Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Privatlivspolitik

Personoplysninger indhentes og behandles som led i Kompetencesekretariatets opgavevaretagelse.

Personer, om hvem der behandles oplysninger, er beskyttet af Databeskyttelsesforordningen, såvel som anden national lovgivning.

Kompetencesekretariatet behandler personoplysninger. Det vil ofte være i forbindelse med arbejdet med understøttelse af kompetenceudvikling på statens arbejdspladser.

Hvis du har en konkret sag hos Kompetencesekretariatet, vil der bl.a. blive indsamlet oplysninger i form af navn og øvrige kontaktoplysninger. Alle dokumenter på sagen vil være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven, herunder reglerne om aktindsigt.

Kompetenceudvikling.dk

Brugen af kompetenceudvikling.dk er som udgangspunkt anonym. Kompetencesekretariatets hjemmeside kompetenceudvikling.dk anvender cookies, men denne data kan ikke bruges til at identificere dig – du kan læse mere om vores cookiepolitik her.

Hvis du indsender personoplysninger via et tilmeldingsmodul eller et spørgeskema på kompetenceudvikling.dk, vil oplysningerne blive gemt, indtil de ikke længere er relevante ift. formålet. Alle oplysninger vil dog være omfattet af offentligheds- og forvaltningsloven.

Ankommer du til kompetenceudvikling.dk fra vores nyhedsbrev, så vil det dog blive registeret, at du har besøgt den pågældende side på kompetenceudvikling.dk, der linkes til fra nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet

Tilmelder du dig Kompetencesekretariatets nyhedsbrev, opbevarer vi som udgangspunkt den e-mailadresse, som du ved tilmeldingen har registeret. Alle tilmeldinger til nyhedsbrevet kræver en aktiv tilmelding. Den kan gennemføres via vores hjemmeside, når du opretter en bruger i Den Statslige Kompetencefonds fondssystem eller ved, at du har oplyst en medarbejder fra Kompetencesekretariatet, at du ønsker at modtage nyhedsbrevet.

Der er nederst i hvert nyhedsbrev indsat et link til at afmelde din tilmelding til nyhedsbrevet. Du er også velkommen til at kontakte Kompetencesekretariatet på nyhedsbrev@kompetenceudvikling.dk, hvis du ønsker at opsige dit abonnement. Vælger du at gøre det, bliver din registrerede e-mailadresse slettet, og du vil ikke modtage flere nyhedsbreve fra Kompetencesekretariatet, før du tilmelder dig igen. I bunden af nyhedsbrevet finder du også et link til at rette i de oplysninger, som er registeret i forbindelse med din tilmelding til nyhedsbrevet.

Vi fører statistik over brugen af nyhedsbrevet. Det gør vi for at kunne videreudvikle og forbedre nyhedsbrevet.

Er der andre modtagere af dine oplysninger?

Kompetencesekretariatet kan i visse tilfælde være forpligtet til at overføre oplysninger til andre offentlige myndigheder. Overførslen vil dog være begrænset til kun at være de personlige oplysninger, som behandles som led i udøvelsen af offentlig forvaltning.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?

Kompetencesekretariatet opbevarer og behandler kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det fastsatte formål med behandlingen. På nogle områder er der også fastsat en nærmere lovbestemt frist for, hvor længe personoplysningerne skal opbevares. I de tilfælde er der således ved lov taget stilling til, hvor længe der er et formål med at opbevare og behandle personoplysningerne.

Når formålet med behandlingen ikke længere er til stede, vil dine personoplysninger blive slettet, anonymiseret eller overført til arkiv efter reglerne i arkivlovgivningen.

Sikkerhed

Kompetencesekretariatet har implementeret såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der har til formål at beskytte dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at de fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven om behandling af personoplysninger.

Kompetencesekretariatet som dataansvarlig

Kompetencesekretariatet er dataansvarlig for behandling af dine oplysninger. Det gælder alle de personoplysninger, som behandles i forbindelse med vores arbejde og vores services, f.eks. vores nyhedsbrev.

I tilfælde af, at du ønsker at kontakte Kompetencesekretariatet i forbindelse med vores rolle som dataansvarlig, eller såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som registreret, kan det gøres via info@kompetenceudvikling.dk.

Henvendelser kan forventes besvaret inden 10 hverdage.

Databeskyttelsesrådgiver

Du er velkommen til at kontakte Finansministeriets databeskyttelsesrådgiver (DPO), hvis du ønsker vejledning om dine rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, eller hvis du har øvrige spørgsmål til vores databehandling. Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver ved hjælp af nedenstående oplysninger:

Via e-mail:
dpo-fm@statens-it.dk

Via brev:

Statens It
Att.: Databeskyttelsesrådgiveren
Lautruphøj 2
2750 Ballerup

Dine rettigheder

Som registreret har du særlige rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger.

Du har som udgangspunkt:

Du skal være opmærksom på, at der eksisterer undtagelser til disse rettigheder, hvorfor du ikke altid vil kunne gøre brug af dine rettigheder. Dette skyldes, at Kompetencesekretariatet som offentlig myndighed i mange tilfælde behandler personoplysninger som led i sin myndighedsudøvelse.

Klager

Hvis du ønsker at klage over Kompetencesekretariatets behandling af dine personoplysninger, anbefaler vi, at du sender din klage til os på persondata@kompetenceudvikling.dk.

Du har dog også mulighed for at klage direkte til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Obs
Skjul nyheder