Menu
Søg

Ny indsats giver akademikere mulighed for sporskifte i arbejdslivet

Er du ansat på en Akademiker-overenskomst på en statslig arbejdsplads – og går du med tanker om at skifte spor i dit arbejdsliv? Den særlige indsats om sporskifte for alle i Akademiker-fondspuljen modtager ledergodkendte ansøgninger fra tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59.

Det er en fælles interesse i Akademiker-fondsgruppen at bruge fonden til at understøtte medarbejdere og arbejdspladser, hvor der er enighed om, at et sporskifte er relevant. Fondsgruppen iværksætter derfor en særlig indsats rettet mod de medarbejdere på Akademiker-overenskomst, der har ønske om/behov for at udvikle kompetencer for at kunne varetage nye typer opgaver på den nuværende eller anden arbejdsplads.

Indsatsen understøtter fokus på, at fonden også kan bruges på kompetenceudvikling mod nye opgaver i eller uden for arbejdsstedet.

Den særlige indsats åbner for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger fra tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59.
Du kan allerede nu oprette din ansøgning. Din leder skal blot vente med at godkende den til puljens åbningsperiode.

Indsatsen er et supplement til den almindelige pulje for akademikere i Den Statslige Kompetencefond.

Sådan ansøger du

1

Læs retningslinjer

Sørg for, at du har sat dig ind i retningslinjerne for indsatsen samt fondens generelle regler.

2

Tal med din leder

Tal med din leder om dine ønsker, behov og aktiviteter for et sporskifte.

3

Opret ansøgning

Du kan allerede nu oprette din ansøgning, så den er klar til din leders godkendelse den fra tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59. I fondssystemet skal du vælge puljen ”Særlig indsats: Sporskifte – Ansatte på Akademiker-overenskomst”.

4

Din leder godkender i åbningsperioden

Din leder må først godkende din ansøgning i fondssystemet, når puljen er åben i perioden fra tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59. Herefter bliver rækkefølgen af alle indkomne ansøgninger gjort tilfældig og sagsbehandles i denne rækkefølge.

Godkendes og indsendes din ansøgning for tidligt, bliver den afvist, og du kan starte forfra.

Indsatsens særlige retningslinjer

Retningslinjerne for Akademiker-fondspuljen gælder for denne indsats.

Der findes desuden en række generelle regler for Den Statslige Kompetencefond, blandt andet i forhold til udlæg, medfinansiering, tidsfrister mv., som også gælder for denne indsats.

Udover Akademiker-fondspuljens almindelige regler gælder følgende:

Der kan kun søges støtte til kompetenceudviklingsaktiviteter, der peger i retning af et sporskifte. Det er ansøger og leder, der i fællesskab definerer og bekræfter, at den søgte kompetenceudvikling peger i retning af et sporskifte.

  • Ansøgningsskabelonen er magen til den sædvanlige. Det vil sige, at der ikke er mulighed for en fritekstbeskrivelse af, hvorfor den søgte aktivitet anses for at være et sporskifte. Indsatsen er båret af en tillidsbaseret tilgang til, at ansøger og leder vurderer, at den søgte aktivitet peger i retning af sporskifte. Parterne og Kompetencesekretariatet kan ikke foretage denne vurdering.
  • Ansøgere og ledere vil modtage et spørgeskema for at give overenskomstparterne indsigt i statsansattes interesse for og forståelse af sporskifte. Ansøgers og leders besvarelse af spørgeskemaet behandles anonymt og vil ikke have betydning for sagsbehandlingen og vurderingen af ansøgningen til særpuljen. De ansøgere og ledere som modtager et spørgeskema vil være tilfældigt udvalgte.
  • Puljen vil være åben for ledergodkendte ansøgninger tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59. Der må indsendes 1 ansøgning pr. ansøger i denne åbningsperiode.
  • Når du opretter din ansøgning i fondsystemet, så husk at vælge puljen: ”Særlig indsats: Sporskifte – Ansatte på Akademiker-overenskomst”.

Få et overblik over åbningsperiode og tilfældig rækkefølge

Kontakt

Margit Vesterholm-Lavesen
Fondsrådgiver
Obs