Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Skoleudvikler: kompetenceudvikling til private og frie skoler

På siden finder du værktøjer og viden til at styrke kompetenceudvikling på din skole. Få inspiration til skolens udviklingsforløb, og udnyt vores fuldt finansierede tilbud om rådgivning og workshops til frie skoler.

Farvefoto af person der rækker hånden op i noget der ligner et skolelokale

Få skræddersyet rådgivning til skoleudvikling

Kompetencesekretariatets rådgivning og workshops kommer i flere former, og den er altid skræddersyet til skolens behov.

I modsætning til folkeskoler, er frie grundskoler, efterskoler, friskoler og frie fagskoler omfattet af den statslig overenskomst. Skolerne har derfor adgang til den fuldt finansierede rådgivning, workshops og sparring, som Kompetencesekretariatet tilbyder på vegne af de statslige overenskomstparter.

Kontakt os, og hør hvordan vi kan hjælpe din skole.

"

Som ledelse var vi meget opmærksomme på, at vi aldrig vil kunne være neutrale i en sådan proces, så at få Kompetencesekretariatet ud og facilitere processen, var en stor fordel for vores forløb.

– Julie Hornslet, viceskoleleder på Sigerslevøster Privatskole

Hent værktøjer til skoleudvikling

Ønsker I selv at facilitere en proces for jeres arbejde med kompetenceudvikling, så er her nogle konkrete værktøjer, der kan hjælpe. Procesværktøjerne er alle udviklet og anvendt i udviklingsforløb med frie skoler. Vi hjælper gerne til at give viden og inspiration til, hvordan I konkret planlægger og afvikler brug af værktøjerne. Book en opringning, så vi kan drøfte jeres specifikke behov og give jer mere information om, hvordan vi kan støtte jer i skoleudviklingen. Bliv ringet op.

Skab rammer for samarbejde i teams

Har et team på din skole behov for at skabe klare retningslinjer og styrke samarbejdet? Så prøv dette dialogværktøj. Det er udviklet til at tackle velkendte udfordringer, som mange skoleteams står overfor. Værktøjet er baseret på 5R-modellen, hvor hver 'R' står for Relationer, Retning, Regler, Roller og Rammer. Ved at udforske og etablere principper og pejlemærker inden for disse fem områder, kan dit team identificere udviklingsbehov, der nedfældes i en målrettet 'gameplan'. Vores værktøj er blevet afprøvet og anvendt med succes i workshops på Vedersø Idrætsefterskole.

Kom godt i gang ved at downloade den fuldstændige procesguide, der giver en trinvis vejledning samt en beskrivelse af brugen af dialogværktøjet.

Styrk sammenhængskraften på skolen

Har din skole brug for at styrke sammenhængskraften og det tværfaglige samarbejde? Så kan dette værktøj være en hjælp til jer. Med værktøjet kan I gennemføre en målrettet dialog om værdien af en fælles praksis og identificere konkrete tiltag og indsatsområder, der kan styrke samarbejdet på tværs af faggrupper i og mellem ind- og udskolingen. Værktøjet er udviklet som en del af Lykkegårdskolens strategiske arbejde med at styrke fagligheden i hele organisationen. Det er allerede blevet anvendt med succes på flere skoler, senest på Sigerslevøster Privatskole.  

Kom godt i gang ved at downloade procesguiden, der giver en trinvis vejledning.

Evaluer indsatser på lærermøder

Har din skole brug for at dele viden og erfaringer fra et pædagogisk tiltag inden for enkelte undervisningsteam og på tværs af undervisningsteams? En evaluering skal være nem, og det er netop, hvad I får med dette evalueringsværktøj. Evaluer jeres tiltag på blot 30 minutter. Start med at få et overblik over processen ved at downloade procesguiden, der beskriver trinene til evaluering i eget team og på tværs af teams. Desuden finder du skemaer og skabeloner, som kan printes og udfyldes under evalueringssessionen.

Materialet er blevet udviklet i forbindelse med en workshop på Bredballe Privatskole, hvor evaluering og udvikling af en procesplan for implementering og drift af kompetencer var i fokus.

Kom godt i gang med evalueringen ved at downloade følgende:

Se også Danmarks Evalueringsinstituts guide og redskaber til grundskolers brug af data til skoleudvikling.

Figur til skoleudvikling - fra organisation til individ

Den mest effektive skoleudvikling opstår, når den enkeltes udvikling bidrager til skolens strategiske fokusområder. Det kan figuren til skoleudvikling hjælpe med.

Figuren illustrerer en systematisk tilgang til organisations- og kompetenceudvikling, der sikrer sammenhæng mellem skolens overordnede strategi og den enkelte medarbejders kompetenceudvikling. Processen starter med en overordnet strategi og bevæger sig indad til identifikation af den enkeltes individuelle kompetenceudviklingsbehov.

I praksis betyder det, at der skabes en strategi for skolens udvikling, hvor nødvendige kompetencer kortlægges og konkrete indsatser defineres. Disse indsatsområder oversættes derefter til lokale behov på gruppe- og teamniveau, hvorefter der fokuseres på den enkelte medarbejders kompetenceudviklingsbehov. Dette kan drøftes i MUS-samtaler

og resultere i individuelle udviklingsplaner. Vores model sikrer sammenhæng på alle organisatoriske niveauer - fra organisation til individ.

Hent den illustrative figur for skoleudvikling, der viser denne sammenhæng:

Kompetencepyramiden: prioriter og vurder kompetenceudvikling på skolen

Har din skole brug for mere gennemsigtighed om prioritering af kompetenceudvikling? Så kan Kompetencepyramiden være et værdifuldt redskab til at opnå et overblik over din skoles mulige kompetenceudvikling. Pyramiden består af fem trin, der skal opfyldes nedefra og op. Den hjælper skoleledelsen med at vurdere og prioritere kompetenceudviklingsbehov ved først at fokusere på basale og faglige kompetencer, derefter relationelle kompetencer og til sidst samfundsmæssige/teknologiske krav samt individuelle udviklingsmål. Kompetencepyramiden er udviklet af Viby Friskole med inspiration fra Maslows behovspyramide.

Modellen kan anvendes i MUS-samtaler og bidrager til strategisk og systematisk prioritering af kompetenceudvikling, samtidig med at den øger gennemsigtigheden i beslutningstagningen.

Hent Kompetencepyramiden og få en praktisk oversigt til at styrke kompetenceudviklingen på din skole:

Figur til afdækning af læringsaktiviteter

Ønsker du at få et overblik over din skoles mulige læringsaktiviteter? Så kan du finde inspiration i vores figur. Figuren illustrerer et bredt spektrum af læringsaktiviteter, både formelle, uformelle og dem imellem. Modellen fremhæver betydningen af uformel læring på arbejdspladsen og muligheden for at organisere læring, så det bliver synligt, hvordan dagligdagsarbejde bidrager til kompetenceudvikling.

Modellen kan også bruges til at overveje, hvilke aktiviteter der bedst imødekommer kompetenceudviklingsønsker, afhængigt af faktorer som økonomiske rammer og individuelle eller gruppebehov. Det kan involvere at sende medarbejdere på interne eller eksterne kurser eller at udpege enkeltpersoner til at implementere ny viden og læring på arbejdspladsen.

Hent figuren og få et værdifuldt værktøj til at identificere og planlægge læringsaktiviteter:

Flere værktøjer

Værktøjerne ovenfor er særligt målrettet til skoleudvikling. Se også vores generelle værktøjer:

Inspiration fra andre skoler

I starten af 2023 afsluttede 8 skoler deres deltagelse i OK21-indsatsen Sammen om Udvikling af Skoleområdet. Igennem en rækker workshops har skolerne udvekslet erfaringer, fået afklaret deres behov og fået udviklet særlige redskaber til at understøtte deres strategiske arbejde med kompetenceudvikling.

Se videoer fra indsatsen

Se de 2 korte videoer, hvor deltagere fra Halsnæs Lilleskole og Bredballe Privatskole fortæller om deres deltagelse i indsatsen.

Se videoen, og hør skoleleder Henriette Langkjær fortælle, hvordan indsatsen skal hjælpe Bredballe Privatskole til et mere strategisk arbejde med kompetenceudvikling.
Se videoen, og hør tillidsrepræsentant og lærer Rikke Vegeberg Gram fortælle om det værktøj, som Halsnæs Lilleskole udvikler.

Få inspiration til skoleudvikling

7 grundskoler har fået hjælp til at styrke deres kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Læs med og få inspiration til et forløb på din arbejdsplads. Vores rådgivningsteam er klar til at hjælpe.

Alle tilbud fra Kompetencesekretariatet er finansieret af de statslige overenskomster. Udfyld skemaet, bliv ringet op og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe din skole til bedre rammer for kompetenceudvikling.

Den Statslige Kompetencefond

Alle, der er omfattet af en statslig overenskomst, kan søge om midler til individuel kompetenceudvikling fra Den Statslige Kompetencefond. Både ledere og medarbejdere.

Der kan søges om støtte til:

  • Uddannelses- og kursusgebyr: Udgifter til deltagelse i kompetencegivende aktiviteter. Støtten omfatter ikke moms.
  • Materialer: Undervisningsmateriale såsom faglitteratur mv.
  • Transport: Udgifter til transport i forbindelse med deltagelse i fx kursus støttes efter statens regler for godtgørelse.
  • Ophold: Hvis din deltagelse i den ansøgte kompetenceudviklingsaktivitet kræver overnatning, så kan der også ansøges om støtte til opholdet.

Der kan ikke søges om midler til vikarudgifter.

Overenskomstperioden OK21 løber fra april 2021 til 31. marts 2024. I denne periode vil der tre gange om året blive fyldt midler i Den Statslige Kompetencefonds puljer. Puljer, der har været midlertidig lukkede, åbner for ansøgninger på disse tidspunkter. Puljer, der ikke lukker, kan søges løbende. Se aktuel status for alle fondspuljer.

Farvefoto af person der rækker hånden op i noget der ligner et skolelokale
Obs
Skjul nyheder