Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Indsamling af data og informationer til vurdering af værdien af kompetenceudvikling

Når I skal vurderer, hvad der har virket godt og hvad der kan være behov for at ændre i jeres indsats for kompetenceudvikling, kan det være nyttigt at indsamle data og informationer. I skal derfor overveje, hvilke data og informationer, der skal anvendes for at vurderer om målene for jeres indsats er indfriet.

Post-its på en tavle

Det gælder om at finde en metode for indsamling af data og information om gennemført kompetenceudvikling, der kan lade sig gøre. Hvis arbejdspladsen allerede har lavet faste målinger, er det værd at overveje, om de kan anvendes, om de kan dække behovet, eller om I har behov for at supplere med nye tiltag.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Er din arbejdsplads statslig, så har I mulighed for at gøre brug af Kompetencesekretariatets tilbud om rådgivning og sparring.

Kontakt os, og hør om dine muligheder.

Alle vores tilbud er finansieret i den statslige overenskomst.

Der er forskellige former for dataindsamlingsmetoder, fx:

  • Registreringer (faktuelle oplysninger, fx antal sager, deltagere og opgaver)
  • Spørgeskema (kort temperaturmåling eller større skema)
  • Fokusgruppeinterview
  • Drøftelse på fællesmøde (fx personalemøde, SU/styregruppe, ledergruppe)
  • Observationer (fx ved konsulent/leder/kollega)

Når I skal beslutte, hvilken metode I finder relevant til projektets enkelte dele, kan I med fordel gøre jer følgende tanker:

  • Tag ikke bestemte metoder for givet. Overvej de metoder, der bedst kan give jer viden om det skridt i grundidéen, I står over for.
  • Overvej, om der findes noget dokumentation I kan bruge, fx APV, trivselsmålinger, ledervurderinger, brugerevalueringer, kvalitetsstandarder, sagsbehandlingstider mv).

Ofte giver det mening at bruge en blanding af kvantitative og kvalitative metoder.

Obs
Skjul nyheder