Kompetencesekretariatet: rådgivning og økonomisk støtte

Kompetencesekretariatet understøtter kompetenceudviklingen på statslige arbejdspladser. Det gør vi igennem rådgivning, fondsstøtte og formidling af erfaringer.

Alle statslige arbejdspladser har mulighed for rådgivning om og økonomisk støtte til kompetenceudvikling. Vi har mange års erfaring med at rådgive medarbejdere og ledere i staten.

Få rådgivning om kompetenceudvikling

Hos Kompetencesekretariatet kender vi forholdene og styringsvilkårene på en statslig arbejdsplads. Alene i perioden fra april 2015 til august 2017 har vi rådgivet statslige arbejdspladser om kompetenceudvikling 1.400 gange.

Vi lytter til jeres udfordringer og kan rådgive om de muligheder, der er for kompetenceudvikling og projektstøtte. Uanset om I står over for omfattende organisationsændringer eller blot skal søsætte et mindre projekt. Vores mål er at give arbejdspladsen hjælp til selvhjælp og at hjælpe jer til at skabe effekt af jeres kompetenceudvikling.

Ansøg om økonomisk støtte

Kompetencesekretariatet administrerer to af de statslige overenskomstparters fonde med midler til kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser:

  1. Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser (FUSA) giver mulighed for at søge om midler til projekter for hele arbejdspladsen eller en gruppering af ansatte. Siden fonden blev stiftet har mere end 1.000 statslige arbejdspladser fået støtte til et kompetenceudviklingsprojekt igennem FUSA. 
  2. Kompetencefonden giver fondsmidler til individuel kompetenceudvikling. Kompetencesekretariatet fordeler midlerne til ministerierne ud fra deres lønsum. Den videre fordeling fra ministerie til enkelt medarbejder på det pågældende ressortområde, varierer fra ministerie til ministerie. Kontakt derfor din HR-afdeling for yderligere information.
       

De statslige overenskomstparters fælles sekretariatet

Kompetencesekretariatet er etableret af parterne på det statslige overenskomstområde, Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU). På vegne af overenskomstparterne understøtter vi det fælles arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Læs mere om Kompetencesekretariatets organisering, vision og strategiske pejlemærker.