Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Derfor er gruppeudvikling vigtigt

På statslige arbejdspladser er mange afdelinger i dag organiseret i grupper eller teams. Grupper kan organiseres meget forskelligt men uanfægtet organiseringen, er det vigtigt at medlemmerne kan se, hvordan deres individuelle og fælles opgaveløsning samt kompetencer i gruppen, bidrager i en større sammenhæng.

et team laver GRUS-udvikling

Nogle vælger at samle medarbejdere med nogenlunde samme faglighed i en gruppe, hvorimod andre vælger at samle forskellige fagligheder i en gruppe. Fælles for grupperne er, at der bør  være tydelig sammenhæng mellem opgaveløsning, kerneopgave, strategi og gruppens mål. Hertil bliver styrker, potentialer og udviklingsområder lettere at identificere. Alt dette er afgørende for sammenhængskraften i gruppen, arbejdsglæden, ‘mening i arbejdet’, den interne mobilitet i gruppen og effektiv opgavevaretagelse både i dag og i fremtiden. For når flere forskellige kompetencer og perspektiver mødes i en gruppe, fører det oftest til bedre løsninger af opgaver. Samarbejde bliver dermed et vilkår for alle arbejdspladser og det er vigtigt at det gode samarbejde ikke tages for givet. Det kræver opmærksomhed, dialog og udvikling.

Hvad er gruppeudviklingssamtaler?

Gruppeudviklingssamtalen (GRUS) kan bidrage til at jeres gruppe får etableret – og vedligeholdt et godt og målrettet samarbejde, der leder til den bedst mulige opgaveløsning.

GRUS er en samtale mellem en leder og en gruppe af medarbejdere, hvis formål er at drøfte og aftale gruppens samarbejde, samlede kompetencer og behov for udvikling.  

GRUS er et effektivt redskab til at sikre at organisationens forretningsstrategi og kompetencestrategi udmøntes på lokalt niveau. Strategiske indsatser og kompetenceudviklingsbehov oversættes til gruppens konkrete opgaveløsning for herigennem at pege på kompetenceudviklingsindsatser for gruppen. GRUS kan desuden med fordel bruges som supplement til den individuelle MUS.

  • At sikre en dialog om det gode samarbejde og trivsel på gruppeniveau
  • At skabe en fælles forståelse for gruppens aktuelle mål og opgaver i forhold til organisationens mål og strategi
  • At drøfte og afklare gruppens behov for kompetenceudvikling

GRUS som et strategisk redskab

I gruppeudviklingssamtaler (GRUS) sætter I fokus på de kompetencer, gruppen som helhed, har brug for til at løse deres opgaver. Med GRUS bliver hele gruppen opmærksom på, hvordan de i fællesskab kan udvikle sig. Sådan bliver GRUS et godt redskab til at skabe en fælles tilgang til både opgaveløsning og kompetenceudvikling. Ved en GRUS er det en god idé, at få skabt en gruppeudviklingsplan, som der kan følges op på systematisk.

Det er også en god idé at inddrage gruppeudviklingsplanen fra GRUS i den enkelte medarbejders MUS. På den måde skaber I de bedste rammer for kompetenceudvikling og sammenhæng mellem de forskellige udviklingsindsatser. Vi anbefaler i øvrigt, at relevante resultater bliver drøftet i samarbejdsudvalget (SU).

Få rådgivning og workshops

Vi tilbyder sparring og rådgivning, som er skræddersyet til jeres arbejdsplads og udfordringer. Det kan foregå fysisk, telefonisk eller online.

Vi kan også holde oplæg og facilitere workshops hos jer eller hos os.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Obs
Skjul nyheder