Uddannelsesdating for Forsvaret

Skriv dig op til en uddannelse og få besked, når der er kursister nok til at oprette et hold.

Med uddannelsesdating kan du sætte dig selv i spil som mulig deltager til det AMU-uddannelse, du gerne vil på. Du får direkte besked, når vi har samlet nok til at oprette et hold.

De udvalgte uddannelser på denne side er målrettet ansatte i Forsvaret.

Uddannelserne finder sted på AMU FynUC HolstebroNiels Brock eller CoLearning, Frederikshavn Handelsskole.

Forhåndstilkendegivelsen er gældende inden for et år, hvor vi forsøger at sætte dig op med et undervisningshold. Der er ikke tale om en bindende tilmeldning.  

Pris

Den daglige deltagerpris for AMU-uddannelserne er som følger:

 • For AMU-målgruppen: mellem ca. 110 og 190 kr. pr uddannelsesdag.
 • Udenfor AMU-målgruppen: mellem ca. 700 og 1.200 kr. pr uddannelsesdag. 

Kontakt

Har du spørgsmål omhandlende kurserne målrettet Forsvaret, så henviser vi til skolernes kontaktpersoner:

 • AMU Fyn: Elsebeth Høyer på e-mail: eh@amu-fyn.dk eller tlf.: 63135382
 • UC Holstebro: Sarah Winther Degn på mail: swd@ucholstebro.dk eller tlf.: 99 122 222 
 • Niels Brock: Anders Fodgaard på e-mail: afo@brock.dk eller tlf.: 33419144
 • CoLearning, Frederikshavn Handelsskole: Chanette Westergaard på mail: chaw@fhavnhs.dk eller tlf.: 9620 5597

 

 • Vælg et kursus:

  FOKUS på udviklingssamtalen

  På kurset får du metoder og værktøjer til at være en aktiv medspiller i både forberedelse, gennemførelse og opfølgning på udviklingssamtalen. Du kommer til at arbejde med, hvordan du kan sætte rammer og lægge en strategi for samtalen, så du når dine mål.

  • Varighed: 1 dag 
  • Uddannelsessted: Niels Brock
  • Nummer: 47297 (Officiel titel: Kommunikation og feedback i administrativt arbejde)
  • Se nærmere beskrivelse af kurset i denne folder.

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Karriereudvikling og kompetenceafklaring - den personlige uddannelses- og jobplan for sergent- og konstabelgruppen

  Deltageren kan bruge relevante metoder til at afklare og dokumentere sine egne kompetencer samt beskrive egne ønsker og faglig kunnen i forhold til et omskifteligt arbejdsmarked.

  Mål
  Deltageren kan anvende relevante metoder og værktøjer til at afklare og dokumentere egne kompetencer, f.eks. minkompetencemappe.dk. Deltageren er bevidst om og kan beskrive egne ønsker, potentialer og udviklingsområder i forhold til nuværende eller fremtidige job på et arbejdsmarked i stadig forandring. Herunder kan deltageren vurdere, hvordan egne kompetencer kan bruges i en ny job- og branchesammenhæng. Deltageren har indsigt i mulighederne i det offentlige uddannelsessystem, herunder brug af IKV/RKV, og kan planlægge eventuel videre uddannelse. Deltageren kan formidle egne kompetencer ved en ansættelsessamtale eller kompetenceudviklingsbehov ved en medarbejderudviklingssamtale (MUS).

  • Varighed: 2 dage 
  • Uddannelsessted: Niels Brock
  • Nummer: 47632 (Officiel titel: Den personlige uddannelses- og jobplan)

  Se nærmere beskrivelse af kurset i denne folder.

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Kulturforståelse på manuelt niveau i Forsvaret

  Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse.

  Mål
  Deltageren kan igennem anvendelse af interkulturelle handlemåder og værktøjer professionelt håndtere mødet med etnisk og kulturel forskellighed i sin jobudøvelse. Deltageren er herunder opmærksom på kulturel betinget forskellighed i adfærd og servicebehov og kan på baggrund heraf differentiere sin myndigheds- og serviceudøvelse. I jobfunktionen indgår: Interkulturel forståelse byggende på professionel respekt for forskellighed. Skelne mellem acceptable og ikke acceptable adfærdsformer i jobudøvelsen i forhold til kulturel forskellighed.

  Tid og sted:

  • Varighed: 3 dage 
  • Uddannelsessted: Niels Brock, AMU Fyn, UC Holstebro eller CoLearning, Frederikshavn Handelsskole
  • Nummer: 43766 (Officiel titel: Interkulturel kompetence i jobudøvelsen)

  Se nærmere beskrivelse af kurset i denne folder.

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Forandringspiloter for SU+ i Forsvaret

  Deltageren kan som en del af SU understøtte både de store og små omstillingsprocesser som finder sted. Der stilles skarpt på rollen som forandringspilot og hvordan du kan være med til at bane vejen for en organisationsudvikling, som både tager hensyn til løsningen af kerneopgaverne og den enkelte.

  • Forståelse for SU`s rolle i en omstillings- og forandringsproces og kendskab til SU aftalens bestemmelser på området
  • Forståelse for reaktionsmønstre ved forandringer
  • Værktøjer og metoder, der kan fremme og understøtte forandringsprocesser
  • Indsigt i egen rolle, kompetencer og beføjelser
  • Værktøjer til at omsætte strategi til handling, herunder ændring af organisering og strukturering af arbejdsgange
  • Værktøjer til facilitering af problembehandlingsprocesser
  • Forståelse for projektarbejdets faser og vigtigheden af inddragelse og involvering

  Tid og sted:

  • Varighed: 2 dage
  • Uddannelsessted: Niels Brock, UC Holstebro, AMU Fyn
  • Nummer: 44383 (Officiel titel: AMU-kurset ”Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser )

  Se nærmere beskrivelse af kurset i denne folder.

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Forandringsprocesser for Forsvarets medarbejdere

  Deltageren kan sammen med kollegaer tage aktiv del i de forandringer, som sker. Der sættes fokus på en fælles forståelse for ændringerne, deres betydning og hvordan det påvirker de fremtidige opgaver. Hvordan kan forandringsprocesserne håndteres, så tillid og faglighed bevares?

  • Indsigt i egen rolle, kompetencer og beføjelser
  • Forståelse for egen rolle i en forandringsproces
  • Værktøjer og metoder, der kan understøtte forandringsprocesser
  • Forståelse for, hvorfor og hvordan man som medarbejder kan inddrages og involveres
  • Kan tage aktivt del i ændringer af opgaver og arbejdsgange
  • Forståelse for reaktionsmønstre ved forandringer
  • Forståelse for sammenhængen mellem politisk beslutning, strategi, udmøntning på tjenestested og hvad det betyder for medarbejderne

  Tid og sted:

  • Varighed: 2 dage
  • Uddannelsessted: Niels Brock, UC Holstebro eller AMU Fyn
  • Nummer: 44383 (Officiel titel: AMU-kurset ”Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser")

  Se nærmere beskrivelse af kurset i denne folder

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Engelsk i Forsvaret - på basalt og nuanceret niveau

  Du bliver bedre til at bruge de rette militære udtryk og begå dig i forskellige situationer. I løbet af kurserne vil der blive arbejdet med det at give instruktioner, føre samtaler, forstå kommandoer og deltage i small-talk via militære standard situationer og mulige scenarier fra hverdagen som udsendt.

  Under kurserne vil du arbejde parvis eller i små grupper og du vil bruge engelsk aktivt i varierende opgaver, og derfor får du en god træning af dit mundtlige engelsk.

  Temaer på kurserne basalt og nuanceret engelsk:

  • Terrænkendskab og kortlæsning
  • Førstehjælp
  • Materialekendskab
  • Militære køretøjer, våben og uniformer
  • Beskrivelser af skibstyper, indretning, udstyr med videre
  • Beskrivelser af helikopter- og flytyper, udstyr, ammunition med videre.
  • Radiokommunikation og signaltjeneste
  • Tjenestekendskab og kultur

  Kurserne udbydes som en fælles værnslig version samt målrettet de enkelte værn. Læs mere i denne folder

  Tid og sted:

  • Varighed: 5 dage
  • Uddannelsessted: Niels Brock, UC Holstebro, AMU Fyn eller CoLearning, Frederikshavn Handelsskole
  • Kurserne er baseret på AMU-kurserne ”43979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd” og ”44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd”

  Interesseret? Så tryk på hjertet. 

 • Afhøringsteknik og principper i efterforskning for militærpolitiet

  Efter uddannelsen kan deltageren selvstændigt forberede og gennemføre et afhøringsforløb, gøre det med det rette valg af metode, kommunikationsform og teknikker. Deltageren kan gennemføre en faglig, juridisk og etisk korrekt afhøring ud fra en viden om vigtigheden af objektivitet.
    
  Mål
  Efter uddannelsen kan deltageren selvstændigt forberede og gennemføre et afhøringsforløb ved anvendelse af den kronologiske metode, tematiserede metode eller anden velegnet metode under hensynstagen til den aktuelle situation og mål, herunder vurdering af taktik, location, tidspunkt mv.Deltageren kan gennemføre en faglig og juridisk korrekt afhøring ud fra en viden om vigtigheden af objektivitet samt i forhold til situationen anvende den rette kommunikationsform og interviewteknik.Deltageren er i stand til at tilrettelægge og gennemføre en afhøring på en etisk korrekt måde.

  • Varighed: 2 dage
  • Uddannelsessted: UC Holstebro eller Niels Brock. 
  • Nummer: 45871

  Interesseret? Så tryk på hjertet.