Menu
Søg

GRUS-O. “Gruppens orienteringsløb”

Sæt fokus på gruppens opgaver og samarbejde med GRUS-O GRUS-O er et dialogværktøj til en god gruppeudviklingsproces, som ender ud med en fælles udviklingsplan for gruppen. Fokus er på samarbejde og trivsel samt de organisatoriske rammer, som gruppen agerer inden for i det daglige.

Det får I med GRUS-O

GRUS-O (Gruppens “Orienteringsløb”) har fokus på gruppens trivsel, samarbejde og opgaver samt forståelsen af de organisatoriske rammer, som gruppen agerer inden for i det daglige.

I får en god dialog om jeres opgaveløsning, jeres samarbejde og relationer i gruppen, de rammer I agerer inden for i det daglige samt jeres fælles behov for udvikling på gruppeniveau.

Når I er i mål med GRUS-O, har I lavet en fælles udviklingsplan, som viser retningen for jeres fælles udviklingsbehov i henhold til mål og opgaver samt for jeres samarbejde og trivsel i gruppen.

Eksempler på konkrete udviklingsbehov:

  • Vi har i gruppen et behov for at få en større fælles forståelse af målene med vores opgaver.
  • Vi har som gruppe et behov for at afklare, i hvilke situationer (og hvornår i processen), vi skal inddrage vores ledere i vores beslutninger.
  • Vi oplever som gruppe et behov for at formulere nogle interne spilleregler for samarbejdet i gruppen.

Hvem kan bruge GRUS-O?

Afdelinger, grupper og teams, der gerne vil styrke samarbejde og relationer.

Sådan anvender I GRUS-O

I et normalt orienteringsløb skal man ved hjælp af et kort og kompas samarbejde om at finde vej gennem ukendt terræn. Undervejs besøger I et antal kontrolposter. Ved hver post bliver I introduceret til postens tema og får nogle hjælpespørgsmål til jeres drøftelser. Det er vigtigt, at I tager noter undervejs og noterer gruppens udviklingsbehov på hver post.

Til sidst skal I, i fællesskab prioritere jeres udviklingsbehov i forhold til, hvad der er vigtigst for gruppen og I vil kunne fejre at være nået godt i mål i fællesskab.

Informations- og procesguiden er til dig, der gerne vil facilitere en GRUS-O workshop. Til workshoppen kan du downloade fem A3 skabeloner – én for hver post – som vil føre jer godt igennem processen samt en udviklingsplan til slut.

Materiale

GRUS-O værktøj materiale

Næste skridt

Ønsker I at sætte fokus på udviklingsbehov, hvad angår mål, opgaver og kompetencer, så kan dialogværktøjet: GRUS – Strategi, mål og opgaver være noget for jer.

  • GRUS. Strategi, opgaver og kompetencebehov: er et dialogværktøj, der skaber sammenhæng mellem arbejdspladsens mål og gruppens (kompetence)udviklingsbehov, der udmønter sig i en fælles udviklingsplan for gruppen. Fokus er på det strategiske afsæt.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Hvis du ønsker hjælp til at gennemføre GRUS-O, kan Kompetencesekretariatets konsulenter også facilitere hele processen på en workshop hos jer.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder direkte rådgivning, som er skræddersyet til jeres arbejdsplads’ behov og udfordringer.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Kirsten Lotze
Chefkonsulent
Marianne Svanberg
Specialkonsulent
Lise Lotte Beck Andersen
Fuldmægtig
Solveig Karin Jensen
Konsulent
Sarah Rettig Hovmand
Konsulent
Obs