Kompetencesekretariatet - Understøtter kompetenceudvikling i staten

Seneste nyheder

Ved udgangen af den 20. november 2020 lukkede Den Statslige Kompetencefond for ansøgninger til fondspuljen ’OAO - HK Stat’. Lukningen er kortvarig og omfatter ansøgere, der i deres ansættelse er omfattet af HK Stats overenskomst. Nye fondsmidler bliver tilført den 1. december 2020 kl. 10.
Tirsdag den 1. december bliver der tilført midler til alle Den Statslige Kompetencefonds puljer. Akademiker og HK Stat-fondspuljerne vil igen være åbne. Dermed har alle, omfattet af statslige overenskomster, atter mulighed for at søge om støtte til kompetenceudvikling.
Alle fondens puljer har fastlagt beløbsgrænser for, hvor meget man årligt kan ansøge om. Skal din ansøgning tælles med inden for beløbsgrænsen for 2020, så skal vi have din ansøgning senest den 11. december. Og husk, at din ansøgning først bliver sendt, når den er godkendt af din leder.