Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Som en del af OK21 har parterne besluttet, at der skal igangsættes tre indsatser

Læs mere om parternes hensigt med de tværgående indsatser, og hvad du kan få ud af indsatserne nedenfor.

Et mørkt vejskilt i forgrunden med solnedgang og skyer i baggrunden.
"

Det er vigtigt, at overenskomstparterne fortsætter samarbejdet om at styrke arbejdet med strategisk kompetenceudvikling i staten. Og de tværgående indsatser, parterne har aftalt ved OK21, er væsentlige bidrag til at sikre, at vi også i fremtiden har de rette kompetencer til at løse de mange samfundsvigtige opgaver.

– Anne Marie Maltha-Smith, Vicedirektør i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (MEDST).
"

Det gode samarbejde, som de statslige overenskomstparter har haft omkring etableringen af den statslige kompetencefond udvides nu til også at omfatte et samarbejde om indsatser, der går på tværs af personalegrupperne i staten. Fælles for de tværgående indsatser er et tydeligt fokus på at fremme den konkrete kompetenceudvikling for den enkelte statslige medarbejder – til gavn for såvel medarbejderen selv som arbejdspladsen.

– Rita Bundgaard, Formand for Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

Om den tværgående indsats:

At styrke arbejdspladsernes arbejde med og realisering af strategiske og systematisk kompetenceudvikling med fokus på de ansattes udvikling

”En indsats rettet mod at styrke de statslige arbejdspladsers arbejde med og realisering af systematisk og strategisk kompetenceudvikling med fokus på, at de ansattes kompetencebehov og udvikling heraf konkret planlægges og fremmes. Herigennem styrkes også Kompetencesekretariatets øvrige rådgivning om kompetencestrategier.”

Hvad får du ud af denne indsats på din statslige arbejdsplads?

Formålet med indsatsen er at fremme, at alle medarbejdere får kompetenceudvikling med afsæt i arbejdspladsens mål. 

Indsatsen gennemføres som et samskabelsesforløb, hvor statslige arbejdspladser inden for udvalgte brancher inviteres til at deltage. Ved at samskabe med jer på arbejdspladsen vil vi blive klogere på, hvilke udfordringer jeres arbejdsplads har med at omsætte faglige mål til konkrete kompetenceudviklingsplaner for den enkelte, og sammen vil vi finde frem til, hvordan I ønsker udfordringen løst med mest værdi for jeres arbejdsplads. 

Målet er således også at synliggøre, hvorfor og hvordan kompetenceudvikling for den enkelte medarbejder med afsæt i arbejdspladsens mål er vigtig og skaber værdi. Det er vores ønske, at vi på denne måde bliver klogere på, hvordan vi skræddersyer og hjælper jer bedst muligt med de udfordringer, I måtte have med kompetenceudvikling på jeres arbejdsplads. 

Om den tværgående indsats:

Kompetenceudvikling for 55+ ansatte

"En indsats, der skal fremme 55+ ansattes muligheder for kompetenceudvikling. Indsatsen bidrager til, at arbejdspladserne har fokus på også at udvikle 55+ ansatte og anvendelse af deres ressourcer og kvaliteter bedst muligt, samt sikre deres værdi på arbejdsmarkedet.”

Hvad får du ud af denne indsats på din statslige arbejdsplads?

Formålet med indsatsen er at fremme 55+ ansattes kompetenceudvikling på statens arbejdspladser. Indsatsen skal i samarbejde med forskere indkredse de faktorer, der kan understøtte, at flere 55+ ansatte deltager i kompetenceudvikling.

Når vi er blevet klogere på, hvilke behov og udfordringer der er i forbindelse med kompetenceudvikling når man er 55 år eller derover, er vores ønske, at vi via inspiration, rådgivning og konkrete initiativer kan bidrage til, at du som 55+ ansat i staten, får endnu bedre muligheder for den kompetenceudvikling, som matcher dine behov.

Om den tværgående indsats:

Dialog på tværs

"Der etableres i perioden dialog på tværs af fondsgruppeområderne med formålet om at sikre en bred vidensinddragelse på tværs af statens arbejdspladser samt understøtte samarbejdet på tværs af fondsområderne."

Hvad får du ud af denne indsats på din statslige arbejdsplads?

Formålet med indsatsen er, at få et større indblik i, hvad der rør sig på kompetenceområdet på statslige arbejdspladser – både lige nu og i fremtiden.

Obs
Skjul nyheder