Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Samarbejdsudvalgets arbejde med kompetenceudvikling

Arbejdspladsens samarbejdsudvalg spiller en nøglerolle, når det handler om at skabe ejerskab og forankring af arbejdspladsens samlede indsats for kompetenceudvikling. Få rådgivning, værktøjer og workshops der hjælper samarbejdsudvalgets arbejde med kompetenceudvikling.

Kompetenceudvikling er et fælles anliggende mellem ledere og medarbejdere, hvor der skal tages højde for både arbejdspladsens og den enkelte medarbejders behov for udvikling. Derfor er arbejdspladsens samarbejdsudvalg helt centralt, når det drejer sig om den overordnede planlægning, prioritering og evaluering af arbejdspladsens kompetenceudviklingsindsatser. Læs mere om samarbejdsudvalgets rolle i forhold til kompetenceudvikling via linket nedenfor:

Foto viser to personer, der holder oplæg i forbindelse med workshop med Kompetencesekretariatet.

Få rådgivning og workshops til samarbejdsudvalg

Savner dit samarbejdsudvalg inspiration til at styrke jeres arbejde for arbejdspladsens kompetenceudvikling, eller er der i samarbejdsudvalget en konkret problemstilling I gerne vil have hjælp til?

Benyt vores unikke tilbud om skræddersyet rådgivning, inspirerende oplæg og engagerende workshops til samarbejdsudvalg.

Vores service er fuldt finansieret gennem den statslige overenskomst, hvilket betyder, at der allerede er betalt for vores hjælp og rådgivning.

"

Jeg synes sådan set, at vi har fået sluttet ringen på en rigtig fin måde med hjælp fra de værktøjer fra jer.

– Lene Kvist, direktør for SOSU Nord

Værktøjer der understøtter SU’s arbejde med kompetenceudvikling

Hvis du ønsker hjælp til at anvende værktøjerne, kan Kompetencesekretariatet også facilitere hele processen på en workshop i jeres samarbejdsudvalg. Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os for sparring og rådgivning.

Kompetencetjekket

Kompetencetjekket er et online værktøj, der giver en status på samarbejdsudvalgets arbejde med kompetenceudvikling. Med værktøjet bliver samarbejdsudvalget guidet til en frugtbar dialog om arbejdspladsens indsats for kompetenceudvikling. Redskabet giver et visuelt overblik over udvalgsmedlemmernes opfattelse af udvalgets arbejde og snakke om kompetenceudvikling. Et overblik, der er konstruktivt at tale ud fra.

Kompetencestrategi

Et dialogværktøj, der via drøftelser om arbejdspladsens opgaver, strategiske mål, vilkår, udfordringer og kompetenceudviklingsbehov fører jer til en kompetencestrategi.

Kompetenceløftet

Kompetenceløftet er et e-læringsmodul, der giver viden om Kompetenceaftalen. Det hjælper arbejdspladsen med at skabe et godt fundament for kompetenceudviklingen ved at introducere Kompetenceaftalen og dets betydning for statslige arbejdspladser.

Kompetenceaftalen

Aftalen om kompetenceudvikling fastlægger de overordnede rammer for
kompetenceudviklingsindsatsen i staten. Aftalen mellem de statslige overenskomstparter beskriver en række opgaver som samarbejdsudvalget skal varetage for at løfte arbejdspladsens kompetenceudviklingsindsats.

Formålet med aftalen er at forpligte ledelse og medarbejdere til at prioritere en øget job- og kompetenceudvikling, herunder efter- og videreuddannelse.

Læs mere i de statslige overenskomstparters aftale om kompetenceudvikling og om samarbejdsudvalgs rolle i forhold til kompetenceudvikling.

Foto der viser forsiden af Kompetenceaftalen
Farvefoto af person der rækker hånden op i noget der ligner et skolelokale
Obs
Skjul nyheder