Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Bliv klar til at søge

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter. Den er til for dig, der er ansat i staten. Her på siden har vi samlet de ting, du skal vide, før du søger. Husk, du altid er velkommen til at kontakte os.

Sådan gør du

Få hurtigt overblik over ansøgningsprocessen.

1

Undersøg dine muligheder

Du skal være ansat i staten og dækket af en fælles overenskomst for at kunne søge Den Statslige Kompetencefond.

Find din fondspulje

2

Find pris, tid og link til aktivitet

Du skal finde oplysninger frem om den ønskede udviklingsaktivitet: Aktivitetens pris uden moms, start- og slutdatoer samt et link, som peger direkte til kurset eller aktiviteten på uddannelsesudbyderens hjemmeside. Det skal du bruge, når du udfylder din ansøgning. Startdato er senest 9 måneder efter ansøgningstidspunktet.

3

Aftal aktivitet med din leder

Du skal aftale med din leder, at du søger til aktiviteten, og at arbejdspladsen skal medfinansiere. Aftal det eventuelt i forbindelse med din medarbejderudviklingssamtale. Din leder skal også godkende din ansøgning, inden den bliver indsendt til fonden.

Læs mere

4

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Se en kort video, der guider dig gennem ansøgningsskemaet.

Se video og hent guide

5

Nu kan du søge

Første gang du ansøger, skal du oprette en brugerkonto. Det er via samme link. Klik nedenfor og søg!

Når du har søgt

Ansøgningsrunder

I OK24 bliver der tilført midler til Den Statslige Kompetencefond 6 gange. Næste gang er 24. september kl. 10.00.

Fondspuljers retningslinjer og positivlister

Den Statslige Kompetencefond er inddelt i 5 fondspuljer. Nedenfor kan du læse om de forhåndsgodkendte aktiviteter og klikke dig videre til retningslinjerne for den fondspulje, du tilhører.

I fondens spørgsmål og svar kan du få hjælp til at finde, hvilken pulje du kan søge fra.

Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i fondens generelle regler.

Læs mere

Oversigterne nedenfor viser de fem fondspuljers positivlister eller retningslinjer. Oversigterne viser de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne. Det betyder dog ikke, at ansøgere, der søger midler til en aktivitet omfattet af positivlisterne/retningslinjerne, har krav på støtte eller fortrinsret i forhold til andre ansøgere. Det er aktiviteten, der er støtteberettiget – ikke ansøgningen.

Fondens fem fondspuljer

Hver af de fem fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af fondsmidlerne skal anvendes og herunder, om der er kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd vurderes støtteberettiget.

Nedenfor kan du læse beskrivelsen af positivlisterne/retningslinjerne for de fem forskellige fondspuljer.

Forbehold for ændringer i mulighederne for støtte

De statslige overenskomstparter i fondsgrupperne får løbende information og erfaringer fra ansøgninger i fonden. Dette kan medføre et ændret fagligt fokus i, hvordan midlerne prioriteres.

Som en konsekvens af dette vil der løbende kunne ske justeringer. Læs derfor altid om de aktuelle regler for støtte i positivlister/retningslinjer nedenfor og i Den Statslige Kompetencefonds generelle regler for støtte.

Fondens særlige indsatser

Overenskomstparterne kan øremærke midler og iværksætte indsatser for særlige målgrupper af ansatte i staten. De særlige fondsindsatser er som udgangspunkt tidsbegrænsede.

OK21-indsats: Bedre til ord, tal og IT

Status
Puljen til OK21-indsatsen: Bedre til ord, tal og IT er åben for ansøgninger.
Opdateret 15. september 2022

Bedre til ord, tal, og IT sigter mod at muliggøre og øge motivationen for kompetenceudvikling for statsansatte medarbejdere inden for OAO’s fondsområde. Dels ved at sikre medarbejdere den hidtidige løn under kompetenceudviklingen, og dels ved at sikre arbejdsgiverne økonomisk kompensation.

Gennem indsatsen kan der søges om økonomisk støtte til uddannelse af statsansatte inden for OAO’s fondsområde. Overenskomstparterne ønsker derved at kunne tilbyde ansatte et løft i de almene kompetencer.

Kan I få støtte?

Kan I sætte hak ved følgende, så kan I søge støtte til screening og undervisning:

Ansatte, der skal screenes og/eller undervises:

 • Er ansat på OAO-overenskomst
 • Fyldt 25 år eller har fast ansættelse på min. 20 timer om ugen
 • Ønsker både screening og undervisning eller bare en af delene
 • Ønsker kompetenceudvikling inden for læse-, skrive-, regne-, engelsk-, IT færdigheder og/eller ordblindeundervisning
 • Opfylder de formelle retningslinjer for Forberedende voksenundervisning eller Ordblindeundervisning.

Yderligere info:

René Hansen

Fondsrådgiver

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

OK21-indsats: Bliv Faglært

Status
Puljen til OK21-indsatsen: Bliv Faglært er åben for ansøgninger.
Opdateret 24. maj 2023

Med OAO-indsatsen 'Bliv Faglært' kan statslige arbejdspladser få lønkompensation, så de kan betale fuld løn til ansatte, der tager en erhvervsuddannelse. Bliv Faglært støtter to forskellige veje til at blive faglært:

 • En hel faglært erhvervsuddannelse (euv)
 • Et uddannelsesforløb hvor du er på-vej-til faglært. Det vil sige fag eller kurser, der kan være trin på vejen til at få en hel erhvervsuddannelse.

Kan I få støtte?

For at være i målgruppen for indsatsen Bliv Faglært, skal medarbejderen:

 • være omfattet af OAO’s overenskomstområde. OAO står for Offentligt Ansattes Organisationer, og på denne side kan du se, hvilke forhandlingsberettigede organisationer der hører til under OAO og OAO’s fondsområde.
 • være fyldt 25 år ved uddannelsens start
 • have mindst 2 års anciennitet fra en eller flere statslige arbejdspladser
 • være ufaglært eller uden faglært uddannelse inden for dit arbejdsområde.

Det kan være, medarbejderen er uddannet inden for et andet område end det nuværende job. Det kan også være, at medarbejderen ønsker at udvide sine kompetencer og få papir på de kompetencer, medarbejderen allerede har.

Yderligere info:

René Hansen

Fondsrådgiver

Sølvi Rask

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder