Kompetencesekretariatets aktiviteter aftales i overenskomst

Da der endnu ikke er landet en ny overenskomst på statens område, er Kompetencesekretariatets virke fremadrettet ikke afklaret. Ligeså er de fremtidige muligheder for økonomisk støtte uafklarede.

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling. Sekretariatets aktiviteter bliver aftalt i overenskomsten på statens områder.

Den nuværende overenskomstperiode udløber den 31. marts 2018, og i skrivende stund er der endnu ikke landet en overenskomstaftale for den kommende periode. Kompetencesekretariatets fremtidige virke er derfor endnu ikke afklaret. På samme måde vil mulighederne for fondsstøtte fra Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser og Kompetencefonden også først være afklarede, når der er indgået en ny overenskomstaftale for staten.

Perioden frem til ny overenskomstaftale

I perioden frem til den nye overenskomstaftale fortsætter Kompetencesekretariatet sine aktiviteter ud fra det aftalte i overenskomsten fra 2015.

Alle fondsansøgninger bliver behandlet planmæssigt. Vi kontakter alle ansøgere direkte, når Kompetenceudvalget har truffet beslutning om tilsagn eller afslag til det ansøgte projekt. På samme måde har situationen heller ikke indvirkning på projekter, der har fået støtte. 

Der er i den nuværende overenskomstperiode ikke planlagt flere ansøgningsfrister til Fonden til Udvikling af Statens Arbejdspladser eller udmelding af midler fra Kompetencefonden.

Hold dig opdateret via nyhedsbrev og LinkedIn

Så snart vi ved mere, vil vi udsende information herom i vores nyhedsbrev og på vores LinkedIn. Du kan tilmelde dig vores nyhedsbrev her og følge os på LinkedIn her.

De statslige overenskomstparters fælles sekretariatet

Kompetencesekretariatet er etableret af parterne på det statslige overenskomstområde, Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU). På vegne af overenskomstparterne understøtter vi det fælles arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Læs mere om Kompetencesekretariatets organisering, vision og strategiske pejlemærker for den nuværende overenskomstperiode, der dækker 2015-18.