Logo: Kompentencesekretariatet
Søg
Luk menu

Læringsmiljø: Når læring er en del af hverdagen

Med et godt læringsmiljø bliver din kompetenceudvikling en del af hverdagen, hvor læring finder sted i et samspil mellem kollegaer, ledere og omgivelserne. Og det skaber værdi for dig og for hele din arbejdsplads.

En konsulent fra Kompetencesekretariatet peger på dialogplade på bord, hvor der sidder tre soldater omkring.

Et læringsmiljø bliver både udgjort af dine arbejdsopgaver og af dit samspil med kollegaer, ledere og eksterne omgivelser. I et godt læringsmiljø kan du med blot simple redskaber sørge for, at du lærer mest muligt, alt imens du løser dine arbejdsopgaver.

4 ting der fremmer et godt læringsmiljø

 1. Se læring som et fælles anliggende, der ikke kun afgrænser sig til den enkeltes udviklingsbehov
 2. Lad læring blive en integreret del af kulturen og rutinerne på arbejdspladsen, så du lærer mens du er på arbejde
 3. Tal positivt og åbent om læring og kompetenceudvikling
 4. Se læring som noget, der foregår i et samspil mellem kollegaer, ledere og eksterne omgivelser.

Der er flere gode grunde til skabe gode rammer for din arbejdsplads’ læringsmiljø:

 • Flest muligt får udbytte den fælles indsats
 • Dine nye kompetencer bliver udviklet og sat i brug direkte i dine arbejdsopgaver
 • Du lærer, mens du arbejder
 • Din indlæring styrker organisationens vedvarende udvikling og innovation
 • Det gør din arbejdsplads attraktiv for medarbejdere og omverdenen

Samspil styrker læring

Skal din arbejdsplads have et godt læringsmiljø, så forudsætter det, at I har en kultur for læring på arbejdspladsen.  For læringsmiljøet handler også om, hvordan man taler, tænker og skaber handling til læring. Det er vigtigt, at:

 • I taler positivt og åbent om kompetenceudvikling
 • I kan tale om behovene for, at det er noget, der er et løbende fokus på
 • der er opbakning fra både medarbejdere og ledelse til at fremme kompetenceudvikling.

Læring er et fælles anliggende, der både foregår som efteruddannelse og når du udfører dit daglige arbejde. Det er vigtigt at alle på arbejdspladsen er indforstået med det.

2 udfordringer

Der er særligt 2 udfordringer, der er værd at have for øje, når læringen rykker ind i hverdagen:

 1. Det kan være svært at styre. Det er nemmere at sende en medarbejder på kursus.
 2. Det er svært at afgrænse de forhold og faktorer, der har indflydelse på læringsmiljøet.

Det er derfor en god idé at udvælge nogle helt konkrete og håndterbare forhold, som I vil arbejde med for at styrke arbejdspladsens læringsmiljø.

Hvad er læringsmiljø?

Arbejdspladens læringsmiljø er alt det, som omgiver os, når vi går på arbejde. Det er arbejdsopgaverne, det er kolleger, chefer og samarbejdspartnere, det er kulturen og rutinerne på arbejdspladsen. Alt dette og meget mere har en betydning for, hvordan vi kan udvikle os.

Arbejdspladens læringsmiljø er rammebetingelserne for organisationens og medarbejdernes udvikling. Læringsmiljøet gennemsyrer alt det, som omgiver os, når vi går på arbejde. Det er arbejdsopgaverne, det er kolleger, chefer og samarbejdspartnere, det er kulturen og rutinerne på arbejdspladsen. Alt dette og meget mere har en betydning for, hvordan vi kan udvikle os, mens vi er på arbejde.

Planlæg uformel læring

Mange er ikke opmærksomme på, at et strategisk fokus på arbejdspladsens læringsmiljø kan bidrage positivt til udvikling af opgaveløsningen. Pointen er, at ved at have en opmærksomhed på arbejdspladsens læringsmiljø, kan uformel kompetenceudvikling gøres til formel og planlagt kompetenceudvikling med stort læringsudbytte.

Et godt læringsmiljø fremmer både læringen for den enkelte medarbejder og styrker arbejdspladsens løbende udvikling og fornyelse. Arbejdet med læringsmiljø står dog ikke i modsætning til formel kompetenceudvikling, hvor medarbejdere tager på kursus eller uddannelse uden for arbejdspladsen. Tvært imod kan et godt læringsmiljø også bidrage til, at værdien af kursusforløb øges.

Ved at benytte os af nogle simple redskaber i hverdagen, kan vi sørge for, at vi lærer mest muligt, mens vi løser vores opgaver. Det kan være igennem metoder som sidemandsoplæring, mentorordninger, kollegial feedback, samspil med brugere m.m. – med andre ord den uformelle kompetenceudvikling. Det kaldes både læring på arbejdspladsen, læringsmiljø og læring i praksis. Her kalder vi det læringsmiljø.

Kontakt

Uanset hvor godt et læringsmiljø I har på din arbejdsplads, så kan I altid finde hjælp og rådgivning hos os. Alle statslige arbejdspladser kan få sparring eller rådgivning om, hvordan I skaber mere læring i hverdagen. Alle Kompetencesekretariatets tilbud er finansieret gennem den statslige overenskomst.

Kontakt os på 33 18 69 69 eller skriv til info@kompetenceudvikling.dk

Obs
Skjul nyheder