Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Når I skal lægge en udviklingsplan

Vi guider her til, hvilke elementer I skal huske, når I skal lægge en individuel udviklingsplan. Sådan kan I nemt holde styr på aftaler og mål – også efter selve udviklingssamtalen.

Et kort med en krydssektion af en motor.

Når I skal lave den individuelle udviklingsplan, er det vigtigt, at I har som mål at være så konkrete som muligt. Når I er konkrete i jeres mål, øger I muligheden for, at I når de mål, I sætter på en værdifuld måde for både medarbejder og arbejdsplads som helhed. Det er dog en mulighed, at I holder enkelte dele åbne, hvis I har brug for at undersøge ting nærmere, som I tilføjer til aftalen senere hen.

Den gode udviklingsplan indeholder

 • konkrete udviklingsmål
 • de aktiviteter, som gør medarbejderen i stand til at nå målene
 • en tidsplan
 • en ansvarsfordeling af
 • en aftale om, hvornår I følger op på udviklingen

Udviklingsaktiviteter

Ved fastlæggelse af udviklingsaktiviteter er det vigtigt at tænke bredt, da der er mange andre muligheder end fx kurser.

Det er vigtigt at huske på, at udviklingsaktiviteter eller kompetenceudviklingsaktiviteter kan være andet en kursusforløb og lign. Både fordi det kan virke indskrænkende, hvis og når økonomien sætter begrænsninger, men også fordi kurser ikke altid er den rigtige løsning.

Paletten af forskellige former for udviklingsaktiviteter er bred: 

 • Sidemandsoplæring
 • Mentorordninger (internt eller eksternt)
 • Kollegial feedback
 • Samspil med brugerne
 • Praktik på anden arbejdsplads – se evt. Center for Offentlig Innovations tilbud om innovationspraktik
 • Praktik i anden afdeling på egen arbejdsplads
 • Nye opgaver og arbejdsområder
 • Jobrotation
 • Kurser
 • Længere uddannelsesforløb
 • Andet

Udbyttet af de udviklingsaktiviteter, som foregår på egen arbejdsplads, afhænger af læringsmiljøet og arbejdspladskulturen. Et godt læringsmiljø fremmer både læringen for den enkelte medarbejder og styrker arbejdspladsens løbende udvikling og fornyelse.

Obs
Skjul nyheder