Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Gruppeudvikling og -samtaler

Vil I sætte fokus på, hvordan afdelingen, gruppen eller teamet i fællesskab kan styrke deres samarbejde og opgaveløsning på en måde, der understøtter arbejdspladsens strategi og den enkelte medarbejders udvikling?

Få mest ud af jeres kompetenceudvikling ved at skabe en tydelig sammenhæng mellem arbejdspladsens mål og strategi, udvikling af gruppers opgaver og kompetencer og konkrete initiativer for udviklingen af medarbejderne.

Gruppeudviklingssamtaler kan bygge bro mellem arbejdspladsens overordnede strategi og de individuelle og konkrete udviklingsaktiviteter, der bliver planlægges for alle medarbejderne.

Vi hjælper jer til, hvordan I målrettet kan arbejde med at tilrettelægge, afholde og følge op på jeres gruppeudvikling og -samtaler.

Fem personer laver gruppearbejde under seminar med indsatsen skoleudvikler

Få rådgivning og workshops om GRUS

Vi tilbyder sparring og rådgivning, som er skræddersyet jeres arbejdsplads og behov. Det kan foregå fysisk, telefonisk eller online.

Vi kan også holde oplæg og facilitere workshops, hvor I kan få relevante drøftelser hos jer eller hos os.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at rådgivingen allerede er betalt.

"

Jeg synes også, vi har gjort meget ud af at tale om, at vi er forskellige i gruppen, men vi har den samme fællesnævner i kraft af, at vi alle sammen servicerer forskning – det er forskningsadministration på den ene eller anden måde, som er fællesnævneren.

Der er nogen, der har en flig af noget, som kan bruges til at sparre på andre områder med. Hvis bare de mennesker taler sammen, for jeg tror på, at man løser opgaver bedst i fællesskab.

– Joan Vuust, områdeleder på Institut for Kommunikation og Psykologi ved Det Humanistiske Fakultet på Aalborg Universitet.

Hent værktøjer til gruppeudvikling og -samtaler

Ønsker I inspiration til jeres gruppeudvikling og -samtaler, så får I her nogle konkrete værktøjer, der kan hjælpe jer i processen.

Kompetencefokus

Et online dialogværktøj, der på en enkel og effektiv måde giver jer en oversigt over afdelingen, gruppen eller teamets kompetenceudviklingsindsats, og guider jer til en målrettet dialog, der vil styrke jeres arbejde med kompetenceudvikling.

GRUS-O

Et dialogbaseret værktøj, der fører jer igennem et orienteringsløb til en god gruppeudviklingsproces, der ender ud med en fælles udviklingsplan for gruppen. Fokus er på samarbejde og trivsel samt de organisatoriske rammer, som gruppen agerer inden for i det daglige.

GRUS

Et dialogværktøj, understøtter en systematisk drøftelse af opgaver og udviklingsbehov og hjælper jer i gang med at udforme en gruppeudviklingsplan.

Farvefoto af person der rækker hånden op i noget der ligner et skolelokale
Obs
Skjul nyheder