Menu
Søg

Sæt fokus på gruppens opgaver og samarbejde med GRUS-O

GRUS-O er et dialogværktøj til en god gruppeudviklingsproces, som ender ud med en fælles udviklingsplan for gruppen.

Om GRUS

Gruppeudviklingssamtalen (GRUS) er en udviklingssamtale, der foregår mellem en gruppe medarbejdere og deres leder. Fokus for samtalen er gruppens samlede kompetencer og behov for udvikling. 

GRUS er et effektivt redskab, der med fordel kan bruges som supplement til den individuelle MUS.

Formålet med grus er:

• At sikre en dialog om samarbejde og trivsel på gruppeniveau

• At skabe en fælles forståelse for gruppens aktuelle mål og opgaver i forhold til organisationens mål og strategi

• At drøfte gruppens behov for kompetenceudvikling i forhold til gruppens faglige, organisatoriske, almene og relationelle kompetencer.

Fold ud og læs mere om GRUS generelt.

GRUS-O (Gruppens “Orienteringsløb”) har fokus på gruppens samarbejde og opgaver samt forståelsen af de organisatoriske rammer, som gruppen agerer inden for i det daglige.

I et normalt orienteringsløb skal man ved hjælp af et kort og kompas samarbejde om at finde vej gennem ukendt terræn. Undervejs skal man besøge et antal kontrolposter, der guider én videre og til sidst, vil man kunne fejre at være nået godt i mål i fællesskab.

I GRUS-O handler det derfor om, at I får en god dialog om jeres opgaveløsning, jeres samarbejde og relationer i gruppen, de rammer I agerer inden for i det daglige samt jeres fælles behov for udvikling på gruppeniveau.

Når I er i mål med GRUS-O, har I lavet en fælles udviklingsplan, som viser retningen for jeres fælles udviklingsbehov i henhold til mål og opgaver samt for jeres samarbejde og trivsel i gruppen.

Ved hver post bliver I introduceret til postens tema og får nogle hjælpespørgsmål til jeres drøftelser. Det er vigtigt, at I tager noter undervejs og noterer gruppens udviklingsbehov på hver post. Til sidst skal I i fællesskab prioritere jeres udviklingsbehov i forhold til, hvad der er vigtigst for gruppen.

Eksempler på konkrete udviklingsbehov:

  • Vi har i gruppen et behov for at få en større fælles forståelse af målene med vores opgaver.
  • Vi har som gruppe et behov for at afklare, i hvilke situationer (og hvornår i processen), vi skal inddrage vores ledere i vores beslutninger.
  • Vi oplever som gruppe et behov for at formulere nogle interne spilleregler for samarbejdet i gruppen.
Teorien bag GRUS-O

GRUS-O er bygget op om 5R–modellen, som er en anerkendt udviklingsmodel for teams og grupper.

5R-modellen bruges som et slags kompas for gruppens interne samarbejde, og fungerer som et dialogværktøj.

Modellen giver en systematik til arbejdet med udvikling af grupper og giver et overblik over de vigtigste elementer, der skal være på plads i et samarbejde, for at det kan fungere godt og effektivt.

Kommunikation og dialog om de forskellige elementer i modellen kan holde jer på sporet. Ikke kun i opstarten af et samarbejde, men også løbende. Hvis der sker ændringer i opgaveløsning, i forhold til mål og retning, eller hvis der kommer udskiftninger i gruppen, kan det være en god idé at genbesøge GRUS-O.

Kom godt i gang med GRUS-O

Vi har udarbejdet en informations- og procesguide til dig, der gerne vil facilitere en GRUS-O workshop. Til workshoppen kan du downloade fem A3 skabeloner – én for hver post – som vil føre jer godt igennem processen samt en udviklingsplan til slut.

Ønsker du hjælp til facilitering?

Hvis du ønsker hjælp til at gennemføre GRUS-O, kan Kompetencesekretariatet også facilitere hele processen på en workshop hos jer. Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os for sparring og rådgivning.

Materiale

GRUS-O værktøj materiale

Andre værktøjer til GRUS

Kompetencedialogen

Kompetencedialogens del 2 hjælper jer i gang med at udforme en gruppeudviklingsplan. Planen kan hjælpe med at sikre den vigtige sammenhæng mellem gruppens mål, opgaver og kompetencer. Planen vil derudover give jer større udbytte af jeres medarbejderudviklingssamtaler.

Værktøjet har fokus på:

  • At skabe en strategisk kobling fra gruppens mål og opgaver til organisationens strategi og mål
  • At drøfte gruppens behov for kompetenceudvikling (og få et fælles overblik) ift. gruppens faglige, organisatoriske, almene og relationelle kompetencer

Kontakt

Kirsten Lotze
Chefkonsulent
Sarah Rettig Hovmand
Konsulent
Marianne Svanberg
Specialkonsulent
Lise Lotte Beck Andersen
Fuldmægtig
Obs