Menu
Søg

Skoleudvikler: kompetenceudvikling til private og frie skoler

På siden finder du værktøjer og viden til at styrke kompetenceudvikling på din skole. Få inspiration til skolens udviklingsforløb, og udnyt vores fuldt finansierede tilbud om rådgivning og workshops til private og frie skoler.

Farvefoto af person der rækker hånden op i noget der ligner et skolelokale

Få skræddersyet rådgivning til skoleudvikling

Kompetencesekretariatets rådgivning og workshops kommer i flere former, og den er altid skræddersyet til skolens behov.

I modsætning til folkeskoler, er frie grundskoler, efterskoler, friskoler og frie fagskoler omfattet af den statslig overenskomst. Skolerne har derfor adgang til den fuldt finansierede rådgivning, workshops og sparring, som Kompetencesekretariatet tilbyder på vegne af de statslige overenskomstparter.

Kontakt os, og hør hvordan vi kan hjælpe din skole.

"

Kompetencesekretariatets redskaber var med til at gøre vores gruppearbejde visuelt og tydeligt. Foreløbig har deres oplæg været med til at skubbe nye overvejelser i gang og gjort os mere opmærksomme på det eksisterende.

– Bitten Guldbjerg, skoleleder på Kassebølle Friskole og Børnehus Sommerfuglen i Rudkøbing

Brug værktøjer til skoleudvikling

Ønsker I selv at facilitere processen for jeres arbejde med kompetenceudvikling, så er her nogle konkrete værktøjer, der kan hjælpe. Procesværktøjerne er alle udviklet og anvendt i udviklingsforløb med private og frie skoler. Vi hjælper gerne til at give viden om og inspiration til, hvordan I konkret planlægger og afvikler brug af værktøjerne. Book en opringning.

Skab rammer for samarbejde i teams

Skal dit team have styrket den fælles opgaveløsning og konkretiseret samarbejdets præmisser, så hent dialogværktøjet. Værktøjet er baseret på 5R-modellen, hvor de fem R’er står for: Relationer, retning, regler, roller og rammer. Ved at drøfte og opstille principper og pejlemærker for de fem områder, får teamet udpeget nogle udviklingsbehov, der nedfældes i en ’gameplan’. Procesværktøjet er udviklet og anvendt i forbindelse med en workshop på Vedersø Idrætsefterskole.

Start med at hente procesguiden, hvor hele forløbet og brug af materialer står beskrevet.

Styrk sammenhængskraften på skolen

Har din skole brug for at få styrket sammenhængskraften på tværs af faggrupper, så kan der være hjælp at hente i værktøjet nedenfor. Værktøjet hjælper til en dialog om værdien af en fælles praksis og hjælper jer frem til konkrete tiltag og indsatsområder, der kan styrke samarbejdet på tværs af faggrupper i og mellem ind- og udskolingen. Værktøjet er udarbejdet som et led i Lykkegårdskolens strategiske arbejde med at styrke fagligheden i hele organisationen. Siden er værktøjet anvendt på flere skoler – senest Sigerslevøster Privatskole.  

Start med at hente procesguiden, hvor hele forløbet og brug af materialer står beskrevet.

Evaluer indsatser på lærermøder

Med værktøjet kan teamet evaluere indsatser og tiltag i løbet af blot 30 minutter. Lad evalueringen føre til videndeling og læring. Start med at hente procesguiden, der beskriver forløbet for evaluering i eget team og på tværs af teams. Hertil er skema og skabeloner, som printes og udfyldes i evalueringssessionen.

Materialet er udviklet i forbindelse med workshop på Bredballe Privatskole, der har evalueret og udviklet en procesplan for implementering og drift af kompetencer.

Figur til skoleudvikling – fra organisation til individ

Modellen illustrerer en systematisk tilgang til organisations- og kompetenceudvikling, der skaber sammenhæng mellem skolens strategi og den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Processen starter med en overordnet strategi og bevæger sig indad til individets kompetenceudviklingsbehov.

I praksis indebærer dette at skabe en strategi for skolens udvikling, kortlægge nødvendige kompetencer og konkretisere kompetenceindsatser. Derefter oversættes indsatsområderne til lokale behov på gruppe-/teamniveau, hvorefter der fokuseres på den enkelte medarbejders kompetenceudviklingsbehov. Dette kan drøftes i MUS-samtaler og resultere i individuelle udviklingsplaner. Modellen sikrer sammenhæng på alle organisatoriske niveauer – fra organisation til individ.

Kompetencepyramiden: prioriter og vurder kompetenceudvikling på skolen

Kompetencepyramiden er et godt redskab til at prioritere kompetenceudvikling på skolen. Pyramiden har fem trin og skal opfyldes nedefra og op. Den hjælper ledelsen med at vurdere og prioritere kompetenceudviklingsbehov, først basale og faglige kompetencer, dernæst relationelle kompetencer og til sidst samfundsmæssige/teknologiske krav og individuelle udviklingsmål. Kompetencepyramiden er udviklet af Viby Friskole med inspiration fra Maslows behovspyramide.

Modellen kan også bruges i MUS-samtaler og bidrager til strategisk og systematisk prioritering af kompetenceudvikling med øget gennemsigtighed i beslutningstagning.

Figur til afdækning af læringsaktiviteter

Søger du overblik over mulige læringsaktiviteter, så find inspiration i denne figur. Figuren illustrerer mulige formelle og uformelle læringsaktiviteter – samt aktiviteter, der placerer sig i mellem de to. Modellen understreger vigtigheden af uformel læring på arbejdspladsen og muligheden for at sætte læring i system for at synliggøre og italesætte, hvordan dagligdagsarbejde bidrager til kompetenceudvikling.

Modellen kan også bruges til at overveje, hvilke aktiviteter der bedst adresserer kompetenceudviklingsønsker, afhængigt af faktorer som økonomiske rammer og behov hos enkeltpersoner eller grupper. Det kan indebære at sende medarbejdere på interne eller eksterne kurser eller at gøre enkelte ansvarlige for at implementere ny viden og læring på arbejdspladsen.

Flere værktøjer

Værktøjerne ovenfor er særligt målrettet til skoleudvikling. Se også vores generelle værktøjer:

Inspiration fra andre skoler

I starten af 2023 afsluttede 8 skoler deres deltagelse i OK21-indsatsen Sammen om Udvikling af Skoleområdet. Igennem en rækker workshops har skolerne udvekslet erfaringer, fået afklaret deres behov og fået udviklet særlige redskaber til at understøtte deres strategiske arbejde med kompetenceudvikling.

Se videoer fra indsatsen

Se de 2 korte videoer, hvor deltagere fra Halsnæs Lilleskole og Bredballe Privatskole fortæller om deres deltagelse i indsatsen.

Se videoen, og hør skoleleder Henriette Langkjær fortælle, hvordan indsatsen skal hjælpe Bredballe Privatskole til et mere strategisk arbejde med kompetenceudvikling.
Se videoen, og hør tillidsrepræsentant og lærer Rikke Vegeberg Gram fortælle om det værktøj, som Halsnæs Lilleskole udvikler.

Få inspiration til skoleudvikling

7 grundskoler har fået hjælp til at styrke deres kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Læs med og få inspiration til et forløb på din arbejdsplads. Vores rådgivningsteam er klar til at hjælpe.

Book rådgivning om skoleudvikling

Alle tilbud fra Kompetencesekretariatet er finansieret af de statslige overenskomster. Udfyld skemaet, bliv ringet op og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din skole til bedre rammer for kompetenceudvikling.

Den Statslige Kompetencefond

Alle, der er omfattet af en statslig overenskomst, kan søge om midler til individuel kompetenceudvikling fra Den Statslige Kompetencefond. Både ledere og medarbejdere.

Der kan søges om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende aktiviteter. Støtten omfatter ikke moms.
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv.
  • Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i fx kursus støttes efter statens regler for godtgørelse.
  • Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetenceudviklingsaktivitet kræver overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet.

Der kan ikke søges om midler til vikarudgifter.

Overenskomstperioden OK21 løber fra april 2021 til 31. marts 2024. I denne periode vil der tre gange om året blive fyldt midler i Den Statslige Kompetencefonds puljer. Puljer, der har været midlertidig lukkede, åbner for ansøgninger på disse tidspunkter. Puljer, der ikke lukker, kan søges løbende. Se aktuel status for alle fondspuljer.

Kontakt

Ønsker du at styrke kompetenceudviklingen på din skole, så er du meget velkommen til at kontakte Kompetencesekretariatets rådgivningsteam.

Kirsten Lotze
Chefkonsulent
Lisbet Aabye
Fondsrådgiver
Lise Lotte Beck Andersen
Fuldmægtig
Marianne Svanberg
Specialkonsulent
Sarah Rettig Hovmand
Konsulent
Obs