omfatter kirkeplads, fortovsarealer, grav- og mindesten, monumenter samt mindre grønne anlæg, som ikke er kirkegårde. Deltageren kan betjene og foretage elementær fejlfinding på de til arbejdet hørende mindre maskiner og overholde sikkerhedsmæssige forskrifter. Deltageren har kendskab til ikke-kemisk ukrudtsbekæmpelse, lettere beskæring af buske, klipning af hække og overvågning af plantesygdomme.

  • Kursusvarighed: 3 dage 
  • Uddannelsessted: AMU-Fyn
  • Kursusnummer: 48307

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Personregistrering - særlige opgaver

  Deltageren kan håndtere komplicerede personregistreringsopgaver inden for faderskab, navngivning og -ændring, vielser, dødsfald/begravelse, grundregistrerings- og domicilforhold. Deltageren kan begrunde en afgørelse skriftligt. Deltageren kan anvende de nødvendige hjælpemidler og kender i den forbindelse til historiske forhold omkring personregistrering. 
   
  Målgruppe
  Uddannelsesmålet retter sig mod AMU-målgruppen. Dvs. personer med en uddannelsesbaggrund til og med erhvervsuddannelsesniveauet.
   
  Mål
  Deltageren kan håndtere komplicerede personregistreringsopgaver inden for faderskab, navngivning og navneændring, vielser, dødsfald/begravelse samt grundregistrerings- og domicilforhold med dansk grundregistrering og udenlandsk bopæl og vice versa. Deltageren kan begrunde en afgørelse skriftligt. Deltageren kan anvende de nødvendige hjælpemidler og kender i den forbindelse til historiske forhold omkring den danske personregistrering som hændelses- og bopælsregistrering, tidligere navnelovgivning, anerkendte trossamfund etc.

  • Kursusvarighed: 4 dage  
  • Uddannelsessted: AMU-Fyn
  • Kursusnummer: 40440

  Interesseret? Så tryk på hjertet.