Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Styrket effektfokus gennem strategisk perspektiv

Effekten af en kompetenceudviklingsindsats kan være vanskelig at sætte to streger under, ligesom det kan være svært at vurdere, hvilken værdi, en konkret kompetenceudviklingsaktivitet har haft. Kompetenceudvikling og læring påvirkes af mange ting, og sammenhængen mellem aktivitet og effekt er ikke altid tydelig.

Flere personer samlet til workshop med Kompetencesekretariatet

En måde at styrke effektfokus for hele arbejdspladsen er at indarbejde tilgange, der fremmer effekt, fx når der skal fastlægges principper og retningslinjer for den samlede kompetenceudviklingsindsats. Dette arbejde bør foregå i arbejdspladsens samarbejdsudvalg jf. Kompetenceaftalen.

Samarbejdsudvalget skal også drøfte behovet for at iværksætte udviklingsaktiviteter for alle medarbejdergrupper og behovet for udviklingsplaner for bestemte afdelinger, teams og medarbejdergrupper.

Når arbejdspladsen sørger for at indarbejde et effektfokus i kompetenceudviklingsindsatsen på et overordnet niveau, øges sandsynligheden for, at arbejdspladsen får større udbytte af kompetenceudviklingen.

En kompetencestrategi, der bidrager til øget værdi af kompetenceudviklingen, kan indeholde disse elementer: 

Det anbefales, at man lægger en plan for hvordan kompetenceudviklingen skal gennemføres og følger op med udviklingssamtaler, både individuelt og evt. på gruppeniveau.

Fastsæt nogle mål og succeskriterier for kompetenceudviklingsindsatsen, og beslut, hvordan de skal evalueres. Det er godt allerede i planlægningsprocessen at overveje, hvilke former for målinger og data – både kvalitative og kvantitative – der skal anvendes. For at gøre kompetenceudviklingen strategisk anbefales det, at de fastsatte mål ses i sammenhæng med arbejdspladsens strategiske mål.

Det er vigtigt, at ledere og medarbejdere aftaler, hvad kompetenceudviklingen skal bruges til efterfølgende og løbende følger op på dette.

En god idé kan være, at leder og medarbejder tager en kort samtale for at følge op på udviklingsaktiviteten. Her kan de bl.a. drøfte, hvilken forskel medarbejderens nye viden eller færdigheder spiller for opgaveløsningen – og for medarbejderen selv.

Arbejdspladsens læringsmiljø har stor betydning for, om de nyerhvervede kompetencer efterfølgende bliver brugt i hverdagen. Gør derfor udviklingsaktiviteten til noget mere end en 1:1-dialog mellem leder og medarbejder.

Det kan fx være, at man arbejder med videndeling i arbejdsfællesskabet, når kollegerne har været på kompetenceudvikling. Det kan medvirke til, at flere efterspørger og anerkender nye ideer og forslag til måder at løse opgaver på.

Skab opmærksomhed på, at kompetencer kan opnås gennem mange forskellige læringsmetoder og -aktiviteter. En kombination af flere metoder styrker oftest forankringen af nye kompetencer på arbejdspladsen.

En god overvejelse til arbejdet med effekt:

– Har jeres arbejdsplads drøftet og skrevet tilgange ned, der fremmer effekten af kompetenceudvikling?

Obs
Skjul nyheder