Menu
Søg

OK21-indsats: Kompetenceudvikling 55+

Kompetencesekretariatet sætter på vegne af overenskomstparterne; Akademikerne, CO10, LC, OAO og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen fokus på, i hvilket omfang og hvordan medarbejdere på 55 år og derover deltager i kompetenceudvikling på statslige arbejdspladser.

træ

Survey til alle statsansatte på 55 år og derover

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø udsender i efteråret 2022 et spørgeskema til alle 51.000 statsansatte på 55 år og derover samt deres ledere. Surveyen skal indsamle viden om muligheder, motiver og barrierer for kompetenceudvikling for statsansatte i aldersgruppen.

Undersøgelsen skal fremadrettet medvirke til, at de statslige arbejdspladser har fokus på at udvikle og anvende 55+ åriges ressourcer og kvaliteter bedst muligt, samt sikre deres værdi på arbejdsmarkedet ved at fremme aldersgruppens muligheder for kompetenceudvikling.

Undersøgelsens resultater vil både komme med anbefalinger på et strategisk og praktisk plan for fremtidens kompetenceudvikling i denne del af arbejdslivet.

Hør Lars fortælle om spørgeskemaet der sendes ud i september:

Arbejdspladsstudie

Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Københavns Universitet, gennemfører hen over sommeren 2022 en undersøgelse, som et etnografisk forskningsprojekt på otte statslige arbejdspladser blandt 40 udvalgte medarbejdere.

Gennem interviews og deltagerobservationer på arbejdspladserne undersøges hvilke praksisser, overvejelser og beslutningsprocesser der ligger bag deltagelse i kompetenceudvikling for medarbejdere på 55 år og derover.

I udvælgelsen af arbejdspladser er der lagt vægt på at inddrage forskellige typer af arbejdspladser og forskellige brancher. Herunder såvel den statslige forvaltning, som selvejesektoren samt arbejdspladser af forskellig størrelse og med geografisk spredning.

De deltagende arbejdspladser:

  • Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)
  • Skatteankestyrelsen
  • Socialstyrelsen
  • University College Lillebælt (UCL)
  • Vejdirektoratet
  • VUC Storstrøm

Opdateres løbende...

Mød forskerne

Lars L. Andersen
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Lars Louis Andersen

Professor Lars L. Andersen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), gennemfører en survey blandt samtlige statsansatte på 55 år og derover samt deres ledere. Yderligere gennemføres også en mindre kvalitativ undersøgelse af udvalgte grupper. Karina Glies Vincents Seeberg, Akademisk medarbejder fra NFA er ligeledes tilknyttet projektet.

Aske Juul Lassen
Center for Humanistisk Sundhedsforskning, KU
Aske Juul Lassen

Lektor Aske Juul Lassen, ph.d., Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Københavns Universitet, gennemfører en kvalitativ undersøgelse på otte statslige arbejdspladser.

Hør Lars og Aske fortælle om deres tilgang til projektet her

Projektets formål

At fremme 55+ ansattes kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Indsatsen skal indkredse de faktorer, der kan understøtte at flere 55+ ansatte deltager i kompetenceudvikling. Denne indkredsning skal ske i samarbejde med forskere.

Kontakt

Jeanne Nørreskov Karup
Specialkonsulent
Obs