Menu
Søg

Ny indsats vil understøtte kompetenceudviklingen for akademikere på 55 år eller derover

Den særlige indsats for alle i Akademiker-fondspuljen på 55 år eller derover åbner for modtagelse af ledergodkendte ansøgninger fra mandag den 9. november 2020 kl. 10.00.

Biblioteksbøger

Den Statslige Kompetencefond skal bidrage til kompetenceudvikling for de statsligt ansatte.

OPDATERET 13. november 2020:

Den særlige indsats for alle i Akademiker-fondspuljen “55 år eller derover” lukker i dag den 13. november 2020 ved midnat, da puljen er ved at være tømt for midler.

Ansøgere får direkte besked

De mange indsendte ansøgninger til den særlige indsats bliver nu behandlet af Kompetencesekretariatet og overenskomstparterne. Alle ansøgere, der har indsendt en ansøgning inden lukning af fondspuljen, får i fondssystemet direkte besked, når ansøgningen er behandlet.

Erfaringerne fra det sidste års arbejde med Den Statslige Kompetencefond viser imidlertid en tendens til, at der er færre ansøgninger fra ansatte i Akademiker-fondspuljen på 55 år og derover, set i forhold til hvor mange ansatte, der er i denne aldersgruppe. Derfor iværksættes nu en særlig indsats, der øremærker midler til kompetenceudviklende aktiviteter for netop denne målgruppe, hvor kriterierne for indsatsen giver mulighed for at søge til kompetenceudviklingsaktiviteter uanset varighed.

Med indsatsen ønsker parterne at bidrage til, at den enkelte udvikler sine kompetencer kontinuerligt gennem hele arbejdslivet.

Sådan ansøger du

1

Søg for, at du har læst retningslinjerne for indsatsen samt fondens generelle regler igennem

2

Find et kursus eller en aktivitet og drøft med din leder, om du skal søge

3

Fra start november kan du oprette din ansøgning i skemaet

Husk at vælge puljen ”Særlig indsats: Akademikere 55 år eller derover”.
Gå til ansøgningsskemaet her

4

Din leder må først godkende din ansøgning fra den 9. november 2020 kl. 10.00

Indsendes din ansøgning for tidligt, bliver den afvist, og du kan starte forfra.

5

Vi bestræber os på at give dig svar i løbet af en måned

Ansøgningsguide

Du kan også finde en guide til ansøgningsskemaet her. Vær blot opmærksom på, at du under spørgsmålet om pulje skal vælge ”Særlig indsats: Akademikere 55 år eller derover”, mens resten af felterne skal udfyldes, som det ellers fremgår i videoguiden.

Retningslinjer

Der findes en række generelle regler for Den Statslige Kompetencefond, blandt andet i forhold til udlæg, medfinansiering, tidsfrister mv., som også gælder for denne indsats.

Derudover gælder følgende for denne indsats:

 • Der kan gives støtte, hvis ansøger er fyldt 55 år. Der kan også søges om støtte, hvis ansøger er 54 år på ansøgningstidspunktet, men fylder 55 år senest på dagen for aktivitetens igangsættelse.
 • Der er i denne indsats ikke krav til varigheden af kompetenceudviklingsaktiviteten.
  (Til forskel fra den ordinære ansøgningsrunde til Akademiker-fondspuljen er der i denne indsats således ikke krav om, at aktiviteten skal have en varighed på mere end tre dage.)

For indsatsen gælder i øvrigt følgende retningslinjer, der også gælder for den ordinære Akademiker-fondspulje:

 • Der kan gives tilskud til ansøgninger til kompetenceudvikling, når det ansøgte støttebeløb pr. ansøgning ikke overstiger:
  • 50.000 kr. til en master-/kandidatuddannelse eller modul heraf.
  • 30.000 kr. til en diplom-/akademi-/bacheloruddannelse eller modul heraf.
  • 5.000 kr. pr. kursusdag for kurser uden ECTS-kreditering, maksimalt 25.000 kr. for kurset i alt.
 • Ansøgninger til uddannelser, der overstiger ovenstående beløbsgrænser, og som er opbygget af moduler (typisk master- og diplomuddannelser) skal søges modulvist.
 • Der kan også gives støtte til anden kompetenceudvikling, hvis aktiviteten i øvrigt opfylder betingelserne for støtte, og overenskomstparterne prioriterer det.
 • Der kan ikke søges om støtte til kompetenceudvikling som følge af arbejdspladsens anskaffelse af nyt tværgående IT software/hardware.
 • Der gives ikke støtte til deltagelse i netværk, ph.d.-uddannelser, forskningsophold og skræddersyede kurser, som består af enetimer.
 • Der ydes ikke støtte til aktiviteter, der alene udbydes for arbejdspladsens egne medarbejdere, og som ikke er tilgængelige for andre deltagere.
 • Den enkelte ansøger kan få op til 100.000 kr. pr. år og maksimalt 150.000 kr. i hele overenskomstperioden (fra 4. september 2019 til 31. marts 2021).
 • Tilskud til ikke-formelle kompetenceudviklingsaktiviteter:
  • Til transport og ophold til ikke-formelle kompetenceudviklingsaktiviteter, der vedrører erfaringsudveksling, sidemandsoplæring, praktik og lignende bevilger fonden maksimalt 8.500 kr.
  • Fonden bevilger ingen støtte til studieture/-rejser og lignende arrangeret af private udbydere.
  • Der kan maksimalt bevilges 25.000 kr. til ikke-formelle kompetenceudviklingsaktiviteter, dvs. samlet til aktivitet, materialer og transport.


Kontakt

Margit Vesterholm-Lavesen
Fondsrådgiver

Obs