Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Kompetencetjekket.
Styrk dialogen om kompetenceudvikling i SU/MIO

Kompetencetjekket er et online dialogværktøj, der på en enkel og effektiv måde giver jer en oversigt over arbejdspladsens nuværende kompetenceudviklingsindsats, og guider samarbejdsudvalget til en målrettet dialog, der vil styrke jeres arbejdsplads’ kompetenceudviklingsindsats.

Det får I med Kompetencetjekket

Værktøjet afdækker de områder, SU/MIO er forpligtet til at håndtere i forhold til Den Statslige Kompetenceaftale. Værktøjet giver et godt afsæt for at få en fælles forståelse af den strategiske kompetenceudvikling og mulighed for at konkretisere de områder, der skal sættes fokus på:

• Om der er udarbejdet en kompetencestrategi
• Om der er processer for MUS og GRUS
• Om det sikres at alle medarbejdergrupper får kompetenceudvikling
• Den årlige evaluering af kompetenceudviklingsindsatsen.

Hvem kan bruge Kompetencetjekket?           

Kompetencetjekket henvender sig til samarbejdsudvalg.

Sådan anvender I Kompetencetjekket

For at bruge Kompetencetjekket skal I have et login og en procesansvarlig. Den procesansvarlige kontakter Kompetencesekretariatet på kompetencetjekket@kompetenceudvikling.dk for at få et login.

KOMPETENCETJEKKET ANVENDES I TRE TRIN:

1

Samarbejdsudvalgets individuelle udfyldelse af spørgeskemaet

Udvalgets medlemmer svarer på en række udsagn om jeres arbejde og drøftelser om kompetenceudvikling. Spørgsmålene er bygget på Statens Kompetenceaftale og falder inden for fire temaer, som er vigtige hjørnesten i arbejdet med kompetenceudvikling: strategi, systematik, effekt og jobudvikling. Det tager ca. 15 minutter. Besvarelserne er anonyme.

2

Samarbejdsudvalget drøfter kompetenceoverblikket

Ud fra svarene får I et overskueligt, visuelt overblik over udvalgets samlede vurdering af arbejdspladsens indsats. På et møde analyserer I det visuelle overblik og har mulighed for at dykke ned i overblikkets forskellige temaer.

3

Samarbejdsudvalget drøfter konkrete tiltag, der styrker kompetenceudviklingsindsatsen.

Kompetencetjekket giver jer inspiration til mulige aktiviteter, som I kan beslutte at sætte i gang for at forbedre jeres indsats for kompetenceudvikling.

Drøftelsen i udvalget tager 45-60 min.

Næste skridt

Når I har gennemført Kompetencetjekket i samarbejdsudvalget og målrettet jeres indsatser, kan I med fordel styrke kompetenceudviklingsindsatsen i de enkelte afdelinger, grupper eller teams via Kompetencefokus.

  • Kompetencefokus er et online dialogværktøj, der på en enkel og effektiv måde giver jer en oversigt over afdelingen, gruppen eller teamets kompetenceudviklingsindsats, og guider jer til en målrettet dialog, der vil styrke jeres arbejde med kompetenceudvikling.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Hvis du ønsker hjælp til at gennemføre Kompetencetjekket, kan Kompetencesekretariatets konsulenter også facilitere hele processen på en workshop hos jer.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder direkte rådgivning, som er skræddersyet til jeres arbejdsplads’ behov og udfordringer.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Obs
Skjul nyheder