Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Akademiker-særpulje til sporskifte er lukket

Er du ansat på en Akademiker-overenskomst på en statslig arbejdsplads – og går du med tanker om at skifte spor i dit arbejdsliv? Den særlige indsats om sporskifte for alle i Akademiker-fondspuljen modtager ledergodkendte ansøgninger fra tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59. Bemærk, indsatsen er lukket.

Bemærk: Denne side omhandler en indsat der er lukket.

Indsatsen er lukket

Denne artikel omhandler Akademikerfondspuljens særlige indsats, der lukkede den 4. december 2023. Følg med i Kompetencesekretariatets nyhedsbrev, og vær blandt de første der får besked om nye indsatser fra Den Statslige Kompetencefond.

Beskrivelse af indsatsen

Det er en fælles interesse i Akademiker-fondsgruppen at bruge fonden til at understøtte medarbejdere og arbejdspladser, hvor der er enighed om, at et sporskifte er relevant. Fondsgruppen iværksætter derfor en særlig indsats rettet mod de medarbejdere på Akademiker-overenskomst, der har ønske om/behov for at udvikle kompetencer for at kunne varetage nye typer opgaver på den nuværende eller anden arbejdsplads.

Indsatsen understøtter fokus på, at fonden også kan bruges på kompetenceudvikling mod nye opgaver i eller uden for arbejdsstedet. Der kan ikke ydes støtte til medarbejdere, der er i en opsagt stilling på ansøgningstidspunktet, og der kan ikke søges om midler til dækning af udgifter i forbindelse med outplacement.

Den særlige indsats åbner for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger fra tirsdag den 28. november 2023 kl. 10.00 til mandag den 4. december 2023 kl. 23.59.
Du kan allerede nu oprette din ansøgning. Din leder skal blot vente med at godkende den til puljens åbningsperiode.

Indsatsen er et supplement til den almindelige pulje for akademikere i Den Statslige Kompetencefond.

Kontakt

Margit Vesterholm-Lavesen

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder