Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Om Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling.

Kompetencesekretariatets opgaver:

Kompetencesekretariatet administrerer Den Statslige Kompetencefond og rådgiver statens arbejdspladser om kompetenceudvikling. Grundlaget for sekretariatets arbejde er fastlagt i overenskomstparternes aftaler på kompetenceområdet – se nærmere under Aftaletekster.

Rådgivning om

  • Den Statslige Kompetencefond, hvor der kan søges om økonomisk støtte til individuel, supplerende kompetenceudvikling
  • Arbejdspladsens samlede strategiske kompetenceudviklingsindsats
  • Medarbejder- og gruppeudviklingssamtaler
  • Effektfuld tilrettelæggelse af kompetenceudvikling med værdi
  • Brug af det offentlige voksen- og efteruddannelsessystem

Administration af

  • Overenskomstparternes styregruppe, sekretariatsgruppe og fondsgrupper
  • Den Statslige Kompetencefond, så fondsmidlerne bliver fordelt inden for de rammer, der er fastsat af fondsgrupperne og styregruppen
  • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til særlige AMU-målgrupper i staten

Videndeling

  • Vi indsamler og videreformidler erfaringer om effektfuld kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Organisering

Kompetencesekretariatet er de statslige overenskomstparters fælles sekretariat for kompetenceudvikling, aftalt i de statslige overenskomstforhandlinger. De politiske udvalg bag både sekretariat og fond er derfor også organiseret med politikere og embedsmænd fra arbejdstager- og arbejdsgiversiden.

Kompetencesekretariatets strategi

Kompetencesekretariatets strategi for OK24 er ved at blive udarbejdet. Se strategi for OK21:

Sådan blev vi etableret

Kompetencesekretariatet er etableret af parterne på det statslige overenskomstområde, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU), for at understøtte det fælles arbejde med kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Kompetencesekretariatet (tidligere Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling) blev etableret af Finansministeriet og Centralorganisationernes Fælles Udvalg (CFU) ved overenskomstforhandlingerne i 1999, og sekretariatet startede sit virke den 1. april 2000. Sekretariatet blev aftalt videreført ved OK-forhandlingerne i 2002, 2005, 2008 og 2011. Ved overenskomstforhandlingerne i 2013 blev Statens Center for Kompetenceudvikling omdannet til Kompetencesekretariatet, hvilket blev videreført ved overenskomstforhandlingerne i 2015, 2018, 2021 og 2024. Sekretariatet har løbende fået ændret sin opgaveportefølje.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen i Finansministeriet varetager statens arbejdsgiverfunktioner, herunder forbereder forhandlinger og indgår overenskomster og aftaler på det statslige område samt varetager opgaver i forhold til løn, ledelse og personale.

CFU - Centralorganisationernes Fælles Udvalg er en samarbejdsorganisation, der løser fælles problemer for statsansatte. Parterne i samarbejdet er Akademikerne, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab SKAF (CO10 og LC) samt Offentligt Ansattes Organisationer (OAO). Centralorganisationerne dækker ca. 98 procent af alle statsansatte.

Kompetencesekretariatets årsrapport

Kompetencesekretariatets årsrapport fra 2023:

Obs
Skjul nyheder