Menu
Søg

Kompetencefokus

Kompetencefokus er et online dialogværktøj, der kan understøtte gruppens, afdelingens eller hele arbejdspladsens dialog om kompetenceudvikling. Det kan hjælpe jer til at sætte fokus på og få en fælles forståelse af kompetenceudviklingsindsatsen – både i forhold til hvor det går godt, og hvor der er behov for forbedringer.

Kompetencefokus logo

Værktøjet kan bl.a. anvendes som optakt til årets GRUS- og MUS-samtaler, da det giver et hurtigt overblik over styrker og forbedringsområder i forhold til, hvordan kompetenceudvikling fungerer på jeres arbejdsplads.

Gennem et online spørgeskema afdækker I jeres viden om og oplevelse af, hvordan det går med jeres kompetenceudvikling. Svarene samles i et overskueligt visuelt overblik – Kompetencehjulet – som jeres dialog derefter kan tage udgangspunkt i. Sammen med overblikket får I konkrete forslag til handlinger, som kan styrke jeres videre arbejde med kompetenceudvikling.

Sådan anvender I Kompetencefokus

Der er flere måder at anvende værktøjet på. I skal vælge det, som giver mening på jeres arbejdsplads. Det første I skal tage stilling til er, hvilket niveau I ønsker at bruge Kompetencefokus på:

overvejelser i forhold til det Organisatoriske niveau

Kompetencefokus fungerer således, at det er medarbejderne der udfylder spørgeskemaet og derved viser resultatet medarbejder perspektivet.
Der er til hvert tema udarbejdet en række refleksionsspørgsmål til lederen, som kan hjælpe med at sætte fokus på årsager til evt. udfordringer og anvise konkret forslag til handling. Hensigten er en nuanceret dialog, hvor både medarbejder- og lederperspektivet inddrages i forhold til at finde konkrete løsninger.

Gennemføres Kompetencefokus for flere afdelinger og grupper, kan lederne med fordel drøfte refleksionsspørgsmålene sammen. Dette for at skabe et fælles grundlag for arbejdet med kompetenceudvikling.

Kompetencefokus er enkelt at anvende og processen består af fire trin:

1

Fælles beslutning

Tag beslutning om at benytte dialogværktøjet i SU, afdelingen eller gruppen.
Udpeg herefter en procesansvarlig som tager kontakt til Kompetencesekretariatet og informerer deltagerne om formål og proces.

2

I får et fælles brugerlink til værktøjet

Udfyld spørgeskema og fastsæt tidspunkter for drøftelse af resultatet.
Det tager 15 min. at besvare skemaet

3

Fælles drøftelse

Drøft kompetenceoverblikket i gruppen, afdelingen eller på hele arbejdspladsen.
Afsæt 60-90 min. til drøftelse

4

Tiltag besluttes

Udvælg konkrete tiltag, der skal arbejdes videre med for at styrke kompetenceudviklingsindsatsen.
Afsæt 30-60 min. til udvælgelse

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Kompetencesekretariatet tilbyder både sparring undervejs i processen eller facilitering af hele processen på en workshop af 2-3 timers varighed.

Vi er allerede finansieret gennem den statslige overenskomst, og koster derfor ikke yderligere at bruge.

Du skal blot kontakte os.

Læs mere og book os til en rådgivning.

Kompetencetjekket – et værktøj til SU/MIO

Har I også brug for en styrket dialog i SU/MIO for at få klarhed over SU’s rolle, opgaver og ansvar?

Så kan I benytte Kompetencetjekket, der er et lignende online dialogværktøj som afdækker de områder, SU/MIO er forpligtet til at håndtere i forhold til Den Statslige Kompetenceaftale. Værktøjet giver et godt afsæt for at få en fælles forståelse af den strategiske kompetenceudvikling og mulighed for at konkretisere de områder, der skal sættes fokus på:

• Om der er udarbejdet en kompetencestrategi
• Om der er processer for MUS og GRUS
• Om det sikres at alle medarbejdergrupper får kompetenceudvikling
• Den årlige evaluering af kompetenceudviklingsindsatsen

Kontakt os

Kirsten Lotze
Chefkonsulent

Obs