Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Sådan søger du særpulje til akademikere på 55 år eller derover

Den særlige indsats for alle i Akademiker-fondspuljen på 55 år eller derover modtager ikke længere ansøgninger. Puljen er lukket.

Kirsebærblomster

Puljen er lukket

Den særlige pulje til Akademikere over 55 år er lukket for ansøgninger. Puljen var åben fra tirsdag den 29. august 2023 kl. 10.00 frem til mandag den 4. september 2023 kl. 23.59, hvor der i perioden var mulighed for at indsendes 1 ansøgning pr. ansøger.

Der bliver løbende oprettet nye særlige puljer i Den Statslige Kompetencefond. Skriver du dig op til Kompetencesekretariatet nyhedsbrev, så er du blandt de første, der får besked. Du kan altid framelde dig nyhedsbrevet igen.

Sådan ansøgte man:

1

Læs retningslinjer

Sørg for, at du har sat dig ind i retningslinjerne for indsatsen samt fondens generelle regler.

2

Find kursus og tal med leder

Find et kursus eller en aktivitet og drøft med din leder, om du skal søge.

3

Opret eller genanvend ansøgning

Du kan allerede nu oprette din ansøgning, så den er klar til din leders godkendelse den fra tirsdag den 29. august 2023 kl. 10.00 frem til mandag den 4. september 2023 kl. 23.59. I fondssystemet skal du vælge puljen 'Særlig indsats: Akademikere 55 år eller derover'. Har du søgt den ordinære Akademiker-fondspulje i juni, så vent gerne til du har fået svar på din ansøgning. Har du fået afslag på støtte, så kan du genanvende ansøgningen til særpuljen.

Sådan genanvender du en ansøgning

4

Din leder godkender i åbningsperioden

Din leder må først godkende din ansøgning i fondssystemet, når puljen er i perioden fra tirsdag den 29. august 2023 kl. 10.00 frem til mandag den 4. september 2023 kl. 23.59. Herefter bliver rækkefølgen af alle indkomne ansøgninger gjort tilfældig og sagsbehandles i denne rækkefølge. Godkendes og indsendes din ansøgning for tidligt, bliver den afvist, og du kan starte forfra.

Start ved retningslinjer

Indsatsens særlige retningslinjer

Der findes en række generelle regler for Den Statslige Kompetencefond, blandt andet i forhold til udlæg, medfinansiering, tidsfrister mv., som også gælder for denne indsats.

Særligt for denne indsats gælder følgende:

  • Der kan gives støtte, hvis ansøger er fyldt 55 år. Der kan også søges om støtte, hvis ansøger er 54 år på ansøgningstidspunktet, men fylder 55 år senest på dagen for aktivitetens igangsættelse.
  • Der er ingen krav til varigheden af kompetenceudviklingsaktiviteten. I den ordinære Akademiker-fondspuljes er der krav om, at aktiviteten skal have en varighed på mere end tre dage. Dette krav er ikke gældende for denne særpulje.
  • Puljen vil være åben for ledergodkendte ansøgninger fra tirsdag den 29. august 2023 kl. 10.00 frem til mandag den 4. september 2023 kl. 23.59. Der må indsendes 1 ansøgning pr. ansøger i denne åbningsperiode.
  • Når du opretter din ansøgning i fondssystemet, så husk at vælge puljen: Særlig indsats: Ansatte på Akademiker-overenskomst på 55 år eller derover. Hvis din ansøgning indsendes til den almindelige Akademiker-fondspulje, som hedder ”Akademikerne”, så bliver den afvist, da denne pulje er lukket frem til den 3. oktober kl. 10.00.

Derudover gælder retningslinjerne for Akademiker-fondspuljen også for denne indsats.

Ansøgninger randomiseres

Puljen er åben i 7 dage. Når puljen lukker ved udgangen af den 4. september bliver rækkefølgen af alle indkomne ansøgninger gjort tilfældig. Det foregår automatisk i fondssystemet. Efterfølgende bliver ansøgningerne sagsbehandlet i denne tilfældige rækkefølge.

Der må maksimalt indsendes 1 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden. Hvis lederen i fondssystemet har godkendt mere end 1 ansøgning pr. ansøger i åbningsperioden, så filtrerer systemet tilfældigt og automatisk ansøgninger fra, så kun 1 ansøgning pr. ansøger indgår i systemgenereringen af den tilfældige rækkefølge. Hvis en leder godkender en ansøgning uden for åbningsperioden, vil den blive afvist og ikke indgå.

Få et overblik over åbningsperiode og tilfældig rækkefølge

Illustration der viser randomiseringsprincippet for særpulje for ansatte på 55 år og derover på en akademikeroverenskomst.
Illustration der viser hvordan sagsbehandlingen foregår, når man ansøger særpuljen for ansatte på 55 år og derover på en akademikeroverenskomst.

Derfor opretter Akademiker-fondspuljen særlig indsats

Den Statslige Kompetencefonds Akademiker-fondspulje modtager færre ansøgninger fra ansatte på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte der er i denne aldersgruppe.

Derfor iværksætter Akademiker-fondsgruppen en særlig indsats, der øremærker midler til kompetenceudviklende aktiviteter for netop denne målgruppe. Kriterierne for indsatsen giver mulighed for at søge til kompetenceudviklingsaktiviteter uanset varighed.

Med indsatsen ønsker overenskomstparterne at bidrage til, at den enkelte udvikler sine kompetencer kontinuerligt gennem hele arbejdslivet.

Den ordinære Akademiker-fondspulje åbner den 3. oktober 2023 kl. 10.00. Ansatte på akademiker-overenskomst kan uanset alder søge den ordinære Akademiker-fondspulje.

Se video og hent guide til ansøgning

Vær blot opmærksom på, at du under spørgsmålet om, hvilken pulje du ønsker at søge midler fra skal vælge ”Særlig indsats: Akademikere 55 år eller derover”. Resten af felterne skal udfyldes, som det ellers fremgår i videoen og af guiden nedenfor.
Kontakt

Margit Vesterholm-Lavesen

Fondsrådgiver

Obs
Skjul nyheder