Menu
Søg

Skal din ansøgning tælles med i beløbsgrænse for 2020?

Alle fondens puljer har fastlagt beløbsgrænser for, hvor meget man årligt kan ansøge om. Skal din ansøgning tælles med inden for beløbsgrænsen for 2020, så skal vi have din ansøgning senest den 11. december. Og husk, at din ansøgning først bliver sendt, når den er godkendt af din leder.

En hånd indsætter et 1-tal til årstallet 2021

I alle Den Statslige Kompetencefonds 5 fondspuljer er der en grænse for, hvor meget man kan ansøge hvert år. Ønsker du, at dit ansøgningsbeløb skal tælle med i år 2020, så skal du indsende den senest den 11. december.

Alle ansøgninger der bliver indsendt den 12. december og resten af 2020 vil dermed tælles med i din beløbsgrænse for 2021, når din ansøgning er blevet behandlet.

Tælles fra tilsagnstidspunktet

Årsagen til, at skæringsdatoen er sat til at være ved udgangen af den 11. december, er, at bevillingen først tæller med, når du får tilsagn om at få pengene. Der vil altid være en sagsbehandlingstid mellem ansøgningstidspunkt og tidspunktet for, hvornår man får tilsagn eller afslag for ansøgningen.

Skæringsdatoen er derfor sat, så Kompetencesekretariatet og overenskomstparterne kan nå at få behandlet din ansøgning, så tilsagnet kan blive i år.

Årlig beløbsgrænse afhænger af ansættelse

Den Statslige Kompetencefond er inddelt i 5 fondspuljer med hver deres retningslinjer for adgangen til støtte. Hver fondspuljer omfatter en målgruppe af statsligt ansatte. Nedenfor kan du ud for hver fondsgruppe se den årlige beløbsgrænse.

Det er dit ansættelsesforhold, der afgør, hvilken fondspulje du tilhører. Er du i tvivl, så se evt. din ansættelseskontrakt, hvor det ofte står, hvilken forhandlingsberettiget organisation, der har indgået din overenskomst.

 • Akademiker-fondspuljens årlige beløbsgrænse er 100.000 kr.
  Fondsgruppen omfatter DJØF, DM, IDA, HOD, GL med flere – se alle Akademikernes faglige medlemsorganisationer
 • CO10-fondspuljens årlige beløbsgrænse er 30.000 kr.
  Fondsgruppen omfatter: Politiforbundet, Centralforening for Stampersonel, Dansk Told- & Skatteforbund, Dansk Sygeplejeråd med flere – se alle CO10’s faglige medlemsorganisationer
 • LC-fondspuljens årlige beløbsgrænse er 25.000 kr.
  Fondsgruppen omfatter: Frie Skolers Forhandlingsfællesskab, Uddannelsesforbundet, Danmarks Lærerforening med flere – se alle LC’s faglige medlemsorganisationer
 • OAO – HK Stat-fondspuljens årlige beløbsgrænse er 25.000 kr.
  Fondsgruppen omfatter: HK Stat, herunder HK Trafik og Jernbane
 • OAO – Øvrige-fondspuljens årlige beløbsgrænse er 25.000 kr.
  Fondsgruppen omfatter: 3F, HKKF, Fængselsforbundet, Serviceforbundet, FAKK, Dansk Jernbaneforbund og Dansk Metal med flere – se alle faglige medlemsorganisationer organiseret i Offentligt Ansattes Organisationer. HK Stat har sin egen pulje – se ovenfor. 

Den Statslige Kompetencefond

Læs mere om de statslige overenskomstparters fond på temasiden om fonden.

Obs