Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

AMU

Kompetencesekretariatet medvirker til at udvikle arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) til særlige AMU-målgrupper i staten: Folkekirken, Praktisk myndighedsudøvelse og Forsvaret. Vi samarbejder med de faglige parter, om at afdække arbejdspladsers og medarbejderes kompetencebehov og sørger for, at der findes AMU-uddannelser, som matcher deres behov.

Tre medarbejdere fra henholdsvis forsvaret, kirken og politiet.

Hvad er AMU?

De statslige arbejdspladser er dynamiske og altid under forandring. For arbejdspladser og medarbejdere handler det derfor om at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer nu og i fremtiden.

Formålet med AMU er at imødekomme de kompetencebehov, som både medarbejdere og arbejdspladser har. Derfor er AMU også under konstant udvikling, og der udvikles løbende nye uddannelser, der skal matche de kompetencer, som medarbejdere har brug for.

Kompetencesekretariatet er med til at sikre, at der udvikles relevante og målrettede kurser til medarbejdere i Folkekirken, praktisk myndighedsudøvelse og Forsvaret. Kompetencesekretariatet rådgiver blandt andre arbejdsgivere, tillidsrepræsentanter og faglige organisationer inden for disse brancher om deres muligheder for kompetenceudvikling i AMU-systemet. Hvis du og din arbejdsplads har brug rådgivning om, hvordan man kan bruge eller udvikle AMU-uddannelser, er I velkomne til at kontakte os.

Praktisk består AMU kurser typisk af korterevarende uddannelses- eller kursusforløb, som kan tages enkeltvis eller sammensættes efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb.

Indenfor nogle brancher fungerer AMU som grunduddannelse - også kaldet kontraktuddannelse. Nogle AMU-uddannelser har status som certifikatuddannelser, dvs. at man skal have gennemført og bestået, før man må udføre funktionen, fx. truckcertifikat.

Primært rettet mod ufaglærte, faglærte og etatsuddannede med en uddannelse på højst faglært niveau (AMU målgruppen), men øvrige medarbejdergrupper kan også deltage. Etatsuddannede er fx. konstabler, sergenter, fængselsfunktionærer, medarbejdere indenfor kontrol og tilsyn (inkl. Skat.)

Har man ikke brugt sin uddannelse indenfor de sidste 5 år, betragtes den som forældet, og man tilhører AMU målgruppen.

Undervisningen er både praktisk og teoretisk.

FKB

AMU-uddannelser udvikles med udgangspunkt i den enkelte branches Fælles kompetencebeskrivelse (FKB). En FKB beskriver et afgrænset jobområde med tilhørende kompetencer og er en forudsætning for at kunne udvikle målrettede AMU-uddannelser til medarbejdere i det enkelte jobområde. Der findes 130 FKB´er, som tilsammen dækker de næsten 3500 AMU-uddannelser, der udgør det samlede AMU-katalog.

Kompetencesekretariatet er med til at igangsætte udvikling og løbende revision af disse FKB´er og de AMU-uddannelser, der er knyttet til dem.

Hvis du vil vide mere om, hvordan AMU udvikles, eller de opgaver, som Kompetencesekretariatet har i den forbindelse, eller hvis du ønsker rådgivning om, hvordan man kan bruge AMU til strategisk kompetenceudvikling, er du velkommen til at kontakte os.

Læs mere på ug.dk

Kontakt

René Hansen

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder