Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

GRUS-O. “Gruppens orienteringsløb”

Sæt fokus på gruppens opgaver og samarbejde med GRUS-O GRUS-O er et dialogværktøj til en god gruppeudviklingsproces, som ender ud med en fælles udviklingsplan for gruppen. Fokus er på samarbejde og trivsel samt de organisatoriske rammer, som gruppen agerer inden for i det daglige.

Det får I med GRUS-O

GRUS-O (Gruppens “Orienteringsløb”) har fokus på gruppens trivsel, samarbejde og opgaver samt forståelsen af de organisatoriske rammer, som gruppen agerer inden for i det daglige.

I får en god dialog om jeres opgaveløsning, jeres samarbejde og relationer i gruppen, de rammer I agerer inden for i det daglige samt jeres fælles behov for udvikling på gruppeniveau.

Når I er i mål med GRUS-O, har I lavet en fælles udviklingsplan, som viser retningen for jeres fælles udviklingsbehov i henhold til mål og opgaver samt for jeres samarbejde og trivsel i gruppen.

Eksempler på konkrete udviklingsbehov:

  • Vi har i gruppen et behov for at få en større fælles forståelse af målene med vores opgaver.
  • Vi har som gruppe et behov for at afklare, i hvilke situationer (og hvornår i processen), vi skal inddrage vores ledere i vores beslutninger.
  • Vi oplever som gruppe et behov for at formulere nogle interne spilleregler for samarbejdet i gruppen.

Hvem kan bruge GRUS-O?

Afdelinger, grupper og teams, der gerne vil styrke samarbejde og relationer.

Sådan anvender I GRUS-O

I et normalt orienteringsløb skal man ved hjælp af et kort og kompas samarbejde om at finde vej gennem ukendt terræn. Undervejs besøger I et antal kontrolposter. Ved hver post bliver I introduceret til postens tema og får nogle hjælpespørgsmål til jeres drøftelser. Det er vigtigt, at I tager noter undervejs og noterer gruppens udviklingsbehov på hver post.

Til sidst skal I, i fællesskab prioritere jeres udviklingsbehov i forhold til, hvad der er vigtigst for gruppen og I vil kunne fejre at være nået godt i mål i fællesskab.

Informations- og procesguiden er til dig, der gerne vil facilitere en GRUS-O workshop. Til workshoppen kan du downloade fem A3 skabeloner – én for hver post – som vil føre jer godt igennem processen samt en udviklingsplan til slut.

Materiale

GRUS-O værktøj materiale

Næste skridt

Ønsker I at sætte fokus på udviklingsbehov, hvad angår mål, opgaver og kompetencer, så kan dialogværktøjet: GRUS - Strategi, mål og opgaver være noget for jer.

  • GRUS: er et dialogværktøj, der skaber sammenhæng mellem arbejdspladsens mål og gruppens (kompetence)udviklingsbehov, der udmønter sig i en fælles udviklingsplan for gruppen. Fokus er på det strategiske afsæt.

Få hjælp af Kompetencesekretariatet

Hvis du ønsker hjælp til at gennemføre GRUS-O, kan Kompetencesekretariatets konsulenter også facilitere hele processen på en workshop hos jer.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi tilbyder direkte rådgivning, som er skræddersyet til jeres arbejdsplads’ behov og udfordringer.

Husk, at Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret i den statslige overenskomst. Det betyder, at vores hjælp og rådgivning allerede er betalt.

Obs
Skjul nyheder