Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

”Jeg vil ikke lade mig begrænse af min dåbsattest”

Lysten og motivationen til at kaste sig over efteruddannelse var i høj grad til stede hos 57-årige Hanne Hedegaard, uddannelsessekretær på TECHCOLLEGE i Aalborg, men det krævede et blidt skub fra chefen, før hun returnerede til skolebænken.

Mælkebøtter i en skovbund.

”Der bliver talt meget om, at alt for få i min aldersgruppe videreuddanner sig. Det mener jeg er problematisk af mange årsager. Jeg tror dog ofte, at hindringen ligger hos os selv som mennesker – snarere end på arbejdspladsen,” siger 57-årige Hanne Hedegaard, der selv gjorde sig mange overvejelser om, hvorvidt hun nu også magtede at returnere til skolebænken efter alle de år væk fra den.

”På den anden side vil jeg ikke lade mig begrænse af min dåbsattest. Jeg kan ikke se mig selv gå i stå udviklingsmæssigt med mindst 10 år tilbage på arbejdsmarkedet. Og jeg satser da også på at leve et aktivt liv med bl.a. frivilligt arbejde, efter jeg er pensioneret, hvor jeg vil kunne bruge mange af de kompetencer, jeg samler op frem mod pensionen.”  

Kommunikation og konflikthåndtering

Hanne Hedegaard blev uddannet Landbrugskandidat i 1993 og arbejdede derefter ca. 15 år som foreningskonsulent i en landboforening under Landbrug & Fødevarer. Siden 2009 har hun siddet i administrationen på forskellige uddannelsesinstitutioner. De seneste fem år har der stået uddannelsessekretær på visitkortet. Arbejdspladsen er TECHCOLLEGE i Aalborg, som med 3.200 fuldtidselever og omkring 600 ansatte er en af landets største erhvervsskoler.

Hun fortæller, at det var en nyansat chef for administrationen på TECHCOLLEGE, som gav hende det blide, men nødvendige skub henimod at opgradere på kompetencefronten. Efter eget valg endte hun med at springe ud i faget ’Kommunikation og konflikthåndtering’ under Akademiuddannelserne – og det var der flere grunde til.    

”Som led i min personlige udvikling, havde jeg behov for at gå i dybden med, hvordan min måde at være i verden på, virker på andre – og hvad jeg kan gøre for at tilpasse min kommunikation efter det menneske, jeg sidder overfor i en given situation. Dybest set handler det om, at det for mig er helt naturligt både at erfaringsudveksle med og hjælpe og guide andre – og det ville jeg gerne blive endnu bedre til.”

"

Jeg vil ikke lade mig begrænse af min dåbsattest. Jeg kan ikke se mig selv gå i stå udviklingsmæssigt med mindst 10 år tilbage på arbejdsmarkedet.

– Hanne Hedegaard, uddannelsessekretær, TECHCOLLEGE i Aalborg
Hanne Hedegaard

Fik ny rolle i sit team

Hanne Hedegaard fortæller videre, at hun – allerede kort tid efter, hun var startet op på uddannelsesforløbet – blev udnævnt til teamkoordinator på TECHCOLLEGE. Og de kompetencer, hun opbyggede på akademifaget, passede som fod i hose til den nye rolle.  

”Som teamkoordinator er det bl.a. min opgave at sikre fælles fodslag ved at få et team på 8 mennesker til trække i samme retning. Samtidig skal jeg fordele opgaverne, så alle har en passende mængde arbejde på tallerkenen, og sikre, at vi hjælper hinanden på kryds og tværs, så vi i fællesskab formår at løse opgaverne bedst muligt,” forklarer hun.

Fordele ved aldersspredning

Akademifaget ’Kommunikation og konflikthåndtering’ løb over et halvt år og bestod af 10 fulde undervisningsdage. Det blev afsluttet med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Mellem undervisningsdagene var der derudover en hel del læsestof, som hun klarede i sin fritid. TECHCOLLEGE betalte for tidsforbruget, så hun fastholdt fuld løn.

Hanne Hedegaard fortæller, at kun tre af de ca. 20 deltagere på kurset havde rundet 50, men aldersspredningen var ikke noget problem – tværtimod, understreger hun.

”Jeg ser det kun som en fordel, at vi kom fra forskellige steder i livet og vidt forskellige arbejdspladser. Det gav stor diversitet i de input, der kom på bordet, når vi fx diskuterede, hvordan man kan håndtere en konkret konflikt på arbejdspladsen,” siger hun og fortsætter:     

”Noget af det bedste ved kurset var, at det teoretiske blev koblet med eksempler fra deltagernes konkrete virkeligheder. Det gjorde det nærværende og relevant, og det betød også, at jeg kunne gå direkte fra uddannelsen og tilbage på TECHCOLLEGE og bruge min nye viden fra dag ét,” slutter Hanne Hedegaard.

Obs
Skjul nyheder