Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Det gode samarbejde i gruppen

God opgaveløsning og høj trivsel er ofte kendetegnende for grupper med et velfungerende samarbejde. Men der er også en række karakteristika for de vilkår, som kan udfordre gruppens samarbejde. Det kan du læse mere om her, hvor du også får en introduktion til 5R-modellen, der kan bruges til at udvikle samarbejdet i grupper.

Fire betjente med veste og kasketter, står og smiler i solen ved havnen i Allinge.

Vi bruger begrebet gruppe i denne artikel

Gruppe dækker over flere forskellige andre begreber, som fx team og klynge. Men først og fremmest drejer det sig ikke om hele afdelinger eller arbejdspladser – til trods for, at det selvfølgelig også er vigtigt at have et godt samarbejde på sådanne niveauer.

En gruppe er en mindre størrelse med nogle fælles karakteristika: Mindre enheder af minimum tre personer, som er sat sammen for at løse bestemte opgaver.

Gruppen arbejder sammen om opgaverne for at opnå fælles mål. Gruppens sammensætning er ikke tilfældig, men dannet af personer hvis individuelle kompetencer i samspil bidrager til opgaveløsningen. Gruppen har både ansvar for at løse opgaverne og mandat til at beslutte, hvordan de vil løse dem.

Samarbejde er et vilkår for alle arbejdspladser. For når flere forskellige kompetencer og perspektiver mødes i en gruppe, fører det oftest til bedre løsninger af opgaver. Det gode samarbejde skal ikke tages for givet, men kræver opmærksomhed, dialog og udvikling.

Når man skal udvikle samarbejdet i en gruppe er det også vigtigt at se på de blødere, sociale egenskaber og kvaliteter i gruppen. Det handler om trivsel, kommunikation og relationer og om at have en fælles forståelse af mål og opgaver. Det er nemlig nogle af de områder, der kan udfordre samarbejdet i en gruppe.

Elementer der udfordrer samarbejdet kan være:

  • Uklare mål eller manglende fælles forståelse af målene
  • Uenigheder i gruppen der bliver til ukonstruktive konflikter
  • Manglende tillid og uklar kommunikation i gruppen
  • Uklarhed om fordeling af roller og opgaver
  • Uklarhed om tid og økonomi i gruppen

Ofte arbejder gruppen tæt sammen om opgaverne, har en stærk fællesskabsfølelse og et fælles ‘vi’. Disse forbindelser gør gruppen i stand til at løse opgaverne bedre sammen, end de ville kunne på egen hånd.

5R modellen

Gennem tiden har både teoretikere og praktikere givet deres bud på, hvad der kendetegner en velfungerende gruppe og hvilke elementer, der kan understøtte udviklingen. En model, man ofte anvender, er 5R modellen. De fem R’er står for: Relationer, retning, regler, roller og rammer.

Relationer

Hvordan omgås man med hinanden i gruppen? Her ser man på gruppens indbyrdes relationer, tillid og kommunikation. Gode relationer er vigtige for at opbygge tolerance, hjælpsomhed, samarbejde, arbejdsglæde og udvikling. Derigennem har relationerne stor betydning for, hvordan og hvor godt en gruppe løser en opgave.

Retning

Er der en klar, fælles forståelse af de mål, gruppen skal nå, og hvordan de skal komme derhen? Formålet med gruppens arbejde skal være klart og tydeligt for alle, så alle ved, hvor de er på hen.

Regler

En gruppe skal naturligvis forholde sig til overordnede retningslinjer, beslutninger, lovgivning, politikker og forretningsgange. Men internt i gruppen er der også en række uformelle regler, som handler om adfærd, mødeaftaler og kommunikation. Det er regler, som gruppen selv udarbejder, og det kan være en god idé at skrive dem ned, så de forpligter i samarbejdet.

Roller

Det bør være tydeligt, hvem der har hvilke roller og opgaver i teamet. Og samtidig er det vigtigt, at der er et tydeligt grundlag for, hvordan rollerne er blevet fordelt. I de fleste tilfælde vil det være kompetencer og ressourcer, der afgør rollefordelingen.

Rammer

Omstændighederne for samarbejdet skal være afstemte og tydelige for gruppens medlemmer. Det drejer sig bl.a. om økonomi, lokaler, kompetencer og tid. Hvis gruppen ikke har overblik eller kendskab til disse ressourcer, kan det være svært at planlægge arbejdet.

5R modellen giver et overblik over de vigtigste elementer i gruppens samarbejde.  Man kan derfor bruge 5R modellen som en systematisk måde at betragte og udvikle gruppen på. Hvis gruppen har styr på de ovenstående fem R’er og løbende taler om og udvikler dem, er der et godt grundlag for gruppens udvikling.

Sæt rammer for videndeling

Fordi en gruppe først og fremmest skal løse nogle opgaver i fællesskab, er det vigtigt, at man deler viden og sparrer med hinanden i gruppen. Det kan være en god idé at sætte videndelingen i system, så man understøtter, at medlemmernes eksisterende eller nye viden kommer resten af gruppen til gode.

Det er samtidig vigtigt at have opmærksomhed på, at der løbende kommer nye input til gruppens samarbejde – i forhold til konkrete opgaver, læringskulturen og udviklingen.

Kom i gang med udviklingen af gruppen

En velfungerende gruppe opstår sjældent af sig selv. Det kræver opmærksomhed og løbende dialog for hele tiden at sikre, at gruppen er på ret kurs. En måde at styrke samarbejdet er ved at sætte fokus på de forskellige elementer af 5R modellen – dels ved opstart af en opgave, løbende efter behov og i særdeleshed, hvis der kommer nye medlemmer i gruppen.

Få rådgivning om gruppeudvikling

Har I besluttet jer for at gå i gang med at styrke jeres gruppeudviklingssamtaler? Så kan I få hjælp og sparring hos Kompetencesekretariatets konsulenter.

Vi tilbyder også direkte rådgivning, som er skræddersyet jeres organisation og udfordringer. Vi tilbyder sparring og rådgivning, både fysisk, telefonisk og online. Vi holder også gerne oplæg og faciliterer drøftelser hos jer eller hos os. Ingen arbejdspladser er ens, og derfor tager vi altid udgangspunkt i den situation, I står i lige nu. På den måde hjælper vi jer videre med jeres kompetenceudvikling.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Kontakt

Kontakt en af vores rådgivende konsulenter og hør mere om, hvordan vi kan hjælpe jer.

Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Obs
Skjul nyheder