Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Særpuljer er lukket: Gav støtte til medarbejdere på 55 år eller derover

Ansatte på en HK Stat- eller LC-overenskomst på statslige arbejdspladser kunne i starten af 2024 søge støtte fra de to særlige indsatser til 55 år eller derover. Begge puljer er nu lukket.

Kompetencesekretariatets konsulenter rådgiver statslige ansatte

Indsatserne er lukket

Bemærk: Denne artikel omhandler to særlige indsatser, der ikke længere er tilgængelige. Følg med i Kompetencesekretariatets nyhedsbrev, og vær blandt de første der får besked om nye indsatser fra Den Statslige Kompetencefond.

Gammel artikel:

En stor del af statsansatte på 55 år og derover har oplevet stigende krav til deres kompetencer i arbejdet. Alligevel modtager fonden færre ansøgninger fra denne medarbejdergruppe end fra andre aldersgrupper.

Derfor har parterne bag HK Stat- og LC-fondspuljen besluttet at åbne særlige puljer, der kan søges af ansatte på 55 år eller derover.

Med særpuljerne er der ønske om, at 55+ medarbejdere og deres ledere bliver opmærksomme på, at det er vigtigt at udvikle sig i hele arbejdslivet, og at der er mulighed for fondsstøtte til kompetenceudvikling, for 55+ er på ingen måde et minus.

Sådan søger du særpuljerne i HK Stat- eller LC-fondspuljerne til 55+ medarbejdere

Sagsbehandlingsrækkefølgen er den du kender, fordi puljerne følger deres sædvanlige princip fra den ordinære pulje. Det vil sige, at:

  • for dig, der kan søge HK Stat-fondspuljen gælder at ansøgningen behandles efter først-til-mølle princippet. Dermed behandles ansøgningerne i den rækkefølge, de er indsendt efter den 16. januar 2024, kl. 10.00.
  • for dig, der kan søge LC-fondspuljen, gælder en åbningsperiode på 7 dage – fra den 16. januar 2024 kl. 10.00 til den 22. januar 2024 kl. 23.59. Herefter vil ansøgningerne blive behandlet i en tilfældig rækkefølge, som fondens ansøgningssystem skaber.

For begge særpuljer gælder det, at du kan søge puljen, hvis du er fyldt 55 år på aktivitetens startdato. Du kan derfor søge, hvis du er 54 år, men fylder 55 inden din aktivitet går i gang.

1

Læs retningslinjer

Sørg for, at du har sat dig ind i retningslinjerne for indsatsen samt fondens generelle regler.

Find din fondspulje

2

Find kursus og tal med din leder

Find et kursus eller en aktivitet og drøft med din leder, om du skal søge.

3

Opret eller genanvend ansøgning

Du kan allerede nu oprette din ansøgning, så den er klar til din leders godkendelse, når særpuljen åbner den 16. januar 2024 kl. 10.00. I fondssystemet skal du vælge:

Særlig indsats: 55+ eller derover – Ansatte på HK Stat-overenskomst

eller

Særlig indsats: 55+ eller derover – Ansatte på LC-overenskomst

Sådan genanvender du en ansøgning:

4

Din leder godkender i åbningsperioden

Din leder må først godkende din ansøgning i fondssystemet, når puljen åbner tirsdag den 16. januar 2024 kl. 10.00. Godkendes og indsendes din ansøgning for tidligt, bliver den afvist, og du kan starte forfra.

Sagsbehandlingsrækkefølgen er den du kender, fordi puljerne følger deres sædvanlige princip fra den ordinære pulje. Det vil sige, at:

for dig, der kan søge HK Stat-fondspuljen gælder at ansøgningen behandles efter først-til-mølle princippet. Dermed behandles ansøgningerne i den rækkefølge, de er indsendt efter den 16. januar 2024, kl. 10.00.

for dig, der kan søge LC-fondspuljen, gælder en åbningsperiode på 7 dage – fra den 16. januar 2024 kl. 10.00 til den 22. januar 2024 kl. 23.59. Herefter vil ansøgningerne blive behandlet i en tilfældig rækkefølge, som fondens ansøgningssystem skaber.

Kontakt

Lisbet Aabye

Fondsrådgiver

Sølvi Rask

Fondsrådgiver
Obs
Skjul nyheder