Værktøjer til kompetenceudvikling

Vi har her samlet hele vores værktøjskasse til arbejdet med kompetenceudvikling. Den består af en række handlingsorienterede guider, der inden for forskellige områder hjælper din arbejdsplads på vej mod en styrket kompetenceudvikling.

Redskaberne indeholder blandt andet:

Teamunivers giver den totale udviklingspakke til teams: Seks cases fra statslige arbejdspladser, 20 procesværktøjer, teori og en handlingsanvisende test, der både viser udviklingsområder og giver forslag til, hvad der kan gøres.
Kompetencedialogen er et værktøj, der involverer samarbejdsudvalget, ledere og medarbejdere i en dialog om arbejdspladsens kompetenceudvikling. Læs mere og hent værktøjet.
Brug Kompetencesekretariatets MUS-hjul til at hente inspiration til styrkede udviklingssamtaler, der skaber værdi for medarbejder, leder og den samlede arbejdsplads.
Betragter man MUS som mere end blot en årlig samtale, kan udviklingssamtalen blive et betydningsfuldt redskab for både medarbejdere og organisation. Med afsæt i arbejdspladsens overordnede strategi, kan der blive en vigtige dialog om medarbejdernes udvikling og markedsværdi.
Tag temperaturen på arbejdspladsens miljø for læring i hverdagen.
Værktøjskassen rummer 10 værktøjer, som I uden videre kan bruge til at komme godt igang med at skabe læring i praksis hos jer allerede i dag.
Der er en række forskellige metoder til kompetenceudvikling.
Tag temperaturen på MUS med et konkret værktøj, der understøtter processen til den gode udviklingssamtale. Vi har lavet en lille test, som I kan bruge til at tage en snak om, hvor meget I får ud af jeres MUS.
Hent tre redskaber, der hjælper til at designe kompetenceudviklingsprojektet, så det skaber målbar værdi og effekt.
Hent og brug det fleksible MUS-koncept.
Vælg de spørgsmål, der passer bedst til jer, gem dem og print. Med Kompetencesekretariatets "MUS Designer" kan I lave jeres helt egen spørgeramme til MUS.
Få retning på udviklingssamtalen med Kompetencesekretariatets enkle MUS-skema for medarbejder og leder.
Brug Kompetencesekretariatets effektkort til at skærpe jeres fokus på effekt. For det gør en forskel, at leder, medarbejder og samarbejdsudvalg har en opmærksomhed på effekt.
Vi giver dig en introduktion til det online værktøj Kompetencetjekket og inspiration til, hvordan samarbejdsudvalg kan bruge det til at styrke arbejdet med kompetenceudvikling.