Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Styrk dialogen om jeres udvikling med Kompetencetjekket

Vil I skabe retning og få mest mulig værdi af udviklingsaktiviteter – både for den enkelte og arbejdspladsen? Så er det vigtigt at drøfte arbejdspladsens samlede indsats for kompetenceudvikling i samarbejdsudvalget.

Kollegaer gennemfører kompetencetjekket.

I denne artikel får I inspiration til, hvordan I kan benytte Kompetencetjekket i jeres samarbejdsudvalg til at styrke arbejdet med strategisk og systematisk kompetenceudvikling.

Om Kompetencetjekket

Vi lancerer nu et nyt digitalt værktøj til arbejdspladsernes samarbejdsudvalg. Med Kompetencetjekket kan I på en enkel og effektiv måde styrke dialogen om jeres indsatser for kompetenceudvikling. Værktøjet er til samarbejdsudvalg på statslige arbejdspladser – store som små.

Kom i gang

Ved at identificere styrker og opmærksomhedspunkter i samarbejdsudvalgets arbejde understøtter Kompetencetjekket jeres dialog.

Kompetencetjekket er enkelt at anvende og består af tre trin.

Figur af de tre trin

Kompetencetjekket fungerer således, at udvalgets medlemmer svarer på en række udsagn om jeres arbejde og drøftelser om kompetenceudvikling. Det tager ca. 15 minutter. Besvarelserne er anonyme.

Spørgsmålene falder inden for fire temaer, som er vigtige hjørnesten i arbejdet med kompetenceudvikling: strategi, systematik, effekt og jobudvikling.

Ud fra svarene får I et overskueligt, visuelt overblik over udvalgets samlede vurdering af arbejdspladsens indsats.  På et møde analyserer I det visuelle overblik og har mulighed for at dykke ned i overblikkets forskellige temaer.

Kompetencetjekket giver jer inspiration til mulige aktiviteter, som I kan beslutte at sætte i gang for at forbedre jeres indsats for kompetenceudvikling. Drøftelsen i udvalget tager 45-60 min.

Kompetencesekretariatet stiller rådgivning og ekspertise til rådighed for arbejdspladser, der benytter Kompetencetjekket. Vi kan fx facilitere både anvendelse og drøftelse af jeres resultat på et udvalgsmøde. Eller vi kan rådgive om, hvad I kan bruge resultatet til.

Sådan har andre arbejdspladser brugt Kompetencetjekket

Forskellige samarbejdsudvalg på statslige arbejdspladser har allerede benyttet Kompetencetjekket.

NOGLE ARBEJDSPLADSER HAR BRUGT KOMPETENCETJEKKET SOM SELVHJÆLPSVÆRKTØJ

Fyns Politi brugte Kompetencetjekket på flere møder i politikredsens samarbejdsudvalg. De brugte værktøjet til at sætte spot på udvalgets samarbejde, og besluttede at afsætte en dag til at arbejde i dybden med kompetenceudvikling:

Vi var i Fyns Politi så heldige, at vi fik lov at deltage i testningen af Kompetencetjekket. Værktøjet var meget velegnet til facilitering og understøttelse af en struktureret drøftelse i politikredsens samarbejdsudvalg om kompetenceudvikling. Personligt førte brugen af Kompetencetjekket som værktøj til en erkendelse af, hvor kompleks og mangeartet arbejdet med kompetenceudvikling er, – og at det kræver tid.

- Arne Gram, Politidirektør og formand for SU.

Hos ledelsessekretariatet i Forsvarskommandoen blev Kompetencetjekket brugt på et fælles seminar i det lokale samarbejdsudvalg:

Kompetencetjekket giver et godt overblik og er et godt udgangspunkt for en drøftelse og refleksion, som kommer hele vejen rundt om de temaer, der knytter sig til kompetenceudvikling. Også temaer, som ellers får mindre opmærksomhed. Arbejdet med Kompetencetjekket gav desuden et godt grundlag for vores samarbejdsudvalgs arbejde med at revidere vores kompetencestrategi. Vi var glade for god hjælp fra Kompetencesekretariatet til at tolke og drøfte resultatet. Og ikke mindst hjælpen til at facilitere drøftelsen af de fremtidige indsatsområder.

- Anders Berg Olesen, Brigadegeneral og formand for LSU.

Også Rigsarkivet benyttede Kompetencetjekket på et møde i deres samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg:

Kompetencetjekket blev godt modtaget af vores samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg. Alle medlemmer havde brugt Kompetencetjekket forud for udvalgets drøftelse af kompetenceudvikling og Kompetencetjekket gav et fælles udgangspunkt for behandlingen på mødet. Rapporten fra Kompetencetjekket gav et godt visuelt overblik over, hvordan udvalget havde vurderet de forskellige aspekter af kompetenceudviklingen og illustrerede dermed både områder, hvor der var stor enighed samt hvor der var en større spredning i vurderingerne.

- Claus Hensing, HR projektleder.

MENS ANDRE ARBEJDSPLADSER HAR FÅET HJÆLP TIL GENNEMFØRELSEN AF OS I KOMPETENCESEKRETARIATET.

Samarbejdsudvalget på VUC Lyngby har brugt Kompetencetjekket med hjælp fra Kompetencesekretariatets konsulenter:

Det var rart, at der kom nogen ud og gennemførte Kompetencetjekket med os. Det gav en super god dynamik og en anden seriøsitet, end hvis vi sad alene med det. Planer om kompetenceudvikling har det med at blive et lidt blødt og uhåndterligt punkt. Med Kompetencetjekket fik vi sat det på skinner på en helt anden måde, end vi plejer.

Vi fik anledning til at spørge os selv og hinanden: Er vi systematiske nok? Nej. Og har vi nok fokus på at følge op på den kompetenceudvikling, vi sætter i gang? Nej.

Vi gør generelt meget ud af kompetenceudvikling, men arbejdet med Kompetencetjekket gjorde det klart for os, at vi skal arbejde mere systematisk, være langt bedre til at følge op og ikke mindst blive bedre til at fortælle alle de gode historier om vores arbejde med kompetenceudvikling.

- Inge Voller, Rektor på VUC Lyngby.

Vil I også have glæde af Kompetencetjekket?

Så kontakt os endelig på kompetencetjekket@kompetenceudvikling.dk for at komme i gang. Vi hjælper jer kvit og frit, og kommer med gode råd og anbefalinger undervejs.
Vi kan også hjælpe med at facilitere jeres samtaler i samarbejdsudvalget.

Obs
Skjul nyheder