Menu
Søg

Om Kompetencetjekket

Med det digitale værktøj, Kompetencetjekket, kan I på en enkel og effektiv måde styrke dialogen om jeres indsatser for kompetenceudvikling. Værktøjet er til samarbejdsudvalg på statslige arbejdspladser – store som små.

Kom i gang

Ved at identificere styrker og opmærksomhedspunkter i samarbejdsudvalgets arbejde understøtter Kompetencetjekket jeres dialog.

Kompetencetjekket er enkelt at anvende og består af tre trin.

Kompetencetjekket fungerer således, at udvalgets medlemmer svarer på en række udsagn om jeres arbejde og drøftelser om kompetenceudvikling. Det tager ca. 15 minutter. Besvarelserne er anonyme.

Spørgsmålene falder inden for fire temaer, som er vigtige hjørnesten i arbejdet med kompetenceudvikling: strategi, systematik, effekt og jobudvikling.

Ud fra svarene får I et overskueligt, visuelt overblik over udvalgets samlede vurdering af arbejdspladsens indsats.  På et møde analyserer I det visuelle overblik og har mulighed for at dykke ned i overblikkets forskellige temaer.

Kompetencetjekket giver jer inspiration til mulige aktiviteter, som I kan beslutte at sætte i gang for at forbedre jeres indsats for kompetenceudvikling. Drøftelsen i udvalget tager 45-60 min.

Sådan får du adgang til Kompetencetjekket

For at bruge Kompetencetjekket skal I have et login og en tovholder. Tovholderen skal kontakte Kompetencesekretariatet på kompetencetjekket@kompetenceudvikling.dk for at få et login.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet stiller rådgivning og ekspertise til rådighed for arbejdspladser, der benytter Kompetencetjekket. Vi kan fx facilitere både anvendelse og drøftelse af jeres resultat på et udvalgsmøde. Eller vi kan rådgive om, hvad I kan bruge resultatet til.

Alle Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret gennem den statslige overenskomst.

Læs mere og book os til en rådgivning.

Kontakt os

Kirsten Lotze
Chefkonsulent

Obs