Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Om Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling.

Kompetencesekretariatets opgaver:

Kompetencesekretariatet administrerer Den Statslige Kompetencefond og rådgiver statens arbejdspladser om kompetenceudvikling. Grundlaget for sekretariatets arbejde er fastlagt i overenskomstparternes aftaler på kompetenceområdet – se nærmere under Aftaletekster.

Rådgivning om

  • Den Statslige Kompetencefond, hvor der kan søges om økonomisk støtte til individuel, supplerende kompetenceudvikling
  • Arbejdspladsens samlede strategiske kompetenceudviklingsindsats
  • Medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler
  • Effektfuld tilrettelæggelse af kompetenceudvikling med værdi
  • Brug af det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem

Administration af

  • Overenskomstparternes styregruppe, sekretariatsgruppe og fondsgrupper
  • Den Statslige Kompetencefond, så fondsmidlerne bliver fordelt inden for de rammer, der er fastsat af fondsgrupperne og styregruppen
  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til særlige AMU-målgrupper i staten

Videndeling

  • Vi indsamler og videreformidler erfaringer om effektfuld kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Organisering

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling, aftalt i de statslige overenskomstforhandlinger. De politiske udvalg bag både sekretariat og fond er derfor også organiseret med politikere og embedsmænd fra arbejdstager- og arbejdsgiversiden.

Kompetencesekretariatets strategi

Profilbrochure

Hent Kompetencesekretariatets profilbrochure, og læs hvordan vi bidrager til, at statens medarbejdere og ledere har kompetencer til fremtidens arbejdsmarked.

Sådan blev vi etableret

Kompetencesekretariatet er etableret af parterne på det statslige overenskomstområde, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), for at understøtte det fælles arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Kompetencesekretariatet (tidligere Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling) blev etableret af Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU) ved overenskomstforhandlingerne i 1999, og sekretariatet startede sit virke den 1. april 2000. Sekretariatet blev aftalt videreført ved OK-forhandlingerne i 2002, 2005, 2008 og 2011. Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 blev Statens Center for Kompetenceudvikling omdannet til Kompetencesekretariatet, hvilket blev videreført ved overenskomstforhandlingerne i 2015, 2018 og 2021. Sekretariatet har løbende fået ændret sin opgaveportefølje.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Skatteministeriet varetager statens arbejdsgiverfunktioner, herunder forbereder forhandlinger og indgår overenskomster og aftaler på det statslige område samt varetager opgaver i forhold til løn, ledelse og personale.

CFU – Centralorganisationernes Fælles Udvalg er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF (CO10 og LC) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Centralorganisationerne dækker ca. 98 procent af alle statsansatte.

Kompetencesekretariatets årsrapport

Kompetencesekretariatets årsrapport fra 2023:

Obs
Skjul nyheder