Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Kompetencefokus.
Styrk dialogen om kompetenceudvikling på hele arbejdspladsen

Kompetencefokus er et online dialogværktøj, der på en enkel og effektiv måde giver jer en oversigt over afdelingen, gruppen eller teamets kompetenceudviklingsindsats, og guider jer til en målrettet dialog, der vil styrke jeres arbejde med kompetenceudvikling.

Kompetencefokus logo

Det får I med Kompetencefokus

Med Kompetencefokus får I en fælles forståelse af kompetenceudviklingsindsatsen på arbejdspladsen – både i forhold til hvor det går godt, og hvor der er behov for forbedringer.

Gennem et online spørgeskema afdækker I jeres viden om og oplevelse af, hvordan det går med jeres kompetenceudvikling. Svarene samles i et overskueligt visuelt overblik – Kompetencehjulet – som jeres dialog derefter kan tage udgangspunkt i. Sammen med overblikket får I konkrete forslag til handlinger, som kan styrke jeres videre arbejde med kompetenceudvikling. Værktøjet kan derfor med fordel anvendes som optakt til årets GRUS- og MUS-samtaler, da det giver et hurtigt overblik over styrker og forbedringsområder i forhold til, hvordan kompetenceudvikling fungerer på jeres arbejdsplads.

Hvem kan bruge Kompetencefokus?

Kompetencefokus henvender sig til hele arbejdspladsen, afdelingen, gruppen eller teamet og har fokus på, hvordan medarbejderne vurderer kompetenceudviklingsindsatsen med henblik på at identificere og igangsætte forbedringstiltag.

Sådan anvender I Kompetencefokus

Der er flere måder at anvende værktøjet på. I skal vælge det, som giver mening på jeres arbejdsplads. Det første I skal tage stilling til er, hvilket niveau I ønsker at bruge Kompetencefokus på:

overvejelser i forhold til det Organisatoriske niveau

Kompetencefokus kan foregå på tre forskellige niveauer: henholdsvis for hele arbejdspladsen, for en eller flere enheder eller afdelinger eller for en eller flere grupper eller teams.

Kompetencefokus anvendes i fire trin:

1

Fælles beslutning

Tag beslutning om at benytte dialogværktøjet i SU, afdelingen eller gruppen.
Udpeg herefter en procesansvarlig som tager kontakt til Kompetencesekretariatet og informerer deltagerne om formål og proces.

2

I får et fælles brugerlink til værktøjet

Udfyld spørgeskema og fastsæt tidspunkter for drøftelse af resultatet.
Det tager 15 min. at besvare skemaet

3

Fælles drøftelse

Drøft kompetenceoverblikket i gruppen, afdelingen eller på hele arbejdspladsen.
Afsæt 60-90 min. til drøftelse

Der er til hvert tema udarbejdet en række refleksionsspørgsmål til lederen, som kan hjælpe med at sætte fokus på årsager til evt. udfordringer og anvise konkret forslag til handling. Hensigten er en nuanceret dialog, hvor både medarbejder- og lederperspektivet inddrages i forhold til at finde konkrete løsninger. Gennemføres Kompetencefokus for flere afdelinger og grupper, kan lederne med fordel drøfte refleksionsspørgsmålene sammen. Dette for at skabe et fælles grundlag for arbejdet med kompetenceudvikling.

4

Tiltag besluttes

Udvælg konkrete tiltag, der skal arbejdes videre med for at styrke kompetenceudviklingsindsatsen.
Afsæt 30-60 min. til udvælgelse.

Næste skridt 

Når I har gennemført Kompetencefokus på arbejdspladsen og vil have en dialog mere målrettet samarbejdsudvalgets rolle og opgave i forhold til arbejdspladsens kompetenceudviklingsindsats, kan I benytte Kompetencetjekket.

  • Kompetencetjekket er et online dialogværktøj, der på en enkel og effektiv måde giver jer en oversigt over arbejdspladsens nuværende kompetenceudviklingsindsats, og guider samarbejdsudvalget til en målrettet dialog, der vil styrke jeres arbejdsplads’ kompetenceudviklingsindsats.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Hvis du ønsker hjælp til at gennemføre Kompetencefokus, kan Kompetencesekretariatets konsulenter også facilitere hele processen på en workshop hos jer.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder direkte rådgivning, som er skræddersyet til jeres arbejdsplads’ behov og udfordringer.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Obs
Skjul nyheder