Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Inspiration til styrket kompetenceudvikling: Sådan gør 7 grundskoler

7 grundskoler deltager i OK21-indsatsen Sammen om Udvikling. Se hvad de har fået hjælp til, og find inspiration til, hvordan din arbejdsplads styrker kompetenceudvikling.

Foto fra anden workshop i indsatsen Sammen om Udvikling på skoleområdet.
Foto fra anden workshop i indsatsen Sammen om Udvikling på skoleområdet.

Over en periode på 9 måneder har Kompetencesekretariatet hjulpet 7 fri-, privat-, lille- og efterskoler med at styrke deres skoleudvikling gennem et målrettet fokus på at forbedre rammerne for kompetenceudvikling. De har alle deltaget i OK21-indsatsen Sammen om Udvikling.

I løbet af 2 workshops har skolerne fået afdækket deres behov for kompetenceudvikling for da at udvikle løsninger til at imødekomme de konkrete behov og udfordringer.

I oversigten nedenfor kan du se, hvad de 7 skoler har arbejdet med.

SkoleSkolens behovLøsningMålsætning
KASSEBØLLE FRISKOLEEt nyt fagligt fokus skaber behov for overblik over skolens kompetenceudviklingsaktiviteter.Grafisk overblik over Kassebølle Friskoles funktioner såsom teamsamarbejde, fagudvalg, elevråd med videre. Det skaber overblik over udviklings-, ansvars- og synergiområder.
Overblikket anvendes bl.a. ved MUS-samtaler.
- At møder og samarbejde giver øget kompetencer for den enkelte, teams og skolen som helhed
- At elever mærker engagerede lærere, der udvikler sig og ikke sidder fast
- Arbejdsglæde og tæt samarbejde, hvor vi udvikler os sammen.
LYKKEGÅRDSKOLENSkolen ønsker mere medejerskab i strategiproces. De har behov for en motiverende projektbeskrivelse af et fælles pædagogisk udviklingsprojekt for hele medarbejdergruppen.Strategi-pil til udvikling af faglighed for hele organisationen - vuggestue, børnehave, skole og SFO.
Strategi-pilen bygger på Kurt Klaudi Klausens 8 arenaer for strategisk ledelse i den offentlige sektor.
At styrke:
- Fagligheden
- Sammenhængskraften
- Medejerskabet
- Fremdriften.
BREDBALLE PRIVATSKOLESkolens nye pædagogiske fokusområder skaber behov for et nyt fælles fundament med ejerskab samt en plan for implementering.Procesplan for implementering og drift af kompetencer.- Videndeling
- Implementering af fokusområder
- Velfungerende teams.
VIBY FRISKOLEMedejerskab og gennemsigtighed i leders og medarbejders fælles ansvar for udvikling af skolen.Et årshjul til struktur for rollefordeling, og overblik over hvem der gør hvad, hvornår.- Større gennemsigtighed
- Øget fælles udbytte af kompetenceudvikling
- Mindre utilfredshed ved tildeling af kurser og uddannelse.
HALSNÆS LILLESKOLEBehov for yderligere gennemsigtighed og plan for kompetenceudvikling.Strategi- og procesplan for kompetenceudvikling på skolen.- Mere gennemsigtighed om proces og prioritering af kompetenceudvikling
- Medejerskab.
VEDERSØ IDRÆTSEFTERSKOLEVidebegærlighed og motivation til videreuddannelse og flere kompetencer.Pilotprojekt: Matematikteamets 5R-model til effektivt teamsamarbejde.- Kompetenceløft
- Faglig stolthed
- Medarbejdertilfredshed og motivation
- Bedre teamsamarbejde.
HALD EGE FRI- OG EFTERSKOLESkolen har iværksat et fælles, pædagogisk udviklingsprojekt 'Nutidens unge’ for hele lærergruppen. For at opnå succesfuld implementering er der behov for at sikre et godt medejerskab.Proces- og aktivitetsoverblik.- Fuld implementering
- Medejerskab.

Sammen om Udvikling på skoleområdet

På temasiden Sammen om Udvikling på skoleområdet kan du læse mere om indsatsen. Se også 3 korte videoer, hvor deltagere fra Viby Friskole, Halsnæs Lilleskole og Bredballe Privatskole fortæller om deres deltagelse i indsatsen.

Afgrænset indsats med varigt tilbud

Sammen om Udvikling hjælper skoleområdet med at styrke det strategiske og systematiske arbejde med kompetenceudvikling.

Det er gode eksempler på rådgivning, som Kompetencesekretariatets rådgivningsteam tilbyder til statslige arbejdspladser.

Overenskomst er adgangsbillet til fuldt finansieret rådgivning

I modsætning til folkeskoler, er de 7 grundskoler omfattet af en statslig overenskomst. Skolerne har derfor adgang til den fuldt finansierede rådgivning, workshops og sparring, som Kompetencesekretariatet tilbyder på vegne af de statslige overenskomstparter.

Skal din arbejdsplads også have styrket jeres kompetenceudvikling, så kontakt os, og hør hvordan vi kan hjælpe.

Kontakt

Har du spørgsmål om indsatsen, så er du meget velkommen til at kontakte projektleder, Sarah Rettig Hovmand.

Sarah Rettig Hovmand

Konsulent

Obs
Skjul nyheder