Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

To AC-indsatser er åbne for ansøgninger

Akademikeres digitale kompetencer og Akademikere 55 år eller derover

55+ og digitaliseringsindsats er tilbage for AC

Den Statslige Kompetencefond skal bidrage til kompetenceudvikling for de statsligt ansatte.

Parterne bag Den Statslige Kompetencefond iværksætter igen en særlig indsats med fokus på løft af akademikeres digitale kompetencer. Indsatsen er for alle ansatte under Akademikerne i staten – og ikke kun de, der almindeligvis arbejder med digitalisering og it.

Der er åbnet for ledergodkendte ansøgninger den 26. januar 2021 kl. 10.00.

Erfaringer fra det sidste års arbejde med Den Statslige Kompetencefond viser en tendens til, at der er færre ansøgninger fra ansatte i Akademiker-fondspuljen på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte, der er i denne aldersgruppe. Derfor iværksættes også denne indsats igen med parternes ønske om at bidrage til, at den enkelte udvikler sine kompetencer kontinuerligt gennem hele arbejdslivet.

Der er åbnet for ledergodkendte ansøgninger den 26. januar 2021 kl. 10.00.

Mere information

De øremærkede midler til begge indsatser er afsat fra Akademiker-fondspuljen.

Husk på at alle statsligt ansatte, der er omfattet af andre overenskomster end akademikernes, kan søge lignende kurser i deres pågældende fondspulje.

Er du i tvivl om, hvilken overenskomst du er omfattet af, så se evt. i din ansættelseskontrakt, hvor det ofte fremgår, hvilken faglig organisation der har indgået din overenskomst.

5 puljer i én fælles fond

Den Statslige Kompetencefond er inddelt i 5 puljer.  Nedenfor ses de 5 puljer med links til oversigter over de faglige organisationer, der er organiseret i centralorganisationerne. Det kan være en hjælp til at finde frem til, hvilken fondspulje du tilhører.

  • Akademikerne: DJØF, DM, IDA, HOD, GL med flere.
  • CO10: Politiforbundet, Centralforening for Stampersonel, Dansk Told- & Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd med flere.
  • LC: Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening med flere.
  • OAO - HK Stat: HK Stat, herunder HK Trafik og Jernbane.
  • OAO - Øvrige: 3F, HKKF, Fængselsforbundet, Serviceforbundet, FAKK, Dansk Jernbaneforbund og Dansk Metal med flere.
Obs
Skjul nyheder