Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Skab gode rammer for læringsmiljø og -metoder

Der er mange veje til nye kompetencer, og det er vigtigt at have for øje, når man planlægger kompetenceindsatser. Men hvad end indsatsen er for den enkelte eller hele arbejdspladsen, så er det værd at overveje rammerne for læring.

Kvinde udvikler nye kompetencer ved hjælp af sine nye arbejdsopgaver

Et godt læringsmiljø er vigtigt, hvis kompetenceudviklingen skal have de bedste rammer. Arbejdspladens læringsmiljø er rammebetingelserne for organisationens og medarbejdernes udvikling. Læringsmiljøet gennemsyrer alt det, som omgiver os, når vi går på arbejde. Det er arbejdsopgaverne, det er kolleger, chefer og samarbejdspartnere, det er kulturen og rutinerne på arbejdspladsen. Alt dette og meget mere har en betydning for, hvordan vi kan udvikle os, mens vi er på arbejde.

Det gode miljø for læring

Et godt læringsmiljø vil både understøtte at der finder læring sted i dagligdagen, men vil også understøtte en god forankring og muligheden for at blande formel og uformel læring, hvilket ofte påvirker effekt positivt.

Med et godt læringsmiljø bliver kompetenceudvikling en proces, der også finder sted i et samspil mellem kollegaer, ledere og omgivelserne – og skaber derfor værdi for den enkelte og for arbejdspladsen. Derimod kan et ringe læringsmiljø bidrage til, at potentialet ved kompetenceudvikling – både den formelle gennem fx kursusaktivitet og den uformelle som fx kan ske i det daglige arbejde – ikke opnås fuldt ud.

Overvej gerne:

Er I på jeres arbejdsplads opmærksomme på, hvordan forskellige læringsmetoder og arbejdspladsens læringsmiljø kan anvendes til at tilegne nye kompetencer?

Design af kompetenceudviklingsforløb

Når et kompetenceudviklingsforløb skal designes, og arbejdspladsen skal beslutte, hvilke læringsmetoder der skal anvendes, er der forskellige elementer, der skal overvejes.

  1. Formål med kompetenceudviklingen
  2. Tid og økonomi
  3. Deltager og motivation
  4. Rammer og læringsmiljø
  5. Læringsmetoder

Grundidéen/indsatsteorien gør det nemmere at forklare andre om jeres projekt. Den er også et nyttigt redskab at styre efter for at se, om der sker det i projektet, som I har forestillet jer, så I kan justere undervejs.

Obs
Skjul nyheder