Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Online inspirationsmøde: Kompetenceudvikling for 55+ ansatte i staten

Med skræddersyede værktøjer, erfaringsudvekslinger og forskningsbaserede indsigter klæder vi dig på til at understøtte kompetenceudviklingen blandt 55+ ansatte på din arbejdsplads.

Mælkebøtter i en skovbund.

Lær, hvordan din arbejdsplads fastholder læring gennem hele arbejdslivet

Digitalisering af arbejdsprocesser, teknologisk innovation, ændrede samarbejdsformer eller jobskifte. Uanset årsagen er kompetenceudvikling afgørende for at styrke sine færdigheder og karriere. Særligt vigtigt er det at skærpe bevidstheden hos 55+ medarbejdere og deres ledere om vigtigheden af at få læring gennem hele arbejdslivet.

I dette todelte inspirationsmøde lærer du, hvad der har betydning for, at 55+ medarbejdere deltager i kompetenceudvikling. Du bliver også klogere på, hvordan din arbejdsplads bedre styrker jeres 55+ medarbejdere, når vi præsenterer konkrete værktøjer, som kan understøtte kompetenceudvikling hos jer.

Vi gennemgår også indsigterne fra de statslige overenskomstparters forskningsundersøgelse om kompetenceudvikling blandt 55+ medarbejdere i staten (2023), der er udarbejdet i samarbejde med Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Inspirationsmødet består af to dele, som vi afvikler med en uges mellemrum. Vi anbefaler, at man deltager begge gange.

Del I: Motivation, barrierer, motiver og muligheder [19. juni]

  • Få viden om forskningsundersøgelserne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Københavns Universitet om alder i relation til kompetenceudvikling. Vi gennemgår også centrale indsigter om motivation, barrierer, motiver og muligheder for kompetenceudvikling blandt 55+ ansatte.
  • Med udgangspunkt i undersøgelserne viser vi, hvordan myterne om kompetenceudvikling blandt seniorer i staten lever op til data fra virkelighedens verden.
  • Erfaringsudveksling med dialog og inspiration på tværs af arbejdspladser.
  • Kort præsentation af Kompetencesekretariatets værktøjer til at understøtte kompetenceudvikling.

Del II: Konkrete råd og greb [26. juni]

  • Hvordan kan vi bruge indsigterne om 55+ til at understøtte kompetenceudviklingen hos denne gruppe? Vi præsenterer Kompetencesekretariatets værktøjer, så du bliver godt klædt på til at styrke kompetenceudviklingen hos 55+ på din arbejdsplads.
  • Vi gennemgår blandt andet værktøjerne: Strategisk og systematisk kompetenceudvikling, Kompetencestrategi, MUS med værdi og Læringsmiljø
  • Erfaringsudveksling med dialog og inspiration på tværs af arbejdspladser.

Hvornår?

  • Del I: onsdag d. 19. juni, kl. 9:30-11:00
  • Del II: onsdag d. 26. juni, kl. 9:30-11:00

Tilmeldingen for møderne lukkes hhv. d. 16. juni og d. 23. juni – begge dage kl. 12.00.

Hvem?

Mødet er for ansatte på statslige arbejdspladser og selvejende institutioner, der er omfattet af CFU-fælles- eller akademikeroverenskomst.

Hvor?

Møderne foregår virtuelt via Microsoft Teams. Vi sender dig et link til inspirationsmødet, når tilmeldingsfristen er udløbet.

Tilmeld dig inspirationsmødet: Kompetenceudvikling for 55+ ansatte i staten

Kontakt

Lisbet Aabye

Fondsrådgiver

Sarah Rettig Hovmand

Konsulent

Obs
Skjul nyheder