Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

– Det er udvikling eller afvikling

Samarbejdsudvalget på AMU Fyn (medindflydelsesorganet, herefter MIO) havde inviteret Kompetencesekretariatet til at hjælpe dem med at komme i gang med at lave en kompetencestrategi for deres 110 medarbejdere, fordelt på to adresser og en række forskellige teams. Med brug af redskabet Kompetencedialogen drøftede MIO-medlemmerne behovet for forskellige udviklingsområdet i lyset af skolens overordnede strategi og målsætninger.

Medarbejder gennemfører kompetencedialog.

Nogle af de ønsker som kom frem var behovet for en ”mere moderne MUS” og udvikling i de enkelte teams ved brug af gruppesamtaler (GRUS). Digitale kompetencer og behovet for engelsk var nogle af de tværgående ønsker.

“Hvilken faglig udvikling er der behov for på vores arbejdsplads?”, lyder et af spørgsmålene i Kompetencedialogen. Spørgsmålet optager alle i de fire arbejdsgrupper, og på tværs af grupperne hersker der konsensus om, at AMU Fyn skal blive skarpere til at differentiere og tilpasse både deres kompetenceudvikling til de meget forskellige teams. At uddanne en gartner kræver fx nogle helt andre kompetencer end at uddanne en lagermedarbejder, en kranfører, en kantinemedarbejder eller en kørelærer. “Vi kan blive meget bedre til at beskrive nøjagtigt hvilke opgaver de enkelte teams har og hvilke kompetencer deres opgaver kræver”, lyder det. “Og vi skal ikke gætte os til det – vi skal spørge dem selv.”

Fokus på indlæring og videndeling 

“Det er vigtigt, at vi holder os for øje, at nogle af vores kursister simpelthen bare skal lære at lære.”, siger formanden for MIO, tillidsrepræsentant Gitte Larsen: “Det er derfor vigtigt, at alle vi undervisere bliver klogere på selve indlæringsprocessen, så vi kan forstå folk, der har dårlig erfaring med uddannelse. Og så vi kan vise dem, at det kan være hyggeligt og sjovt at lære. Om det er blomsterbinding, julebagning eller bolcheproduktion er sådan set lige meget. Bare de lærer glæden ved læringen, så skal resten nok komme.”, siger hun. Alle i gruppen har mødt kursister, der havde svært ved at lære, og tilslutter sig hurtigt Gittes pointe.  

Derudover udtrykker flere ønske om at medarbejderne på AMU Fyn blev bedre til at dele deres viden med deres kollegaer, så alle løbende bliver klogere på hinandens fagligheder og kompetencer: “Vi er alt for dårlige til at dele vores viden med hinanden. Lad os få sat det i system”, lyder det.   

IT- og engelskkundskaber 

“Hvilke forhold påvirker vores arbejdsplads i de kommende år”, bliver MIO-medlemmerne spurgt. Og her bliver bedre engelskkundskaber nævnt i alle grupper. Erfaringen på AMU Fyn er nemlig, at flere og flere engelsktalende melder sig som kursister. “Alle medarbejdere skal som minimum kunne sige, hvor kantinen er på engelsk”, lyder det tørt. Men det er ikke kun basale engelsk kompetencer, AMU Fyn har brug for. Også teknisk engelsk på højt niveau er ved at blive en mangelvare, som flere undervisere bør beherske bedre. Det kan fx være engelsksprogede kursister fra Facebooks nye domicil i Odense, der skal opgraderes. For dem er det ikke nok at vide, hvor kantinen er!   

Også IT-kundskaber er noget, som skal indskrives i kompetencestrategien, er der enighed om. “I AMU Fyns strategi står der, at vi skal udbyde mindst 50 digitale kurser – men er vi klædt på til det?” spørger et MIO-medlem retorisk. Nej, synes tavsheden i rummet at hviske, og det bliver hurtigt besluttet, at alle medarbejdere som minimum skal lære at undervise via Teams. 

Moderne MUS og GRUS 

“Er der behov for en samlet indsats for almen kvalificering?” lyder et andet spørgsmål i Kompetencedialogen. Svaret er et klingende ja. På tværs af grupperne, er der enighed om, at afholdelsen af medarbejderudviklingssamtaler (MUS) skal prioriteres. MUS er ikke noget AMU Fyn har dyrket så meget, så forslaget om at støve medarbejderudviklingssamtalerne af og sætte dem ind i en moderne ramme vinder stor tilslutning fra alle. Flere er også interesseret i at eksperimentere med gruppeudviklingssamtaler (GRUS), som de mener passer rigtig godt til AMU Fyns mange forskellige teams. Forslagene om MUS og GRUS ryger direkte ind som højdespringere i den kompetencestrategi, MIO efter workshoppen skal formulere. 

Mindre vil, mere skal 

“At vi formulerer denne kompetencestrategi og arbejder målrettet ud fra den er så vigtigt for os”, slutter MIO’s formand, Gitte af og høster anerkendende nik. “Jeg fornemmer et fælles ønske her i MIO om, at kompetenceudvikling skal prioriteres benhårdt. Også fra ledelsens side. Ledelsen må faktisk gerne kræve af os, at vi bliver dygtigere og klogere. Det skal være mindre vil og mere skal. Og egentlig er det jo meget simpelt: Enten udvikler vi, ellers afvikler vi!”  

Kompetencedialogen

Kompetencedialogen er et værktøj, der involverer samarbejdsudvalget, ledere og medarbejdere i en dialog om arbejdspladsens kompetenceudvikling.

Få rådgivning og workshops på din arbejdsplads

Lad os hjælpe jer med at planlægge jeres kompetenceudvikling, så der skabes mere sammenhæng mellem jeres strategiske mål og den igangsætte kompetenceudvikling. 

Vi ved, at forskellige arbejdspladser har forskellige behov og ønsker, så kontakt os. Så kan vi i fællesskab skræddersy et forløb til jer. Det kan foregå i jeres samarbejdsudvalg, på et personale- eller ledermøde, klubmøder eller i andre fora, hvor I drøfter kompetenceudvikling.

Kontakt os, og hør om vores tilbud til din arbejdsplads. Læs mere og book os til en rådgivning.

Alle vores tilbud er finansieret i den statslige overenskomst.

Kirsten Lotze

Chefkonsulent

Obs
Skjul nyheder