Menu
Søg

Bliv klar til at søge

Den Statslige Kompetencefond er din mulighed for at udvikle dine kompetencer til fremtiden. Fonden er aftalt i overenskomstforliget mellem de statslige overenskomstparter i OK18 og videreført i OK21. Den er til for dig, der er ansat i staten. Her på siden har vi samlet de ting, du skal vide, før du søger. Husk, du altid er velkommen til at kontakte os.

Sådan gør du

Få hurtigt overblik over ansøgningsprocessen.

1

Undersøg dine muligheder

Du skal være ansat i staten og dækket af en fælles overenskomst for at kunne søge Den Statslige Kompetencefond.

Læs mere

2

Find pris, tid og link til aktivitet

Du skal finde oplysninger frem om den ønskede udviklingsaktivitet: Aktivitetens pris uden moms, start- og slutdatoer samt et link, som peger direkte til kurset eller aktiviteten på uddannelsesudbyderens hjemmeside. Det skal du bruge, når du udfylder din ansøgning.

3

Aftal aktivitet med din leder

Du skal aftale med din leder, at du søger til aktiviteten. Det kan eventuelt være i forbindelse med en medarbejderudviklingssamtale. Din leder skal også godkende din ansøgning, inden den bliver indsendt til fonden.

Læs mere

4

Sådan udfylder du ansøgningsskemaet

Se en kort video, der guider dig gennem ansøgningsskemaet.

Se video

5

Nu kan du søge

Første gang du ansøger, skal du oprette en brugerkonto. Det er via samme link. Klik nedenfor og søg!
Start ansøgning her

Fondspuljers retningslinjer og positivlister

Den Statslige Kompetencefond er inddelt i fem fondspuljer. Nedenfor kan du læse om de forhåndsgodkendte aktiviteter og klikke dig videre til retningslinjerne for den fondspulje, du tilhører.

Det er også vigtigt, at du sætter dig ind i fondens generelle regler.

Læs mere

Oversigterne nedenfor viser de fem fondspuljers positivlister eller retningslinjer. Oversigterne viser de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne. Det betyder dog ikke, at ansøgere, der søger midler til en aktivitet omfattet af positivlisterne/retningslinjerne, har krav på støtte eller fortrinsret i forhold til andre ansøgere. Det er aktiviteten, der er støtteberettiget – ikke ansøgningen.

Fondens fem fondspuljer

Hver af de fem fondsgruppe fastsætter, hvordan deres andel af fondsmidlerne skal anvendes og herunder, om der er kompetenceudviklingsaktiviteter, som på forhånd vurderes støtteberettiget.

Nedenfor kan du læse beskrivelsen af positivlisterne/retningslinjerne for de fem forskellige fondspuljer.

Forbehold for ændringer i mulighederne for støtte

De statslige overenskomstparter i fondsgrupperne får løbende information og erfaringer fra ansøgninger i fonden. Dette kan medføre et ændret fagligt fokus i, hvordan midlerne prioriteres.

Som en konsekvens af dette vil der løbende kunne ske justeringer. Læs derfor altid om de aktuelle regler for støtte i positivlister/retningslinjer nedenfor og i Den Statslige Kompetencefonds generelle regler for støtte.

Akademikerne

Status
Akademiker-fondspuljen er lukket for ansøgninger, da midlerne er brugt op. Puljen åbner igen tirsdag den 1. februar 2022 kl. 10, hvor der bliver tilført midler til alle fondens almindelige puljer.
Opdateret 6. oktober 2021

Når puljen åbner, behandles ansøgninger i den rækkefølge, de indkommer til puljen (først-til-mølle), indtil midlerne er brugt op. Når der ikke er flere midler, lukkes sagsbehandlingen, og resterende ansøgninger bliver afvist, også selvom de er indkommet, inden fondspuljen er lukket for modtagelse af ansøgninger.

Hvem Akademiker-fondspuljen omfatter

Akademiker-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af Akademiker-overenskomsten. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling. Akademikerne (AC) er centralorganisation for alle disse organisationer.

Hvad kan der søges til?

Der kan søges om støtte til (al støtte er eksklusiv moms):

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler. Se dog særlige regler nedenfor.

Retningslinjer for støtte

Akademiker-fondspuljen kan give tilskud til ansøgninger inden for følgende beløbsgrænser pr. ansøgning:

 • 50.000 kr. til master-/kandidatmodul(er).
 • 30.000 kr. til diplom-/akademi-/bachelormodul(er).
 • 5.000 kr. pr. kursusdag for kurser uden ECTS-kreditering, maksimalt 25.000 kr. i alt.

Der ydes ikke støtte over de angivne beløbsgrænser. Hvis det ansøgte beløb overskrider beløbsgrænserne, forudsættes det, at arbejdspladsen (ikke ansøger) finansierer de resterende udgifter.

Der kan kun ydes støtte til kurser eller sammenhængende kursusforløb uden ECTS-kreditering af mere end tre dages varighed. Det vil sige, at kurser på 1 eller 2 eller 3 dage ikke ydes støtte. Selvstudium/forberedelse indgår ikke i opgørelsen af varighed.

Et kursus uden ECTS-kreditering af mere end tre dages varighed, der er udbudt som et hold med én tilmelding, ses som ét samlet forløb inden for beløbsgrænsen, selvom betalingen eventuelt falder i rater.

Der kan ydes støtte til anden kompetenceudvikling, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det.

Der ydes ikke støtte til kompetenceudvikling som følge af arbejdspladsens anskaffelse af nyt tværgående IT-software/hardware.

Der ydes ikke støtte til deltagelse i netværk, ph.d.-uddannelser, forskningsophold og kurser, som består af enetimer.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som ikke er tilgængelige for andre deltagere.

Den enkelte ansøger kan modtage støtte op til 100.000 kr. pr. kalenderår og maksimalt 150.000 kr. i hele overenskomstperioden (fra 1. april 2021 til 31. marts 2024).

Tilskud til ikke-formelle kompetenceudviklingsaktiviteter:

Til transport og ophold til ikke-formelle kompetenceudviklingsaktiviteter, der vedrører erfaringsudveksling, sidemandsoplæring, praktik og lignende bevilger fonden maksimalt 8.500 kr.

Fonden bevilger ingen støtte til studieture/-rejser og lignende arrangeret af private udbydere. Der kan maksimalt bevilges 25.000 kr. til ikke-formelle kompetenceudviklingsaktiviteter, dvs. samlet til aktivitet, materialer og transport.

Yderligere info:

Margit Vesterholm-Lavesen
Fondsrådgiver

Centralorganisationen af 2010 – CO10

Status
Puljen til Centralorganisationen af 2010 – CO10-fondspuljen – er tømt for midler. Den åbner igen d. 1. februar 2022 kl. 10, hvor vi igen tilfører midler til alle fondens almindelige puljer.
Opdateret 18. november 2021

Hvem CO10-fondspuljen omfatter

CO10-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en CO10-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling. Centralforeningen af 2010 (CO10) er centralorganisation for alle disse organisationer.

Hvad kan der søges til?

Der kan som udgangspunkt søges om støtte op til 30.000 kr. inden for et kalenderår (al støtte er eksklusiv moms).

Beløbsgrænsen vurderes i forhold til tidspunktet for tilsagn, ikke tidspunktet for afholdelse af aktiviteten. Der kan søges om støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for CO10-fondspuljen er:

 • Akademimodul(er) 
 • Diplommodul(er) 
 • Mastermodul(er) 
 • AMU-kurser (ej lovpligtige)
 • Fagspecifikke kurser
 • Realkompetencevurdering (RKV-/IKV-forløb)
 • Efteruddannelseskurser på uddannelsesinstitutioner, som også gennemfører akademi-, diplom- og masteruddannelser.
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på bachelor- og kandidatuddannelser
 • Førleder- og lederuddannelse
 • Karriereafklaringskurser
 • Studieforberedende kurser

Positivlisten omfatter også individuelle, supplerende aktiviteter og kurser, som har fokus på digitalisering og IT, herunder individuelle kursusforløb fra Statens digitaliseringsakademis kursusprogram.

Der bevilges som udgangspunkt ikke støtte til konferencer. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres herfor af parterne bag fonden.

Der kan ikke søges om støtte til grundlæggende kompetenceudviklingsaktiviteter vedrørende GDPR.

Der kan ikke søges om støtte til studieture.

Der kan ikke søges om støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, som udbydes af den institution, som ansøger er ansat ved, medmindre kompetenceudviklingsaktiviteten alene udbydes af den pågældende institution, eller at valget af anden uddannelsesinstitution vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, herunder væsentlige ekstraomkostninger.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere.

Yderligere info:

René Hansen
Fondsrådgiver

Lærernes Centralorganisation – LC

Status
Puljen til Lærernes Centralorganisation – LC er tømt for midler. Den åbner igen d. 1. februar 2022 kl. 10, hvor vi igen tilfører midler til alle fondens almindelige puljer.
Opdateret 16. november 2021

Hvem LC-fondspuljen omfatter

LC-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en LC-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling. Lærernes Centralorganisation (LC) er centralorganisation for alle disse organisationer.

Hvad kan der søges til?

Der kan som udgangspunkt søges om støtte op til 25.000 kr. inden for et kalenderår (al støtte er eksklusiv moms. Der kan søges om støtte til:

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Beløbsgrænsen for ansøgninger inden for positivlisten er 25.000 kr., en ansøgning om et højere beløb vil altid blive betragtet som værende uden for positivlisten.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten, og en ansøgning på mere end 25.000 kr. vil blive imødekommet med delvis støtte.  

Positivlisten for LC-fondspuljen er:

 • Fagspecifikke kurser, herunder AMU
 • Akademimodul(er)
 • Diplommodul(er) (modulet må ikke være lovpligtig i ansættelsen)
 • Mastermodul(er)
 • Fagmodul på en kandidatuddannelse

Ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der overstiger 25.000 kr., og som er opbygget af moduler, skal søge modulvist.

Der kan ikke søges om støtte til transportudgifter til udlandet.

Der kan ikke søges om støtte til uddannelse, som afholdes af den institution, som ansøger er ansat ved, medmindre uddannelsen alene udbydes af den pågældende institution, eller at valget af anden uddannelsesinstitution vil være forbundet med uforholdsmæssige vanskeligheder, herunder væsentlige ekstraomkostninger.

Der kan ikke søges støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der er rettet mod funktionen som tillids- eller arbejdsmiljørepræsentant.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere. Dog kan fonden efter en konkret vurdering vælge at støtte aktiviteten.

Yderligere info:

Lisbet Aabye
Fondsrådgiver

Offentligt Ansattes Organisationer – OAO HK Stat

Status
HK Stat-fondspuljen er lukket for ansøgninger da, midlerne er brugt op. Puljen åbner igen tirsdag den 1. februar 2022 kl. 10, hvor der bliver tilført midler til alle fondens almindelige puljer.
Opdateret 6. oktober 2021

Når puljen åbner, behandles ansøgninger i den rækkefølge, de indkommer til puljen (først-til-mølle), indtil midlerne er brugt op. Når der ikke er flere midler, lukkes sagsbehandlingen, og resterende ansøgninger bliver afvist, også selvom de er indkommet, inden fondspuljen er lukket for modtagelse af ansøgninger.

Hvem OAO HK Stats-fondspuljen omfatter

OAO HK Stat-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en HK Stat-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten. Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling.

Hvad kan der søges til?

Der kan højst søges om støtte op til 25.000 kr. pr. kalenderår (al støtte er eksklusiv moms):

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivliste

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for OAO HK Stat er:

Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kr. Der kan søges flere gange inden for et kalenderår, såfremt den årlige beløbsgrænse på 25.000 kr. ikke overstiges.

 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser
 • Der kan opnås tilskud inden for positivlisten til op til 2 enkeltfag på en deltidsuddannelse på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser i OK21 (1. april 2021 – 31. marts 2024). Hvis en ansøger søger om mere end 2 enkeltfag i overenskomstperioden på disse deltidsuddannelser, skal der krydses af i ”øvrige aktiviteter” i ansøgningsskemaet.

Der kan kun gives støtte til aktiviteter i udlandet, hvis der ikke findes tilsvarende kursusudbud i Danmark. Der kan maksimalt bevilges støtte på 5.000 kr. til transport til aktiviteter i udlandet. Der i øvrigt gælder samme kriterier for ansøgninger til aktiviteter i udlandet som i Danmark.

Der ydes ikke støtte til seminarer, konferencer, temadage og lignende.

Der ydes ikke støtte til individuelle coachingforløb.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter uden for det offentlige uddannelsessystem, der omhandler ledelse, projektledelse, procesledelse og coachuddannelser.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter uden for det offentlige uddannelsessystem, der omhandler mindfulness, meditation og lignende.

Der ydes ikke støtte til leverandørkurser.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere. Dette gælder uanset, om aktiviteterne afvikles af en offentlig eller privat udbyder.

Yderligere info:

Sølvi Rask
Fondsrådgiver

Offentligt Ansattes Organisationer – OAO Øvrige

Status
Puljen til Offentligt Ansattes Organisationer – OAO Øvrige er åben for ansøgninger.
Opdateret 1. december 2020

Hvem OAO Øvrige-fondspuljen omfatter

OAO Øvrige-fondspuljen er for dig, hvis du er omfattet af en OAO-overenskomst under CFU-fællesoverenskomsten – med undtagelse af HK Stat, der har sin egen fondspulje.

Det vil ofte fremgå af din ansættelseskontrakt, hvilken centralorganisation eller forhandlingsberettiget organisation der har indgået den aftale, du er ansat under. Du kan også spørge din leder, tillidsrepræsentant eller HR-afdeling.

Offentligt Ansattes Organisation (OAO) er centralorganisation for alle disse organisationer.

Hvad kan der søges til?

Der kan højst søges om støtte op til 25.000 kr. pr. kalenderår (al støtte er eksklusiv moms):

 • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetenceudviklingsaktiviteter.
 • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv., som er nødvendig for deltagelse i aktiviteten. Fonden dækker som udgangspunkt ikke udgifter til tablets, computere mv., som har varig værdi.
 • Transport og ophold: Udgifter til transport og ophold dækkes i samme omfang, som din arbejdsplads normalt ville tillade, jf. statens gældende regler.

Positivlisten

En positivliste er en oversigt over de kompetenceudviklingsaktiviteter, der på forhånd er vurderet støtteberettiget af overenskomstparterne.

Der kan gives støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der ikke er på positivlisten, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det. Du kan derfor godt ansøge om støtte til kompetenceudvikling, der ikke fremgår af positivlisten.

Positivlisten for OAO Øvrige er:

 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Ordblindeundervisning (OBU)
 • Realkompetenceafklaring/IKV
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Højere forberedelseseksamen (HF)
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Ved ansøgninger til akademi-, diplom- og masteruddannelser, der er opbygget af moduler, kan der søges om ét modul pr. ansøgning og inden for en beløbsgrænse på 25.000 kr. Der kan søges flere gange inden for et kalenderår, såfremt den årlige beløbsgrænse på 25.000 kr. ikke overstiges.

 • Akademiuddannelse (modul)
 • Diplomuddannelse (modul)
 • Masteruddannelse (modul)
 • Voksenunderviseruddannelse
 • Moduler, som udbydes som enkeltfag på tompladsordning på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser
 • Der kan opnås tilskud inden for positivlisten til op til 2 enkeltfag på en deltidsuddannelse på professionsbachelor-, bachelor- og kandidatuddannelser i OK21 (1. april 2021 – 31. marts 2024). Hvis en ansøger søger om mere end 2 enkeltfag i overenskomstperioden på disse deltidsuddannelser, skal der krydses af i ”øvrige aktiviteter” i ansøgningsskemaet
 • For 3F: ”Samarbejde, kommunikation og faglig etik”. Kurset udbydes af LEVA+ og er for ansatte i folkekirken
 • For Fængselsforbundet: Kursusaktiviteter udbudt af Kriminalforsorgens Uddannelsescenter.

Der kan kun gives støtte til aktiviteter i udlandet, hvis der ikke findes tilsvarende kursusudbud i Danmark. Der kan maksimalt bevilges støtte på 5.000 kr. til transport til aktiviteter i udlandet.

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til seminarer, konferencer, temadage og lignende.

Der ydes ikke støtte til leverandørkurser.

Der gælder i øvrigt samme kriterier for ansøgninger til aktiviteter i udlandet som i Danmark.

Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som dermed ikke er tilgængelige for andre deltagere. Dette gælder uanset, om aktiviteterne afvikles af en offentlig eller privat udbyder.

Yderligere info:

René Hansen
Fondsrådgiver
Sølvi Rask
Fondsrådgiver

Fondens særlige indsatser

Overenskomstparterne kan øremærke midler og iværksætte indsatser for særlige målgrupper af ansatte i staten. De særlige indsatser er som udgangspunkt tidsbegrænsede.

Der er i øjeblikket ingen særlige indsatser.

Obs