Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Oversigt over VEU-systemet

Uddannelserne i voksen- og efteruddannelsessystemet (VEU) svarer til uddannelsesniveauet i det ordinære uddannelsessystem, men er målrettet voksne, der er fyldt 18 år. På den måde, kan du uddanne dig på alle niveauer gennem hele livet.

UddannelsessystemetHerover ser du en model, som giver dig et overblik over de to parallelle uddannelsesveje.

Uddannelserne i voksen- og efteruddannelsessystemet svarer til uddannelsesniveauet i det ordinære uddannelsessystem, men er målrettet voksne, der er fyldt 18 år.

Det danske uddannelsessystem består af ”Det ordinære uddannelsessystem” (til venstre i figuren), som dækker over alle niveauer fra grundskoleniveau til kandidatniveau.

Der er desuden et parallelt uddannelsessystem (til højre ) – Voksen og Efteruddannelsessystemet, VEU, som er ret enestående, idet man kan uddanne sig på alle niveauer gennem hele livet.

Den vandrette stiplede linje viser niveauet – under linjen til og med niveauet for ungdomsuddannelserne og over stregen det videregående niveau.

Bemærk, at visse AMU-uddannelser har et niveau, over erhvervsuddannelsesniveauet.
En rettesnor for, hvorvidt en uddannelse er videregående er, at der er en gymnasialt adgangskrav (som minimum) – eller at man har fået anderkendte realkompetencer, som svarer til det.

For de tre uddannelsestyper på videregående niveau – Akademi, Diplom og Master, gælder, at hvert uddannelsesprogram er bekrevet med lovgivning, bekendtgørelser, uddannelses-/studieordninger. Der er fastsatte adgangskrav.

Der skal gå 2 år med relevant erhvervserfaring mellem de tre videregående niveauer. En del af baggrunden for, at man får ”rabat” på gennemførelsestiden (i forhold til det ordinære system), da den relevante erhvervserfaring (og evt. andre kurser, uddannelser mv.) vurderes at give realkompetencer, der kan ”veksles” til merit ind i uddannelserne.
Akademi-, diplom- og masteruddannelserne omfatter typisk i alt 60 ECTS-points. 60 ECTS svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår. 1 ECTS-point svarer til en arbejdsbyrde på 28 – 29 timer

For uddannelserne/uddannelsesprogrammerne under den vandrette stiplede linje gælder at de dækker fag på folkeskoleniveau (AVU) og uddannelser på niveau med ungdomsuddannelserne (HF og EUV)
Der er desuden de uddannelsestilbud, der omfatter basale færdigheder/almen kvalificering.
Her ses desuden OBU/ordblindeundervisning, som egentlig er uafhængigt af uddannelsesniveau, idet ordblindhed er at betragte som et handicap, der ikke knytter sig til øvrige færdigheder som sådan.

ECTS-point

  • En uddannelse i det offentlige uddannelsessystem giver formelle kvalifikationer, der dokumenteres og kan udløse ECTS-point. 
  • ECTS-systemet (European Credit Transfer System) er en måleenhed for den arbejdsindsats, som den enkelte skal yde for at gennemføre uddannelserne – både i form af tilstedeværelse og hjemmearbejde.
  • ECTS-point er ikke et udtryk for uddannelsens niveau eller uddannelsesforløbets sværhedsgrad.
  • 60 ECTS svarer til arbejdsindsatsen for et helt studieår. 1 ECTS-point svarer til en arbejdsbyrde på 28 – 29 timer
  • I Danmark er der ingen mulighed for en formel central anerkendelse af private uddannelser eller kurser. Det er således heller ikke muligt at få ECTS-vurderet private udbud af kurser mv.

Mere information

De enkelte skoler og uddannelsessteder kan rådgive og vejlede om specifikke uddannelser og kurser, vilkår, økonomi mv. 

Nyttige links

ug.dk

amukurs.dk

efteruddannelse.dk

voksenuddannelse.dk/vejledning-og-support

Kontakt

Sølvi Rask

Fondsrådgiver

René Hansen

Fondsrådgiver

Kirsten Lotze

Konsulent

Obs
Skjul nyheder