Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

”Jeg er drevet af min interesse for ny teknologi”

58-årige Michael Larsen har arbejdet med IT-sikkerhed i snart 25 år, men det betyder ikke, at han er mæt af viden. Tværtimod opsøger han løbende relevant efteruddannelse, som dels kan tilfredsstille hans store interesse for ny teknologi og dels bidrage til at sikre hans relevans på det arbejdsmarked, han ikke har tænkt sig at forlade foreløbigt.

Michael Larsen står bag sin cykel på en landevej.

Efter 17 år som telegrafist i Søværnet, kom Michael Larsen, der i dag er 58, omkring årtusindskiftet til UNI-C, som dengang varetog it-driften for landets uddannelsesinstitutioner. Her specialiserede han sig i firewallsikkerhed og fulgte med, da UNI-C blev til Styrelsen for It og Læring. Siden overgik driften af dele af styrelsens servere og infrastruktur til Statens It, hvor han i dag er ansat som it-konsulent.

Hans hovedarbejdsområdet har hele vejen igennem været det samme, men er til gengæld blevet udvidet betragteligt i årenes løb i takt med stadig større kompleksitet på både teknologi- og kundesiden.  

Nye kompetencer under bæltet

Og det var netop introduktionen af ny teknologi, som fik ham til at søge midler hos Kompetencefonden, så han kunne komme på et femdageskursus, der gav indføring i en ny firewallteknologi, som Statens It har implementeret. Og det er hverken første eller sidste gang, Michael Larsen søger efteruddannelse.   

”I det konkrete tilfælde handlede det om at opgradere vidensmæssigt på et teknologiområde. Men jeg vil sige, at det generelt er vigtigt for mig hele tiden at opbygge ny viden. Vi får konstant nye teknologier ind, som jeg skal forholde mig til og kunne mestre, og jeg synes, det sjovt og spændende at få nye kompetencer under bæltet,” siger han og fortæller, at hans teamleder løbende opfordrer til og understøtter udvikling af medarbejderne, men at det er op til den enkelte selv at finde frem til netop de kurser, man synes er mest relevant enten fagligt eller personligt.

Michael Larsen

Beskytter vital infrastruktur

Michael Larsen er ansat i det team hos Statens It, som har ansvar for bl.a. firewallbeskyttelse af vital infrastruktur og personfølsomme data. Statens It er en styrelse under Finansministeriet og leverer it-drift og -services til bl.a. ministerier, styrelser og uddannelsesinstitutioner.

Han forklarer videre, at alle statslige institutioner er beskyttet af firewalls, som bliver administreret af Statens It. Selv arbejder han med de overordnede firewallbaserede sikkerhedsløsninger, som skal forhindre bl.a. hackerangreb, men også med tilpasning af enkeltstående firewalls alt efter, om konkrete servere fx skal kunne tilgå internettet. 

Bygger på med ny viden

Michael Larsen understreger, at det er vigtigt for ham at blive ved med at være nysgerrig og åben overfor nye teknologiske landvindinger.

”Jeg er drevet af min interesse for ny teknologi, men det behøver ikke være teknologiske løsninger, som er relevante lige præcis nu for Statens It. Det kan også være noget, vi måske kan bruge i fremtiden, og hvor jeg kan være med til at introducere en løsning eller teknologi, fordi jeg ligger inde med viden på området, som jeg har fået gennem videreuddannelse,” siger han og understreger, at han også ser kompetenceudvikling som en måde at fastholde sin relevans på arbejdsmarkedet.

”Jeg vil gerne blive i mit nuværende job så længe som muligt – også ud over den almindelige pensionsalder. Jeg ved jo ikke, om det kan lade sig gøre, men jeg er sikker på, at jeg ved løbende at bygge på med ny viden øger mine muligheder for at blive på arbejdsmarkedet så længe, jeg har energien og synes, det er sjovt,” slutter Michael Larsen. 

Obs
Skjul nyheder